Kırıkkale Deport (Sınırdışı) Avukatı 2023

0
39
deport

Kırıkkale Deport (Sınırdışı) Avukatı 2023

En sık karşılaşılan sınır dışı edilme sebepleri şunlardır:

Oturma izni olan yabancının çalışma iznine sahip olmadığı halde ülke içinde bir işe girmesi,
Sahte evlilik yapan yabancıların V70 tahdit koduyla deport edilmesi,
Ülkeye kaçak yollarla veya sahte evrakla giriş yapılması,
Terör örgütü üyeliği, desteği olanlar, örgüt kurucuları ve sempatizanları sınır dışı edilir,
Vize süresi dolan ancak ülkeden çıkış yapmayanlar deport edilir,
Uluslararası koruma başvurusu reddedilenler,
İkamet izni başvurusu reddedilenler,
2 yıldan daha fazla hapis cezası alanlar,
Ahlaka aykırı eylemde bulunanlar (fuhuş vb.).
İstanbul vatandaşlık avukatı ve ofisleri bu davalarda kişinin adli yargılanma sürecini sağlayacaktır.

Deport

Sınır Dışı Kararları ve Ülkeye Giriş Yasakları

Yabancı uyruklu bir kişinin sınır dışı edilmesi sınırdışı olarak adlandırılır. Aynı zamanda bu kişilere çoğu zaman beş yıllık süre içinde ülkeye giriş yasağı da verilebilir. Türkiye’de Yabancılar Hukuku ile yabancıların hak ve statüleri korunmaktadır. Ancak bazı durumlarda sınır dışı kararı verilebilir. Bu gibi durumlarda İstanbul hukuk firması ile görüşmek deport yasağının kaldırılmasını veya yürütmenin durdurulmasını sağlayacaktır.

Sınır Dışı Edilme Sebepleri Nelerdir?

Sınır dışı veya  edilme sebebi farklı kriterlere göre düzenlenir. Cezai güvenlik tedbiri veya kolluk güvenlik tedbiri olmak üzere iki farklı başlıkta yabancılar deport edilebilir.

Tuzla Geri Gönderme Avukatı 2023
Tuzla Geri Gönderme Avukatı 2023

En sık karşılaşılan sınır dışı edilme sebepleri şunlardır:

 • Oturma izni olan yabancının çalışma iznine sahip olmadığı halde ülke içinde bir işe girmesi,
 • Sahte evlilik yapan yabancıların V70 tahdit koduyla deport edilmesi,
 • Ülkeye kaçak yollarla veya sahte evrakla giriş yapılması,
 • Terör örgütü üyeliği, desteği olanlar, örgüt kurucuları ve sempatizanları sınır dışı edilir,
 • Vize süresi dolan ancak ülkeden çıkış yapmayanlar deport edilir,
 • Uluslararası koruma başvurusu reddedilenler,
 • İkamet izni başvurusu reddedilenler,
 • 2 yıldan daha fazla hapis cezası alanlar,
 • Ahlaka aykırı eylemde bulunanlar (fuhuş vb.).

Deport kararına (sınır dışı etme kararı) yargı yoluna başvurulabilir mi? 

Sınır dışı etme kararı yani deport kararı gerekçeleri de içerecek şekilde hakkında sınırdışı  kararı verilmiş olan yabancıya veya deport avukatına tebliğ edilir. Yabancı veya deport avukatı, deport kararına karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde idare mahkemesine başvuru yapabilir. İdare mahkemesine yapılan bu başvuru on beş (15) gün içinde sonuçlandırılır. Bu başvurunun aynı zamanda yabancı veya yabancının avukatı tarafından deport kararını veren makam da bildirilmesi gerekir. İdare mahkemesi tarafından verilen karar kesindir. Yargılama süresince yabancının aksi yönde bir talebi olmadıkça yabancı sınır dışı edilmez.

Meşruhatlı Vize Nedir?

Sınır dışı edilen yabancılar meşruhatlı vize işlemleri ile yeniden Türkiye’ye dönebilir. Yabancılar evlilik, tedavi, eğitim vb. sebepleri gerekçe göstererek meşruhatlı vize hakkından faydalanır. Bu hakkını kullanmak isteyen yabancılar gerekli durumu belgeleriyle ispatlamak zorundadır. Aksi takdirde yapılan başvurular reddedilir.

Terör örgütü üyeliği, kamu düzenini bozma veya halk sağlığını tehdit etme vb. gibi suçlarla deport edilenler hem meşruhatlı vize hem de sınır dışı iptali davasından faydalanamayabilir.

Kimler Sınır Dışı Edilmez?

Sınır dışı edilme sebepleri doğan veya doğmayan kişiler bazı durumlarda  sınırdışı edilmez. Bu kişilerin sınır dışı edilme kararı doğrudan iptal edilebilir veya belirli dönemlerde kolluk kuvvetlerine bildirim yapması istenir.

Yabancının gönderileceği ülkede ölüm, işkence vb. durumlara maruz kalacağı anlaşılması halinde bu kişiler  sınırdışı edilmez. Ayrıca gebeler, çok yaşlı olanlar, cinsel saldırıya maruz kalanlar, psikolojik veya fiziksel şiddete uğrayanların da sınır dışı kararı iptal olabilir.

 Sınırdışı kararları ve ülkeye giriş yasağı ile ilgili sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Sınır dışı yani deport süreci sadece bu anlatımdan ibaret olmayıp Türkiye’yi Terke Davet, Sınır Dışı Etmek Üzere İdari Gözetim, Sulh Ceza Hakimine Başvuru, Sınır Dışı Etme Kararının Yerine Getirilmesi ve diğer süreçler gibi farklı süreçleri de barındırmakta olup deport sürecinin hassas ve zorlu bir süreç olması nedeniyle deport avukatı (deport kaldırma avukatı) tarafından takip edilmesi yabancı açısından faydalı olacaktır.

Yabancılar Hukuku

Hukuk Büromuzca, Türkiye’de bulunan yabancı uyrukluların her türlü hukuki sorununa geniş dil seçenekleriyle pratik ve hızlı çözümler sunulmaktadır.

 • İkamet İzni ,
 • Deport İşlemleri,
 • Oturma İzni,
 • Çalışma İzni,
 • İkamet Tezkeresinin,
 • Türk Vatandaşlığı Kazanma ,
 • Yabancıların Haklarının Her Türlü İhlali Halinde,
 • Yabancıların Türkiye’de Mülk Edinmesi ,

 Verdiğimiz Hizmetler

Avukatı olarak verdiğimiz hizmetler ; hakkında sınır dışı kararı tesis edilen yabancı uyruklu şahsın deport kararına itiraz edilmesi, idari gözetim kararına itiraz edilmesi,  kararının iptali konusunda dava açıldığını gösterir derkenarın İl Göç İdaresine sunulması, İl Göç İdaresindeki işlemlerin yürütülerek yabancının serbest kalmasının sağlanması, yabancı uyruklu kişiyle Geri Gönderme Merkezinde görüşme yapılıp hukuki destek verilmesidir.

Deport Avukatı

Hakkında sınır dışı kararı verilen yabancı kişiyi hukuki anlamda temsil eden avukattır. Türkiye’de bulunan yabancı kişi, örneğin vize ihlali yapıyorsa, kanunlara ve ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunuyorsa, kamu güvenliği veya sağlığı için tehlikeli bir durum arz ediyorsa, kendisine belirli bir amaç için verilmiş vizesini farklı bir sebeple kullanıyorsa hakkında sınır dışı kararı verilebilir. Hakkında sınır dışı kararı verilen kişi kendi uyruk ülkesine veya transit bir ülkeye geri gönderilebilir. Yabancı kişinin uyruk ülkesine geri gönderilmesi kişi hakkında olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple deport avukatı aracılığıyla hukuki destek ve dava süreci ile bilgi almanız hak kaybına uğramamanızı sağlayacaktır. Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu avukatları sınır dışı  kararı verilmiş yabancı kişilere danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

 

Deport Avukatı

İstanbul ’da yabancılar için Avukatlık hizmeti veren Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu, Yabancılara Vatandaşlık Avukatı, İstanbul Deport Avukatı olarak tecrübeli avukat olarak hizmet vermektedir.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, Türkiye’deki yabancıların kişisel ve maddi haklarını kapsayan hukuk dalıdır. İkamet ve seyahatleri, çalışma izinlerini, evlilik ve boşanma işlemlerini, T.C vatandaşından çocuk sahibi olma ve nüfus kayıt işlemleri ile vatandaşlık başvuru işlemlerini içerir.

Kolay olmayan prosedürler çerçevesinde Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanlarında profesyonel dava ve danışmanlık hizmeti sunmakta, özellikle yabancıların Türkiye’ye gelirken ve Türkiye’de yaşadıkları hukuki problemlerin çözümünü sağlamaktadır.

Hizmetlerimiz

 • Yabancıların Türkiye’de oturma izin başvurularının yapılması ve takibi,
 • Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi,
 • Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması,
 • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
 • Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile haklarının korunması,
 • Yabancıların Edinebileceği Haklar,
 • Seyahat – İkamet Hak ve Özgürlüğü,
 • Sözleşme Yapma Hakkı,
 • Basın Özgürlüğü,
 • Dernek Kurma ve Üye Olma Özgürlüğü,
 • Kişi Dokunulmazlığı,
 • Yabancıların Türkiye’de Çalışması,
 • Çalışma İzni,
 • Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma,
 • Türk Soylu Yabancıların Çalışma İzin ve Hakları,
 • Yabancı Sermayeli Şirket Kurma Şirketlere Ortak Olabilme Hakkı,
 • Yabancıların Sosyal Güvenlik Hakları,
 • Eğitim Hak ve Özgürlüğü,
 • Gayrimenkul Edinme Hakkı,
 • Miras Hakkı

İstanbul Avukat ve Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu olarak yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanlarında profesyonel danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Bulunduğu ülkenin vatandaşı olmayan ve herhangi bir neden yüzünden (suç vb.) kendi ülkesine ya da başka bir ülkeye hava yolu aracılığı ile yollanan kişilere, deporte ya da sınır dışı edilen yolcu denir.

Deporte yolcular, kimi zaman bir güvenlik görevlisi eşliğinde, kimi zaman da tek başlarına uçağa biniş yaparlar.

DEPORT ( SINIR DIŞI KARARI ) NEDİR

Türkiye’ yaşayan yabancıların kanunda belirlenen yasaklara uymaması yada yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle yetkili makamlar tarafından SINIR DIŞI kararı verilmesine ‘’ deport ‘’ denmektedir. Sınır dışı ( deport ) kararını, Göç İdaresi Müdürlüğü yada yabancının yaşadığı ilin valilik makamı vermektedir.

Aşağıda belirtildiği üzere bu karara itiraz etmek mümkündür. Türkiye’ de bulunan yabancıların 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince, aşağıda belirtilen eylemlerde bulunduğu tespit edilirse, bu kanun uyarınca haklarında ‘’ deport’’ kararı verilir. Deport edilen yabancılara, bazı durumlarda‘’ kod ‘’ konmaktadır.

SINIRDIŞI KARARI ile ilgili detaylı bilgiler verilmiş olup, yabancılar hukuku uzmanı tecrübeli bir avukatla gerekli itirazların yapılması halinde deport kararının kaldırılması mümkün olabilmektedir.

HANGİ HALLERDE ‘ DEPORT’ KARARI VERİLİR

6458 Sayılı Kanu’nun 54. Maddesine göre; Deport kararı (sınır dışı) şu eylemlerden bir yada bir kaçına karıştığı tespit edilen yabancı kişiler hakkında alınabilir;

a) 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler,
b) Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar,
c) Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar,
ç) Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar,
d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar,

e) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler,
f) İkamet izinleri iptal edilenler,
g) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler,
ğ) Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler,

h) Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler,
ı) Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler,

i) Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar
j) İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar,

Deport 2023

HANGİ HALLERDE DEPORT KARARI VERİLEMEZ

Yukarıda bahsedilen eylemleri yerine getirseler bile, aşağıdaki yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınmaz:

a) Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar
b) Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler,
c) Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar,
ç) Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları
d) Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları hakkında deport kararı verilemez.

DEPORT KARARININ SONUÇLARI

6458 Sayılı Kanunun 52 . maddesine göre; Yabancı hakkında ‘’ deport ‘’ kararı verilmesi halinde’’ Yabancılar, sınır dışı etme kararıyla, menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir.

Yabacılar hakkında idari gözetim süresi 48 saattir. Yani yabancının yukarıda belirtilen eylemlere karıştığı tespit edilip yakalanması halinde, yakalanmalarından itibaren en geç 48 saat içinde deport kararı verilecektir.

Deport işleminden sonra yabancının çıkış işlemleri yapılacaktır. Yabancıların kendiliğinden ülkeden çıkmak istemesi halinde, ‘bazı yabancılar hakkında ’ terke davet prosedürü ‘’ işletilmektedir. Bu durumda, ilgili yabancıya ‘’ deport ‘’ kararında belirtilmek şartı ile 15 ila 30 gün aralığında bir süre verilerek yabancıdan ülkeyi terke etmesi istenir.

Bu yabancılara, çıkış izin belgesi verilir. Ancak, kaçma ve kaybolma riski bulunanlara, yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal edenlere, sahte belge kullananlara, asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlara veya aldığı tespit edilenlere, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlara bu süre tanınmaz.

Deport Avukatı

Kolluk kuvvetlerince yakalanan yabancı şahıslar, öncelikle İl Göç İdaresi Şubesi ‘ ne götürülür. Burada yabancının evrak işleri tamamlandıktan sonra yabancı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilir. Geri gönderme merkezlerine transfer edilen yabancılar işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşı olduğu ülkeye, transit gideceği ülkeye yahut üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir.

Kendiliğinden teslim olan yabancılar hakkında, zorla gönderme kararı alınmayacağı gibi, geri gönderme merkezlerine de gönderilmeyecektir. Terke davet prosedürü, işletilen yabancılar, idarenin takdir yetkisi gereğince belirlenir. Yabancının suça karışıp karışmadığı, geçmişi ve illegal faaliyetleri gibi etkenler bu konuda belirleyici olmaktadır.

Sınır dışı etme kararının en öneli sonucu ise, yabancı hakkında 5 ay ile 5 yıl aralığında ülkeye giriş yasağı konmasıdır. Hangi sürede ceza verileceği, yabancının deport edilmesi sebebine göre, idarenin takdir yetkisi kapsamında karar verilmektedir.

DEPORT ( SINIR DIŞI ) KARARI NASIL KALDIRILIR.

1.DAVA YOLU İLE

Belirli şartlara uyulması halinde deport kararının kaldırılması mümkün olabilmektedir. Hakkında, sınır dışı etme kararı verilen yabancıya bu karar gerekçesi ile birlikte tebliğ edilecektir.

Bu karara, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde idare mahkemesinde dava açmak suretiyle itiraz edilebilir. 15 günlük süre hak düşürücü süre olup sürenin geçmesi halinde ise, dava açılamayacaktır.

İdare mahkemesinde dava açılması halinde, davanın sonucu beklenmeden kişi ülkeden çıkarılamaz. Mahkeme, idare tarafından verilen deport kararını iptal eder ise, kişi ülkeden sınır dışı edilemeyecektir.

Selimpaşa Deport (Sınırdışı) Avukatı 2023

Ancak bu durumun da istisnası olup, dava açılması halinde bile davanın sonucu beklenmeksizin sınır dışı işlemleri yapılabilecek yabancılar vardır. Bu kişiler ise; Terör örgütleriyle ilişkili olanlar, Kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı bakımından tehdit oluşturanlar, Uluslararası kurum ve kuruluşlarca terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen bu şahıslar mahkeme sonucu beklenmeden sınır dışı edilebilir.

2.MEŞRUHATLI VİZE YOLU İLE

Deport kararı ile birlikte haklarında belirli bir süre ülkeye giriş yasağı verilen yabancılar, meşruhatlı vize almak suretiyle bu süreyi beklemeden ülkeye giriş yapabilirler. Yabancı, evlilik sebebiyle vize, çalışma vizesi, tedavi amaçlı vize ve eğitim vizesi alması ve bu amaçlardan biri ile ülkeye geldiğini destekleyici belgelere sahip olması halinde yasak süresi dolmadan ülkeye girebileceklerdir.

Bununla birlikte, uygulamada sık karşılaşılan iki deport sebebi olan oturma ( ikamet ) izni süresinin uzatılmaması sebebiyle deport ve sahte evlilik sebebiyle deport işlemleri halinde yabancının neler yapabileceğinden kısaca bahsetmekte yarar vardır.

İkamet süresini uzatmayan ve bu sebeple sınır dışı edilen yabancı, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğuna çalışma izni almak maksadıyla başvurabilir. Yabancı eğer bir suç işlemediyse ve çok uzun bir süre ülkede kaçak kalmadıysa izinsiz ülkede kaldığı günlerin cezasını ödemek suretiyle, çalışma izni alarak Türkiye’ ye giriş yapabilecektir.

Bir diğer sebep ise, sahte evlilik yapıldığı sebebiyle deport işlemidir. Evlilik gerçek bir evlilik olmasına rağmen, yetkili merciler tarafından sahte evlilik olduğu değerlendirilerek yabancı şahsın oturma izni iptal edilmiş ve şahıs deport edilmiş olabilir.

Bu durumda evliliğin gerçek olduğunu ispat etmek maksadıyla mahkemede dava açılarak, deport kararı iptal edilebilir. Böylece, yabancı şahıs ülkeye giriş yapabilecektir.

Selimpaşa Deport (Sınırdışı) Avukatı 2023