Tenkis Davası | Tenkis Davası Nasıl Açılır

Tenkis Davası | Tenkis Davası Nasıl Açılır? Tenkis davası açmak için Asliye Hukuk Mahkemesi ya da miras bırakanın ikamet ettikleri bölgeden sorumlu olan Bölgesinde ki Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Tenkis davasının açılış sebebi, mirasçıların sahip oldukları saklı pay haklarına tecavüz edildiği düşüncesi ve saklı payların tekrardan düzenlenmesi talebidir. Tenkis şartları nelerdir? Tenkis davası saklı paylı mirasçılar … Read more

Miras Payının Diğer Mirasçıya Devri Nasıl Yapılır

Miras Payının Diğer Mirasçıya Devri Nasıl Yapılır Miras payının devri, pay sahibi olan mirasçılardan herhangi birinin miras payını, iştirak bozulmadan, diğer pay sahibine ya da sahiplerine bedel karşılığında ya da bedelsiz olarak devretmesidir. Miras payının devri sadece miras açıldıktan ancak paylaştırılmadan evvel mümkündür. Miras, miras bırakanın ölümüyle açılır. Miras payının diğer mirasçıya devri nasıl yapılır? … Read more

Miras Hukuku Tenkis Davası Avukatı İstanbul

Miras Hukuku Tenkis Davası Avukatı İstanbul Miras bırakanın malvarlığı üzerinde tasarruf yetkisinin sınırını aşarak saklı paylı mirasçılarının paylarına zarar vermesi halinde saklı paylı mirasçılar tenkis davası açma yoluna başvurabilir. Saklı pay nedir? Saklı pay, kanunen belirli oranlarda korunan ve yalnızca bazı mirasçıların “saklı paylı mirasçılar” sahip olduğu ve miras bırakanın kanunen belirlenen oranlarda tasarruf edemeyeceği … Read more

Mirasçılık Belgesi Nedir

Mirasçılık Belgesi Nedir MİRASÇILIK BELGESİ Mirasçılık belgesi; TMK md.598 uyarınca mirasbırakanın yerleşim yerinin ya da kendisinin bağlı olduğu sulh hukuk mahkemesine veya noterlikçe verilmektedir. Mirasçılık belgesi, mirasçı olduğunu düşünen herkes tarafından talep edilebilir. Mirasçının bizzat başvurusuyla veya kendisi başvurmaksızın avukatının başvurusu yoluyla da alınabilir. Başvuru olmadan mirasçılık belgesi düzenlenmez, talep halinde düzenlenmektedir ve bir mirasçının … Read more

Miras Avukatı – Muhdesatın Aidiyeti Davası Nedir

Miras Avukatı – Muhdesatın Aidiyeti Davası Nedir Muhdesatın Aidiyeti Davası Nedir? Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şuyu) Ortaklığın giderilmesi davası genellikle kişilere kalan mirasın paylaşılması ile ilgili açılan bir davadır. Kişiler, diğer mirasçılarla birlikte kendilerine de miras kalan ev, arsa, tarla gibi gayrimenkullerin veyahut taşınır malların bazen satılarak bazen de ayrı ayrı tapulara bölünerek paylaşılmasını talep … Read more

Yasal Mirasçılar Kimlerdir – Miras Avukatı

Yasal Mirasçılar Kimlerdir – Miras Avukatı Hukuk alanındaki önemli uygulamalardan biri olan mal paylaşımı Miras hukuku ile ilgilidir. Miras hukuku mal paylaşımı nasıl yapılır? Bir kişinin ölüme bağlı tasarruflarla veya gaip kalması durumunda ortaya çıkacak olan mirasın paylaşımında dikkat edilen özel hususlar vardır. Miras bırakan kişi tarafından hazırlanmış bir vasiyetname olması durumunda vasiyetnamede belirtilen hususlar … Read more

Vasiyetname Nasıl Düzenlenir?

Vasiyetname Nasıl Düzenlenir? Vasiyetname Nedir? Vasiyetname, miras bırakan kişinin vefat etmeden önce son istek ve arzuları ile bırakacağı mirasına ilişkin paylaşıma yönelik taleplerini sözlü veya yazılı olarak kayıtlara geçirme durumudur. Vasiyetname Nasıl Düzenlenir? Miras Hukukunda Medeni Kanun’da düzenlenen 3 adet vasiyetname çeşidi vardır. Bu vasiyetnamelerin çeşitleri düzenlenmeleri bakımından farklılık gösterirler. Bunlar: Resmi Vasiyetname, El Yazılı … Read more

İstanbul Beşiktaş Miras Avukatı

İstanbul Beşiktaş Miras Avukatı Miras avukatı arayışı olan kişilere, tüm Türkiye’de ASAL HUKUK DANIŞMANLIK  olarak yardımcı olmakta, hukuki destek sağlamaktayız. Miras avukatı olarak çalışan uzman ve deneyimli kadrosu ile müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Miras avukatı ekibi miras hukukunun temel iş ve işlemlerinden olan vasiyetname düzenlenmesi, miras sözleşmelerinin yapılması, mirasın reddi davası açılması, tereke tespiti davası açılması, … Read more

Translate »