Ana SayfaEN SON EKLENENLERKamu Denetçiliği Kurumu Ne İşe Yarar ?

Kamu Denetçiliği Kurumu Ne İşe Yarar ?

Kamu Denetçiliği Kurumu Ne İşe Yarar ?

Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye’nin Kamu ile idarenin her türlü eylem, işlem, tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı, adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden inceleyen, araştıran ve önerilerde bulunan kurumdur.

Kamu Denetçiliği Kurumu üyelerini kim seçer?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler. (Ek fıkra: 7/5/2010-5982/8 md.) Kamu Baş denetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir.

Kamu Baş denetçisi kaç yıl görev yapar?

Kamu baş denetçisi ve kamu denetçileri TBMM’de ant içerek göreve başlayacaklar. Kamu baş denetçisi ve kamu denetçilerinin görev süresi 5 yıl olacak, görev süresi dolanlar tekrar seçilebilecek.

Herhangi bir nedenle Kamu baş denetçiliği veya kamu denetçiliği boşalırsa yerine seçilecek olan da 5 yıl görev yapacak.

Kamu Baş Denetçisi kaç yıl için seçilir?

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunun 13. maddesine göre, Baş denetçi ve denetçilerin görev süreleri 4 yıldır. Bir dönem Baş denetçi veya denetçi olarak görev yapan bir kimse sadece bir dönem daha Baş denetçi veya denetçi seçilebilmektedir.

Kamu Baş Denetçisi kim seçer?

Kamu Baş denetçisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından gizli oyla 4 yıl için seçilecektir. Kamu Baş denetçisi seçimi yapılırken ilk iki oylamada 367 oy aranacak, bu oya erişebilen aday olmazsa baş denetçi üçüncü turda salt çoğunlukla seçilecektir.

Kamu Denetçiliği Kurumu nereye bağlı?

MADDE 4 – (1) Bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli ve merkezi Ankara’da bulunan Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuştur.

Kamu denetçisine başvurma hakkı nedir?

MADDE 74- (Değişik: 3/10/2001-4709/26 md.) Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.

Kamu Denetçiliği Kurumu Ne İşe Yarar ?

Kamu Denetçiliği Kurumu hangi anayasa?

Kamu denetçiliği kurumu, 1982 Anayasasının 74.maddesinde 05.07.2010 tarih ve 5982 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle anayasal dayanağa kavuşmuştur.

Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru dava açma süresini durdurur mu?

Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yapılması, başvuruya konu edilen idari işlemin yürütmesini durdurmamaktadır.

Buna karşın, bu başvuru, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu gereğince başvuru konusu işleme karşı dava açma süresini durdurmaktadır.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »