Ana SayfaKıymet Takdirine İtiraz 

Kıymet Takdirine İtiraz 

Kıymet Takdirine İtiraz 

Kıymet takdiri, haczedilen taşınır veya taşınmaz malların en az ne kadara satılabileceğinin belirlendiği bilirkişi raporlarıdır.

Bu sebeple satış işleminin devamının sağlanması haczedilen mallar üzerinde hakkı olanların hakkının ihlaline neden olacağından itiraz icra takibinde satışı durdurmaktadır.

İcra kıymet takdirine itirazı süresi

İcra ve İflas Kanunu 128/a maddesine göre Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikayette bulunabilirler.

Kıymet takdiri kaç günde kesinleşir?

Haczedilen taşınır/taşınmazların kıymet takdirinin yapılmasına müteakip işbu kıymet takdiri ilgililere tebliğ edilir.

Tebliğden itibaren 7 gün içinde kıymet takdirine ilişkin her türlü itiraz ve şikayet icra müdürlüğünün bağlı bulunduğu icra mahkemesine bildirilir.

Kıymet takdir raporu kimlere tebliğ edilir?

Kıymet takdirine ilişkin rapor; borçluya, haciz koydurmuş alacaklıya ve diğer ipotekli alacaklılara tebligatın yapıldığı icra dosyasındaki, ayrıca bildirilmiş bulunması hali müstesna olmak üzere, tapudaki mevcut adresleri esas alınmak suretiyle tebliğ edilir.

Kıymet takdirine itiraz kararı temyiz edilebilir mi?

Üzerine verilen kararın temyiz kabiliyeti bulunmadığından bu kararın ihalenin feshi aşamasında değerlendirilmesi gerekir.

İncelenmeksizin reddedilmesi ihalenin feshi nedenidir.

Kıymet takdirine itiraz satış süresini keser mi?

Taşınmaza haciz yaptıktan sonra itiraz sonucunda herhangi bir değişiklik olursa ihalenin feshi sebebi olur demektedir. Bunu dikkate alan alacak vekilleri itiraz üzerine hiç satış istememektedir.

Kıymet takdirine itirazlarını hangi mahkemeye yapılır?

Yargıtay Kararı Kıymet takdiri talimat yolu ile başka bir icra müdürlüğünce yapılmışsa kıymet takdirine dair itirazları inceleme yetkisi de o icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesine aittir.

Kıymet takdiri 2 yıllık süre ne zaman başlar?

Kararında Mahkemece hangi tarih itibari ile değerleme yapıldığı belirtilmemiş ise iki yıllık süre, icra müdürlüğü rapordaki değerleme tarihinden başlar.

Kıymet takdiri itirazlarını kim yapar?

İİK’nun 128/2 nci maddesi gereğince, Hacizli malın satışa hazırlık işlemleri sırasında icra dairesi taşınmazın kıymetini konusunda uzman, ehil bilirkişiler aracılığıyla tayin ve tespit ettirir.

Kıymet takdiri kesinleşmeden satış istenebilir mi?

İİK.nun 128 ve 128 a maddeleri gereğince kesinleşen kıymet takdirinin satışta esas alınması gereklidir. Bir başka değişle, kıymet takdiri kesinleşmeden satışın yapılması yasaya aykırıdır.

Kıymet takdirine itirazlar  takibi durdurur mu?

Haczedilen taşınmazın iki yıl içinde satışının istenmemesi halinde haciz düşer. Kıymet takdirine ilişkin talep ve takdir edilen kıymete itiraz İİK. nun 106. maddesindeki süreleri kesmez.

Kimler kıymet takdirine itiraz edebilir?

Yargıtay Kararı

Takip borçlularından her biri kıymet takdiri yapılan malın maliki olmasalar bile takdirine itiraz etme hakkı vardır.

Kıymet takdiri, haczedilen taşınır veya taşınmaz malların en az ne kadara satılabileceğinin belirlendiği bilirkişi raporlarıdır.

Bu sebeple satış işleminin devamının sağlanması haczedilen mallar üzerinde hakkı olanların hakkının ihlaline neden olacağından  takdire itiraz icra takibinde satışı durdurmaktadır.

 

Önceki İçerikBoşanma Davası
Sonraki İçerikMutlak ve Nisbi Sebep Ayrımı
İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: