Ana SayfaAİLE VE BOŞANMA HUKUKUMal Paylaşımı Davası Zamanaşımı

Mal Paylaşımı Davası Zamanaşımı

Mal Paylaşımı Davası Zamanaşımı

743 sayılı TKM.nun 170. maddesi uyarınca mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu dönemde katkı payı alacağına yönelik tüm davalar sözleşme olsun veya olmasın 743 sayılı TKM.nin ( 4721 sayılı TMK.nun ) 5. maddesinin yollamasıyla BK.nun 125. maddesi gereğince 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

Mal paylaşımı davası kaç ay sürer?

Mal paylaşımı, boşanma davası ile birlikte görülemez. Mal rejiminin tasfiyesine ilişkin dava süreci ise mahkemenin iş yoğunluğu, delillerin toplanması ve adli tatil gibi nedenlerle değişkenlik gösterdiğinden davaya dair kesin bir süre verilemez.

Genelde mal paylaşımı davası 1 ya da 1,5 yıl sürmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihinden itibaren eşler arasında başka bir mal rejimi seçilmemişse edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu kabul edilmektedir. Eşler arasındaki mal rejimi boşanma davasının açıldığı tarihte sona erer.

Boşanma davasının açıldığı tarihte her ne kadar mal rejimi sona erse de, boşanmaya karar verilmesi halinde mal rejiminin tasfiyesine karar verilir.

Yani; boşanma davasının açıldığı tarih itibariyle davanın sonuçlanması beklenmeksizin malların paylaşımı için, mal rejiminin tasfiyesi davası açılabilir.

Ancak karar verilebilmesi için boşanmaya karar verilmiş ve bu kararın kesinleşmiş olması gerekmektedir.

Belirttiğimiz gibi mal rejiminin tasfiyesi davası boşanma davasının hemen akabinde açılabilmesi mümkündür.

Peki mal rejimi davası ne zamana kadar açılabilir, zamanaşımı süresi var mı?

Mal rejimi davası 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir, 10 yıllık zamanaşımı süresi boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlamaktadır.

Bu sebeple; boşanma kararının kesinleşmesinden 10 yıl geçtikten sonra açılan mal rejimi tasfiyesine ilişkin dava zamanaşımı itirazına uğraması halinde reddedilmektedir.

Mal Rejimi Tasfiye Davasının Esastan İncelenip Karara Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Aslında bu davanın açılabilmesi için eşler arasındaki ”mevcut mal rejiminin” sona ermesi (TMK m. 225) gerekmektedir.

Ancak bu şekilde açılan mal rejimi tasfiyesi davasının esastan incelenip karara bağlanması için bu açılan davaların kesinleşmesi gerekmektedir.

Örneğin boşanma davası açılmış ve devam ediyor ise açılmış bulunan mal rejiminin tasfiyesine yönelik dava, boşanma davasının sonucunu bekleyecektir.

Mal Rejimi Tasfiye Davası Ne Zaman Açılmalıdır?

TMK’da mal rejiminden doğan davalardaki zamanaşımı süresi ayrı bir madde ile belirtilmemiştir.

TMK’nın 178. maddesinde yer alan 1 yıllık zamanaşımı süresinin sadece boşanmanın eki mahiyetindeki davalar için (maddi tazminat, manevi tazminat ve nafaka davaları) söz konusu olduğu ve mal rejimi tasfiye davasından kaynaklanan davalara uygulanmasının doğru olmadığı kabul edilmektedir.

Diğer yandan açılacak mal rejiminin tasfiyesi davaları için ayrı bir hüküm olmadığına göre, niteliği itibariyle de bu tip davalar alacak hakkı olarak düşünüldüğünden, Türk Borçlar Kanunu‘na atıf yapılarak bu davalarda 10 yıllık zamanaşımı süresi olduğu belirtilmektedir.

Mal Paylaşımı Davası Zamanaşımı

Doktrin ve Yargıtay kararlarındaki tartışmalar ve verilen farklı kararlar nedeniyle, önerimiz mal rejimi tasfiye davasının boşanma davası ile birlikte açılması ve zaman aşımı bakımından riskli bir sonuçla karşılaşılmamasıdır.

01.01.2002 Öncesi Evliliklerde Mal Paylaşımı

01.01.2002 tarihinden önce yürürlükte olan Türk Medeni Kanunu, yasal mal rejimi olarak mal ayrılığı rejimini kabul etmişlerdir.

01.01.2002 öncesinde alınan taşınmazlar kimin üzerine kayıtlı ise o kişinin kişisel malı olarak sayılacaktır. Mal ayrılığı rejim mal paylaşımında bu ayrımı öngörmüştür.

Ancak malın tasfiyesinde üzerine kayıtlı olmayan kişi malın alınmasında katkısı var ise elbette katkı alacağını talep etmek amacıyla dava açma hakkı vardır.

Katkı alacağına ilişkin davayı açacak olan kişinin taşınmazın ya da aracın alımında katkı yaptığına dair iddiasını ispatlamakla mükelleftir.

Katkı yaptığın iddia eden kişi, katkıda bulunduğunu ve ne kadar katkıda bulunduğuna dair iddiasını kanıtladığı takdirde katkı payı alacak ve mal rejiminin tasfiyesine dahil olabilecektir.

Tarafların evliliği 01.01.2002 öncesi yapılmış ancak evlilik birliği içerisinde edinmiş oldukları mallar hem bu tarihten önce hem de bu tarih sonrası edinilmiş ise mal rejimi de değişecektir.

Tarafların 01.01.2002 yılı öncesi edinmiş olduğu mallar kimin üzerine kayıtlı ise yasal mal rejimi mal ayrılığı rejimi olduğundan mal o kişide kalacak olup 01.01.2002 sonrası alınan malların tasfiyesi ise yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olacaktır.

Boşanma davası ve mal paylaşımı, boşanma avukatı hakkında detaylı bilgi almak isteyen ilgililer, sitemizde yer alan iletişim bilgilerinden randevu alarak ofisimizi ziyaret edebilirler.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »