Limited Şirket Ortağının Bilgi Alma Ve Dava Açma Süresi

Limited Şirket Ortağının Bilgi Alma Ve Dava Açma Süresi  11. Hukuk Dairesi 2018/833 E. , 2018/1722 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki davanın … …. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yukarıda sayı ve tarihi belirtilen kararın HMK 363. maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmesi üzerine, dava dosyası ve içerisindeki … Read more

İstinaf Mahkemesi Kıdem Tazminatı Emsal Karar

İstinaf Mahkemesi Kıdem Tazminatı Emsal Karar İstinaf Mahkemesinden Çalışanları Yakından İlgilendiren Kıdem Tazminatı Kararı! İstinaf Mahkemesine intikal eden davada; işveren, işe aldığı personeline kıdem tazminatı ödememek için çalışanına istifa dilekçesi imzalattı. İşçi tarafından imzalanan bu dilekçe hukuka aykırı bulunduğu gerekçesiyle yerel mahkeme tarafından kabul edilmedi. Bunun üzerinde istinaf talebinde bulunulmasının ardından devreye giren İstinaf Mahkemesi, … Read more

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ TUTARI ARTTIRILDI !

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ TUTARI ARTTIRILDI ! Covid 19 nedeniyle “28-Pandemi Ücretsiz İzin(4857 Geç. 10 Md.)” ve “29- Pandemi Ücretsiz İzin(4857 Geç. 10 Md.) ve Diğer” eksik gün kodu ile Ücretsiz İzine çıkarılan işçilere ödenen günlük 39.24 Tl ödenen Nakdi Ücret Destek tutarı 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere %21.56 oranında arttırılarak günlük 47.70Tl … Read more

Translate »