Malpraktis Davası İstanbul 2022

Malpraktis Davası İstanbul 2022 Malpraktis, doktorların tıbbi uygulamalarındaki hatalı davranışları yahut ihmal sonucunda hastaların zarara uğramasıdır. Bu hatalı davranışlar bilgisizlikten, deneyimsizlikten kaynaklanabileceği gibi görevin ihmal edilmesinden yani doktorun ilgisizliğinden de kaynaklanabilir. Yapılan tıbbi hatalarda doktorun sorumluluğuna gidilip gidilemeyeceğinin ayrımı tespit edilmelidir. Dünya Tabipler Birliği Mal Praktice Bildirisinin 2. maddesinde bu konuyu açıklamıştır: Tıbbı yanlış uygulama … Read more

Doktor Hatası Çeşitleri Nelerdir | Tazminat Avukatı

Doktor Hatası Çeşitleri Nelerdir | Tazminat Avukatı Doktor Hatası Tazminat Davası Genel olarak tıbbi malpraktis, diğer bir deyişle doktorun tıbbi uygulama hatası; doktorun veya tıp merkezi, poliklinik, hastane vb. sağlık kuruluşlarının bilgisizliği, deneyimsizliği veya ilgisizliği nedeniyle yanlış teşhis, hatalı tedavi veya eksik bakım hizmeti neticesinde hastanın zarar görmesi olarak tanımlanabilir. Doktor Hatası Tazminat Davası Nasıl … Read more

Translate »