Deport – İstanbul Yabancılar Vatandaşlık Avukatı

Deport – İstanbul Yabancılar Vatandaşlık Avukatı Deport, sınırdışı edilmek demektir. Deport kararı yani sınır dışı kararı valilik tarafından verilir. Deport edilen yabancı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurabilir. Sınır dışı edilen yabancı, deport kararının tebliğ edilmesinden itibaren yedi gün içerisinde idare mahkemesinde dava açabilecektir. İstanbul Avukat, İstanbul … Read more

Ç-101 Ç-102 Ç-103 Ç-104 Ç-105 Tahdit Kodları

Ç-101 Ç-102 Ç-103 Ç-104 Ç-105 Tahdit Kodları Deport kararı Türkiye’de bulunan yabancıların sınır dışı edilmeleri ve haklarında Türkiye’ye giriş yasağı konulması anlamına gelir. Giriş yasağı nasıl kaldırılır? Giriş yasağı Türk konsolosluklarından veya içişleri bakanlığına yapılacak başvuruyla sorgulanabilir ve buna göre yasağın kaldırılması başvurusu yapılabilir. Ayrıca Türkiye’den sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişi, Genel Müdürlük veya … Read more

Deport Kararı 2022

Deport Kararı 2022 Deport Nedir? Deport, hakkında sınır dışı etme kararı olan yabancı kişinin kendi ülkesine, transit gideceği ülkeye ya da 3. bir ülkeye çıkışının yaptırılmasıdır. Sınır dışı etme veya diğer adıyla deport kararı, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda düzenlenen sebepleri ihlal eden yabancı şahıslar hakkında alınır. Deport kararı aynı kanunun 53. maddesi … Read more

Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik

Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulması 26 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31407 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; afet, acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber … Read more

İnternet Üzerinden İçerik Kaldırma

İnternet Üzerinden İçerik Kaldırma internet üzerinde aleyhinizde yapılan asılsız, gerçek olmayan, nihayet itibariyle kişilik haklarınızı ihlal eden haberlerin 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, erişime engellenmesi mümkündür. İnternetten Haber ve İçerik Kaldırma Davası ile ilgili dava süreci başlatmak için Sulh Ceza Hakimliği‘ne başvuruda … Read more

Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik 27 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31408 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 18/9/2019 tarihli ve 30892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 3 – (1) Öncelikli Ürün Listesi ile Türkiye’de … Read more

7256 Sayılı Kanunu Kapsamındaki Borçların Ödenmesine İlişkin Duyuru

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamındaki Borçların Ödenmesine İlişkin Duyuru Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşlar yapılandırılan borçlarını tercihlerine göre peşin veya taksitler halinde ödeyebilmektedir. Kanun kapsamında; Taksitli ödemeyi tercih edenlerin 1. Taksitlerinin ödeme süresinin son günü, Peşin ödemeyi tercih edenlerin de ödeme süresinin son günü … Read more

Hibe desteğinden faydalanmak isteyen esnafa ‘faaliyet kodu’ şartı

Hibe desteğinden faydalanmak isteyen esnafa ‘faaliyet kodu’ şartı Esnafa destek paketinden yararlanmak isteyen ve başvuru yapan esnaf, “Başvuru şartlarını taşımadığınız için desteğe başvuru yapamamaktasınız” uyarısıyla karşılaşıyor. Uyarıda “Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek olan Hibe Desteği için desteğe başvurabilecek kişiler, ilgili destek mevzuatlarıyla belirlenen faaliyet kodlarına göre hazırlanan T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı mükellef verilerine göre belirlenmektedir. … Read more

Malpraktis Nedeniyle Açılan Davalarda Görevli Mahkeme

Malpraktis Nedeniyle Açılan Davalarda Görevli Mahkeme MALPRAKTİS (DOKTOR HATASI) DAVASINDA (MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT) GÖREVLİ MAHKEME Malpraktis nedeniyle açılan davalarda görevli mahkeme “tüketici mahkemesi” olarak düzenlenmiştir (6502 sayılı Kanun m.3/1-L): 1- Bağımsız çalışan doktorlar aleyhine açılacak maddi ve manevi tazminat davaları tüketici mahkemesinde görülür. 2- Özel hastaneler aleyhine açılacak maddi ve manevi tazminat davalarına bakmaya … Read more

Avrupa Parlamentosu AB’nin Türkiye Müzakerelerini Askıya Almasını İstedi

Avrupa Parlamentosu AB’nin Türkiye Müzakerelerini Askıya Almasını İstedi Avrupa Parlamentosu, AB’nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini askıya almasını istedi Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği’nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini askıya alması çağrısında bulunan raporu kabul etti. AP’nin İspanyol parlamenteri Nacho Sanchez Amor tarafından kaleme alınan rapor ve buna bağlı karar tasarısı büyük bir oy farkıyla … Read more

Translate »