Ana SayfaEN SON EKLENENLERKanuna Aykırı Olarak Elde Edilmiş Bulgular Delil Olmaz

Kanuna Aykırı Olarak Elde Edilmiş Bulgular Delil Olmaz

Kanuna Aykırı Olarak Elde Edilmiş Bulgular Delil Olmaz

Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2020/4496 E. 2021/255 K

….iş yeri arama, el koyma ve yakalama tutanağına göre aramada beş polis memuru ile birlikte sanığın hazır bulunduğu, arama işlemleri ile ilgili olarak CMK 119/4. maddesinde

belirtildiği üzere “Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, iş yeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi bulundurulur.”

amir hükmüne yer verildiği, yapılan aramanın usul ve yasaya aykırı olduğu ve ele geçen delillerin de hukuka aykırı delil niteliğinde olduğu anlaşılmış olup, Anayasa madde 38/6 daKanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez.

hükmü ve yine 5271 sayılı CMK’nın 206/2-a, 217/2, 230/1. madde ve fıkraları da hukuka uygun surette elde edilen delillerin kullanılabileceğini, kanuna aykırı elde edilenlerin ise hükme esas alınamayacağı şeklinde açık düzenlemeleri karşısında, hiçbir aşamada suçlamayı kabullenmemiş olan sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

Kanuna Aykırı Olarak Elde Edilmiş Bulgular Delil Olmaz

Kanuna aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan 5320 sayılı Kanunun 8/1.maddesi de gözetilerek CMUK’ nın 321. ve 326/son maddeleri uyarınca hükümlerin BOZULMASINA, 21/01/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »