İhalenin Feshi Davası Dilekçe Örneği

İhalenin Feshi Davası Dilekçe Örneği ….. SULH HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI                               : DAVACI VEKİLİ               : Av……… DAVALI                               : ……. DAVA KONUSU                 : Ortaklığın giderilmesi davası sonucu satılarak ortaklığının giderilmesine karar verilen gayrimenkulün İcra Müdürlüğü kanalıyla yapılan satışının feshi talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR               : 1- Müvekkillerimin murisleri olan … Baba vefat ettikten sonra, muristen kalan ve ………. İli, … Read more

Ailenin Korunması İçin Tedbir Dilekçesi

Ailenin Korunması İçin Tedbir Dilekçesi …….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE TEDBİR İSTEYEN         ŞİKAYETÇİ EŞ             :…….   VEKİLİ                          :…….   KARŞI TARAF DAVALI EŞ                  :…….   KONU                           : 4320 Sayılı Yasa Gereğince Tedbir Talebimiz Hk.   AÇIKLAMALAR             : Müvekkilimiz ile karşı taraf davalı eş ……. tarihinden beri evli olup evlilik kayıtları, ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, … Read more

Babalık Davası Dilekçesi

Babalık Davası Dilekçesi  …….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE                                                                                                       … Read more

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma …….SAYIN HAKİMLİĞİNE                                                                                                        … Read more

Anayasa Ayrılık İddiası Dilekçesi

Anayasa Ayrılık İddiası Dilekçesi …….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE                                                                                                                          …….         DOSYA NO                 :…….   TALEPTE BULUNAN :…….   KARŞI TARAF            :…….   DAVA                          :         KONU                          : Anayasaya Aykırılık   OLAYLAR              : 1-Müvekkilimiz aleyhine mahkemenizde görülmekte olan ……. E sayılı davada uygulanacak olan ……. Anayasa’ ya açıkça aykırıdır.   Şöyle ki: a-) b-) … Read more

Translate »