Kira Hukuku Avukatı İstanbul

Kira Hukuku Avukatı İstanbul Kira hukuku, bir malın hak sahibi ile o malın kiracısı arasında yapılan kira sözleşmesinden doğan hususları ya da uyuşmazlıkları içinde barındırır. Kira sözleşmesi kiracı olan kişiye kullanma ve yararlanma hakkı sağlar, bu sözleşmeye göre kiracı malı sözleşmede belirlenen süre boyunca kullanır ve yine sözleşmede belirlenen kira bedelini de düzenli olarak ödemek zorundadır. … Read more

El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil

El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil El atmanın önlenmesi davasını kimler açabilir? El atmanın önlenmesi durumu aslında kişinin malına haksız olarak müdahale edilmesi durumunun engellenmesi olup bu haksız müdahale dava yolu ile sona erdirilebilir. El Atmanın Önlenmesi kararı kesinleşmeden icraya konulabilir mi? HUMK.nun 443/4. maddesi gereğince gayrimenkule ve buna ilişkin ayni haklara dair hükümler kesinleşmedikçe icra edilemez. Bu … Read more

Kiracının Ev Sahibinin Evden Çıkarma İsteği Karşısındaki Hakları

Kiracının Ev Sahibinin Evden Çıkarma İsteği Karşısındaki Hakları İÇİNDEKİLER Kira Sözleşmesi Kiracının Hakları Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi Kiralanan Evin Satışı Kira fiyatlarının mantık dışı artış gösterdiği ve insanların fiyatlar sebebiyle oturdukları evleri değiştirmemeyi tercih ettikleri için kiralık evlerin de çeşitlilik konusunda az olduğu bir dönemdeyiz. Piyasadaki fiyatlar doğrultusunda, söz konusu kira sözleşmenize dayanılarak verilen kanuni … Read more

Uyarlama Davaları Nedir

Uyarlama Davaları Nedir Kira sözleşmeleri adi kira veya hasılat kirası olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Adi kira, taşınır veya taşınmaz bir malın belli bir ücret karşılığında kullanma hakkının bir başkasına devredilmesidir. Hasılat (ürün) kirası ise ürün veren taşınır veya taşınmaz malların veya hakların bir bedel karşılığında kullanılmasını, semerelerinin toplanmasını, işletilmelerini ve hakların kiralanmasını ifade eder. … Read more

Translate »