Marka İhlali Davaları

Marka İhlali Davaları Marka Taklidi Nedir? Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanun’un 29. maddesinde şu şekilde sayılmıştır: Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek. Marka ihlal davaları nelerdir? Marka İhlali Davaları Marka hakkının ihlali (tecavüzü), “tescilli bir markadan kaynaklanan hakların, Türkiye özelinde ve … Read more

Fikri Haklar Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

Fikri Haklar Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu fikri ve sınai haklar hukuku kapsamına giren her türlü konuda hukuki danışmanlık yapmaktadır. Fikrî mülkiyet hakları, maddi nitelikte olmayan varlıklar üzerindeki haklar olup fikrî haklar ve sınai haklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Fikrî haklar, eser sahibi ile bağlantılı hak sahiplerinin fikir ve sanat eserleri üzerindeki maddi … Read more

Marka Olabilecek İşaretler

Marka Olabilecek İşaretler SMK m.4/1’de, marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılabilecek şekilde sicilde gösterilebilir her işaretin marka olabileceği kabul edilmiştir. A) KİŞİ ADLARI Bir kimsenin ad ve soyadı veya bunlardan sadece biri, marka olarak seçilebilir. Seçilecek kişi adının markayı tescil etmek isteyen kişiye ait olması gerekli değildir. Ancak başkasına ait ad … Read more

Translate »