Ana SayfaEN SON EKLENENLERKefillikte Eş Rızası

Kefillikte Eş Rızası

Kefillikte Eş Rızası

Aile konutu kavramı eşlerin mesken olarak birlikte ikamet ettikleri konuttur ve aile konutu ibaresi taraflardan birinin istemi üzerine tapu kütüğüne şerh verilebilir.

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Borçlar Kanunu Kefalet sözleşmesini 581. maddesinde “Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir.” şeklinde tanımlamaktadır.

Eski Borçlar Kanununun 483. maddesinde kefalet “Kefalet, bir akittir ki onunla bir kimse, borçlunun akdettiği borcun edasını temin etmeyi alacaklıya karşı taahhüt eder.” şeklinde tanımlanmıştı.

Eşin Rızası Şartı (B.K. md.584)

Borçlar Kanunu daha yürürlüğe girmeden önce bu madde tartışıldı. Bu madde eski Borçlar Kanununda yoktu.

Yeni Borçlar Kanununun 584. maddesinde “eşin rızası” kenar başlığı ile düzenlenen metin şöyledir.

Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.

Sözleşme Bile Feshedemez 

Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası olmadıkça aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez, aile konutu üzerindeki haklarını sınırlayamaz. Öte yandan yazlık veya ikinci konut aile konutu değildir, kimin üzerineyse tasarruf hakkına sahiptir. Yani alıp satabilir veya kiralayabilir. Bu konuda yasal engel yok.

Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirim ile sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile sorumlu olur.

Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi halinde eşler ayrı ayrı veya birlikte ‘hakimin müdahalesini’ isteyebilirler.

Rıza dışı işlemlerde hakim, eşleri yükümlülükleri konusunda uyarır, onları uzlaştırmaya çalışır ve eşlerin ortak rızası ile uzman kişilerin yardımını isteyebilir. Mesela hakim eşlerden birinin istemi üzerine ailenin geçimi için her birinin yapacağı parasal katkıyı belirler.

Kefillikte Eş Rızası

Bu katkılar geçmiş bir yıl ve gelecek yıllar için istenebilir. Eşlerden biri birliğin giderlerine katılma yükümlülüğünü yerine getirmezse, hakim onun borçlularına, ödemeyi tamamen veya kısmen diğer eşe yapmalarını emredebilir.

Hakim eşlerden birinin taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisini kaldırırsa, kendiliğinden durumun tapu kütüğüne şerh edilmesine karar verebilir. Görüldüğü gibi hakimin aileye müdahalesi tahminlerin üzerindedir.

Aile konutu kavramı eşlerin mesken olarak birlikte ikamet ettikleri konuttur ve aile konutu ibaresi taraflardan birinin istemi üzerine tapu kütüğüne şerh verilebilir.

Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası olmadıkça aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez, aile konutu üzerindeki haklarını sınırlayamaz.

Öte yandan yazlık veya ikinci konut aile konutu değildir, kimin üzerineyse tasarruf hakkına sahiptir. Yani alıp satabilir veya kiralayabilir. Bu konuda yasal engel yok.

Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirim ile sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile sorumlu olur.

Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi halinde eşler ayrı ayrı veya birlikte ‘hakimin müdahalesini’ isteyebilirler.

Kefillikte eş rızası ne zaman başladı?

1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren Yeni Türk Borçlar Kanunu 584. maddesine göre kefil olarak atılan imzanın geçerli olabilmesi için birlikte yaşayan eşin rızası aranmaktadır.

Kefillik hangi durumlarda düşer?

Borç henüz oluşmadan yani banka krediyi borçlunun hesabına yatırmadan önce kefil talep ederse, kefaleti ortadan kalkar.

Borçlu mevcut borcunu kapatır ya da zamanaşımı ile 10 yıllık süre tamamlanırsa, kefalet ortadan kalkar.

Kefillik ne zaman düşer?

Bir kişi tarafından verilen her türlü kefalet, 10 yıl geçmesiyle kendiliğinden ortadan kalkacak. Kefalet, 10 yıldan fazla bir süre için verilmiş olsa bile, uzatılmış veya yeni bir kefalet verilmiş olmadıkça kefil, ancak 10 yıllık süre doluncaya kadar takip edilebilecek.

İhtiyaç kredisi çekerken eş rızası gerekli mi?

Bankadan ya da online olarak yapılan bireysel ihtiyaç kredilerinde eş izni aranmaz. Ama banka kefil olarak bazı durumlarda özellikle memur olan eşin rızasını isteyebilir.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »