Borçlar Hukuku Nedir | Borçlar Avukatı İstanbul

Borçlar Hukuku Nedir | Borçlar Avukatı İstanbul Borçlar hukuku, taraflar arasında meydana gelen borç ilişkilerini inceleyen ve tarafların yerine getirmesi gereken edimleri yerine getirmemeleri halinde uygulanacak hukuk kurallarını belirleyen bir hukuk dalıdır. Borçlar hukuku özel hukuk dalı olarak öne çıkmaktadır. Türk Borçlar Kanununda düzenlenmektedir. -İrade özgürlüğü ilkesi – Nisbilik ilkesi – Kusur sorumluluğu ilkesi – … Read more

İstanbul Borçlu Temerrüdü Avukatı

İstanbul Borçlu Temerrüdü Avukatı BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ / Temerrüt borçlunun alacaklı ile yaptığı sözleşme veya aralarındaki alacak-borç ilişkisi çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü olduğu edimi kararlaştırılan tarihte veya tam olarak yerine getirmemesi halidir. “Örneğin alacaklı ile borçlu arasında her iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşme varsa ve borçlu, borcun vadesinin gelmiş olmasına rağmen ifada bulunmuyorsa bu … Read more

İstanbul Rekabet Hukukundan Doğan Yaptırımlar

İstanbul Rekabet Hukukundan Doğan Yaptırımlar REKABET HUKUKUNDAN DOĞAN YAPTIRIMLAR / 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde … Read more

İkamet (oturma) İzni Nedir | Yabancılar Avukatı İstanbul

İkamet (oturma) İzni Nedir | Yabancılar Avukatı İstanbul Türkiye’de 90 günden fazla kalacak olan yabancı uyruklu kişilerin, Türkiye’de kalmaya devam etmeleri için ikamet izni almaları gerekir. Alınan ikamet izni 6 ay içerisinde kullanılması gerekir. Aksi halde izin iptal edilir.   İkamet İzni Nasıl Alınır?  İkamet izni Göç İdaresinin online sistemi üzerinden başvuru yapılmaktadır. Başvuru formu doğru … Read more

Oturma İzni Başvurusu Avukatı İstanbul

Oturma İzni Başvurusu Avukatı İstanbul OTURMA “İKAMET” İZNİ / Yabancı kişilerin Türkiye’de 90 günden fazla bir süre kalabilmesi için, vize sürelerini aşan sürelerde Türkiye’de bulunabilmeleri için oturma izni almak için başvuru yapmaları gerekir. Oturma izni çeşitli sebeplere dayalı olarak alınabilmektedir. İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE YAPILACAK OTURMA İZNİ BAŞVURUSU / Oturma izni başvurusu için yabancılar öncelikle … Read more

Ecrimisil Nedir | Elatmanın Önlenmesi İstanbul

Ecrimisil Nedir | Elatmanın Önlenmesi İstanbul Ecrimisil Nedir? Taşınmaz mal üzerinde kullanma hakkı olan bir kişinin rızası dışında yahut hukuka uygunluk sebebi olmadan bir başkası tarafından kullanılması sonucunda; taşınmaz üzerinde haksız işgal oluşur. Hak sahibi tarafından bu kişiye rıza verilmiş ancak sonradan geri alınmış yahut verilen rızanın sınırı aşılmışsa yine haksız işgal oluşacaktır. Bu halde taşınmaz … Read more

Ad Soyadı Düzeltme ve Değiştirme Avukatı İstanbul

Ad Soyadı Düzeltme ve Değiştirme Avukatı İstanbul Yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adların mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkan tanıyan bir düzenleme vardır. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nunda 2017 yılında yapılan düzenleme ile Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım … Read more

Sigorta Hukuku | Sigorta Avukatı İstanbul

Sigorta Hukuku | Sigorta Avukatı İstanbul Kişiler yaşamlarını sürdürürken olumsuz olaylarla karşı karşıya kalması kaçınılmazdır. Trafik kazaları, iş kazaları, doğal afetler veyahut sağlıkla ilgili her şey olabilir. Sigortalarda insanların hayatını güvenceye almasını sağlar. Dolayısıyla sigorta ile meydana gelen risklerden en az zararla kurtulma hedeflenir. Sigorta Sözleşmesi Nedir? Sigorta sözleşmesi sigortacı ile sigorta ettirenin karşılıklı olarak … Read more

Deport Kararı 2022

Deport Kararı 2022 Deport Nedir? Deport, hakkında sınır dışı etme kararı olan yabancı kişinin kendi ülkesine, transit gideceği ülkeye ya da 3. bir ülkeye çıkışının yaptırılmasıdır. Sınır dışı etme veya diğer adıyla deport kararı, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda düzenlenen sebepleri ihlal eden yabancı şahıslar hakkında alınır. Deport kararı aynı kanunun 53. maddesi … Read more

Tanıma Tenfiz Davası 2022 / Tanıma Davası

Tanıma Tenfiz Davası 2022 / Tanıma Davası Tanıma Tenfiz ülke dışından, tanıma tenfiz vekalet ücreti işleme alınan Tanıma tenfiz dava dilekçesi hazırlanan, Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer?, Tanıma Tenfiz yetkili mahkeme ile tanınan süreç Tanıma tenfiz nedir; yurtdışında başka bir mahkemenin alınan kararın ülkemizde de tanınmasıdır ve Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer ? … Read more

Translate »