2021 YILI BEYANNAMELERİNİN İMZALATTIRILMASI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN TUTARLAR

2021 YILI BEYANNAMELERİNİN İMZALATTIRILMASI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN TUTARLAR Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2020 yılı faaliyet döneminde aktif toplamı 13.258.000 TL ve net satışlar toplamı 26.508.000 TL’yi aşmayan mükellefler, 2021 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar. Buna karşılık 2020 yılında; — II. sınıf tacirlerden alım satım … Read more

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete İlanı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete İlanı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526) VUK 526 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 526) 09 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31390 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 19/10/2019 tarihli ve … Read more

Değerli Konut Vergisi Resmi Gazetede Yayınlandı

Değerli Konut Vergisi UGT 15.01.2021 tarih ve 31365 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 🖊 Her bir bağımsız bölüm vergilendirme açısından ayrı ayrı değerlendirilecek. 🖊 Taşınmazın mesken niteliğini haiz olup olmadığı hususunun değerlendirilmesinde, taşınmazın kayıtlardaki niteliğinin yanında fiilen kullanım durumuna da bakılır. 🖊 Müellefiyet bina vergi değerinin aşıldığı tarihi, vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin … Read more

Translate »