E-Fatura Yerine Kağıt Fatura Düzenlenmesi Anayasa Mahkemesi Kararı

E-Fatura Yerine Kağıt Fatura Düzenlenmesi Anayasa Mahkemesi Kararı  09 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete ‘de Yayınlandı.. Anayasa Mahkemesinin E: 2020/51, K: 2020/73 Sayılı Kararı – E-Fatura Yerine Kağıt Fatura Düzenlenmesi E-Fatura Yerine Kağıt Fatura Düzenlenmesi 09 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31390 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2020/51 Karar Sayısı: … Read more

Çalışanın Yaşlılık Aylığına Başvuru İçin İşten Ayrılma Zorunluluk Kalktı

Çalışanın Yaşlılık Aylığına Başvuru İçin İşten Ayrılma Zorunluluk Kalktı Çalışanın Yaşlılık Aylığına Başvuru Yapabilmesi İçin İşten Ayrılmasına İlişkin Zorunluluk Kalktı 03.03.2021 tarihli ve 31412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14.01.2021 tarih 2019/104 Esas 2021/3 Karar numaralı Anayasa Mahkemesi Kararı (“Karar”) ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 62. Maddesi 1. fıkrasında yer alan “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” … Read more

Mahkemeye Erişim Hakkının İhlali Anayasa Mahkemesi Kararı

Mahkemeye Erişim Hakkının İhlali Anayasa Mahkemesi Kararı Anayasa Mahkemesi, İİK m. 363 ve HMK m. 321/2 çerçevesinde, tefhim edilen kararda icra inkar tazminatının yer almaması, yani hükmün tüm unsurları ve gerekçeleriyle tefhim edilmemesi halinde, istinafa başvurusu süresinin tefhimden itibaren başlayacağının kabulünün mahkemeye erişim hakkının ihlali teşkil edeceğine karar vermiştir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM … Read more

Translate »