O-100 Tahdit Kodu Nedir | Yabancı Avukatı

O-100 Tahdit Kodu Nedir | Yabancı Avukatı Ç-138 Tahdit Kodu Nedir | Yabancı Avukatı Tahdit kodları, hakkında sınır dışı kararı verilmiş olan kişinin hangi sebeple sınır dışı edildiğini gösteren koddur. İlgili sebep ve kod doğrultusunda kişinin ülkeye girişi 5 ay ile 5 yıl arasında veya duruma göre süresiz şekilde yasaklanmaktadır. Bu süreler, sınır dışı edilmeye … Read more

Ç-115 Tahdit Kodu Nedir | Yabancı Avukatı

Ç-115 Tahdit Kodu Nedir | Yabancı Avukatı Tahdit kodları, hakkında sınır dışı kararı verilmiş olan kişinin hangi sebeple sınır dışı edildiğini gösteren koddur. İlgili sebep ve kod doğrultusunda kişinin ülkeye girişi 5 ay ile 5 yıl arasında veya duruma göre süresiz şekilde yasaklanmaktadır. Bu süreler, sınır dışı edilmeye yol açan fiile ve fiilin hukuk sistemi … Read more

Ç-101 Ç-102 Ç-103 Ç-104 Ç-105 Tahdit Kodları

Ç-101 Ç-102 Ç-103 Ç-104 Ç-105 Tahdit Kodları Deport kararı Türkiye’de bulunan yabancıların sınır dışı edilmeleri ve haklarında Türkiye’ye giriş yasağı konulması anlamına gelir. Giriş yasağı nasıl kaldırılır? Giriş yasağı Türk konsolosluklarından veya içişleri bakanlığına yapılacak başvuruyla sorgulanabilir ve buna göre yasağın kaldırılması başvurusu yapılabilir. Ayrıca Türkiye’den sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişi, Genel Müdürlük veya … Read more

Giriş Yasağı Nasıl Kaldırılır 2022

Giriş Yasağı Nasıl Kaldırılır 2022 Deport kararı Türkiye’de bulunan yabancıların sınır dışı edilmeleri ve haklarında Türkiye’ye giriş yasağı konulması anlamına gelir. Giriş yasağı nasıl kaldırılır? Giriş yasağı Türk konsolosluklarından veya içişleri bakanlığına yapılacak başvuruyla sorgulanabilir ve buna göre yasağın kaldırılması başvurusu yapılabilir. Ayrıca Türkiye’den sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişi, Genel Müdürlük veya valilikler tarafından … Read more

Borçlar Hukuku Nedir | Borçlar Avukatı İstanbul

Borçlar Hukuku Nedir | Borçlar Avukatı İstanbul Borçlar hukuku, taraflar arasında meydana gelen borç ilişkilerini inceleyen ve tarafların yerine getirmesi gereken edimleri yerine getirmemeleri halinde uygulanacak hukuk kurallarını belirleyen bir hukuk dalıdır. Borçlar hukuku özel hukuk dalı olarak öne çıkmaktadır. Türk Borçlar Kanununda düzenlenmektedir. -İrade özgürlüğü ilkesi – Nisbilik ilkesi – Kusur sorumluluğu ilkesi – … Read more

İstanbul Borçlu Temerrüdü Avukatı

İstanbul Borçlu Temerrüdü Avukatı BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ / Temerrüt borçlunun alacaklı ile yaptığı sözleşme veya aralarındaki alacak-borç ilişkisi çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü olduğu edimi kararlaştırılan tarihte veya tam olarak yerine getirmemesi halidir. “Örneğin alacaklı ile borçlu arasında her iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşme varsa ve borçlu, borcun vadesinin gelmiş olmasına rağmen ifada bulunmuyorsa bu … Read more

Tanıma Ve Tenfiz Davalarını Kim Açabilir?

Tanıma Ve Tenfiz Davalarını Kim Açabilir? Tanıma, yabancı bir ülkede yapılan yargılama neticesinde verilmiş bir mahkeme kararının ülkemiz sınırları içerisinde de etkin kılmak, o mahkeme kararının ülkemiz sınırlarında kesin hüküm etkisi yapabilmesini sağlamak demektir. Tenfiz ise yabancı bir ülkede verilen mahkeme hükmünü ülkemiz sınırları içerisinde zorla icra etkisini göstermesine denir. Tanıma Ve Tenfiz Davalarını Kim … Read more

Tenkis Davası | Tenkis Davası Nasıl Açılır

Tenkis Davası | Tenkis Davası Nasıl Açılır? Tenkis davası açmak için Asliye Hukuk Mahkemesi ya da miras bırakanın ikamet ettikleri bölgeden sorumlu olan Bölgesinde ki Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Tenkis davasının açılış sebebi, mirasçıların sahip oldukları saklı pay haklarına tecavüz edildiği düşüncesi ve saklı payların tekrardan düzenlenmesi talebidir. Tenkis şartları nelerdir? Tenkis davası saklı paylı mirasçılar … Read more

İstanbul Rekabet Hukukundan Doğan Yaptırımlar

İstanbul Rekabet Hukukundan Doğan Yaptırımlar REKABET HUKUKUNDAN DOĞAN YAPTIRIMLAR / 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde … Read more

İkamet (oturma) İzni Nedir | Yabancılar Avukatı İstanbul

İkamet (oturma) İzni Nedir | Yabancılar Avukatı İstanbul Türkiye’de 90 günden fazla kalacak olan yabancı uyruklu kişilerin, Türkiye’de kalmaya devam etmeleri için ikamet izni almaları gerekir. Alınan ikamet izni 6 ay içerisinde kullanılması gerekir. Aksi halde izin iptal edilir.   İkamet İzni Nasıl Alınır?  İkamet izni Göç İdaresinin online sistemi üzerinden başvuru yapılmaktadır. Başvuru formu doğru … Read more

Translate »