İcra Hukuku | İstanbul İcra Hukuku Avukatı

İcra Hukuku | İstanbul İcra Hukuku Avukatı İcra Hukuku Nedir? İcra hukuku kişilerin gerçek veya tüzel kişilere olan borçlarını kanuni yoldan tahsil edilmesidir.  Borcunu zamanında ve rızası ile  ödemeyen borçludan devlet organları aracılığı ile zorla borcun alacaklıya ödenmesini sağlamaktır. Cebri İcra Çeşitleri Nelerdir? İcra İflas Kanunu kapsamında iki çeşit cebri icra yolu düzenlenmiştir. Bunlar icra … Read more

Menfi Tespit Davasının Amacı

Menfi Tespit Davasının Amacı Menfi tespit davasının amacı, bir hukuki ilişkide, işlemin var olup olmadığının mahkeme tarafından değerlendirerek tespit edilmesidir. Bu hukuki ilişki bir borç ilişkisi olabileceği gibi başka hukuki işlemlerden de doğuyor olabilir. Bir borç ilişkisinin varlığı alacaklı tarafından iddia ediliyorsa, borçlu tarafından açılacak menfi tespit davası ile borcun var olup olmadığı mahkeme kararı … Read more

İcra İnkar Tazminatı

İcra İnkar Tazminatı Icra inkar tazminatı nasıl hesaplanır? İcra inkâr tazminatının asıl alacak ve işlemiş faiz toplamı üzerinden hesaplandığı anlaşılmaktadır. … İcra inkâr tazminatının hukuksal niteliği gözetildiğinde asıl alacağın fer’isi niteliğinde olan faiz alacağı icra inkâr tazminatı hesabında dikkate alınamaz. Icra inkar tazminatı hangi davalarda istenir?  İcra inkâr tazminatı Eğer bir borçlu, icra dairesi kanalıyla … Read more

Çek Hakkında Çok Sorulan Sorular Ve Cevapları

Çek Hakkında Çok Sorulan Sorular Ve Cevapları Çek nedir ne işe yarar? Ticari hayatta sıkça kullanılan çek, yeni girişimcilerin de ödeme ve tahsilatlarını düzenlemek için yararlanabileceği bir evrak.  Çek bir ödeme aracıdır. Her ne kadar bankaya verildiğinde ödenmesi gerekse de piyasada vadeli olarak olarak kullanılır. Çekin muhatabı kimdir? Çek düzenleyen sahibine “keşideci”, çekin muhatabı ve … Read more

Translate »