Ana SayfaMANŞETMaske Cezasına İtiraz ve Sokağa Çıkma Yasağı Cezasına İtiraz

Maske Cezasına İtiraz ve Sokağa Çıkma Yasağı Cezasına İtiraz

Maske Cezasına İtiraz ve Sokağa Çıkma Yasağı Cezasına İtiraz
Maske cezasına nereden itiraz edilir?
Maskesiz sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilerin cezalarına itirazları 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesine yapılmaktadır. Sulh Ceza Mahkemesine belirlenen süre dışında itiraz dilekçesi yollanmış olsa daha itirazı kabul görmez ve cezanın ödenmesi zorunlu kılınır.

Maske cezasına itiraz edilir mi?

Kolluk görevlileri tarafından idari para cezası yazılması durumunda ise söz konusu cezaya itiraz edilmesi gerekmektedir.

Maske cezası silinir mi?

Yargıtay 19 Ceza Dairesi kendisine yapılan maske takma zorunluluğunu ihlal eden vatandaşa kesilen cezayı iptal etti.
Maddesinde yasaklara aykırı hareket edenlere veya kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

Maske cezası ne kadar sürede ödenmeli?

İdari para cezasının ödeme süresi karar tutanağının tebliğinden itibaren bir aydır. Süresinde ödenmeyen cezalar 6183 sayılı Kanun hükmüne göre takip ve tahsil edilir. 6183 sayılı Kanunun 51. maddesinde yer alan hükme göre; süresinde ödenmeyen idari para cezalarına gecikme zammı uygulanmamaktadır.

Maske cezasına nereden bakılır?

Maske takmama cezası sorgulama e-Devlet sisteminden yada İnteraktif Vergi Dairesi sisteminden giriş bilgilerinizi tamamlayarak öğrenebilirsiniz. Dilerseniz size en yakın Vergi Dairelerini ziyaret ederek de cezanızın bedelini öğrenebilir ve ödeyebilirsiniz. İlk 15 gün içerisinde indirim hakkından da yaralanabilirsiniz.

Polis maske cezası nasıl kesilir?

Yargıtay, polisin maske takmayanlara ceza kesmesi ile ilgili emsal bir karara imza attı. Yargıtay açıklamasında, polisi idari para cezası kesemeyeceğini, kişiyi belirleyip bunu tutanakla imza altına alarak ilgili il valiliğine göndermesi gerektiğini belirtti.

Sokağa çıkma yasağı cezası iptal olur mu?

Yurttaş, sokağa Çıkma Yasağının ihlaline ilişkin uygulanan idari para cezasına karşı mahkemeden cezanın iptalini talep etti. Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği ise 24 Şubat 2021 tarihinde verdiği kararla, cezanın iptaline hükmetti. Kararın gerekçesi olarak, kanunda böyle bir yasak veya zorunluluğun bulunmadığı ifade edildi.

Sulh Ceza Mahkemesi kararına itiraz nasıl yapılır?

Sulh ceza hakimliklerinin soruşturma işlemlerine dair kararlarına karşı itiraz, kanunun ayrıca hüküm koymadığı hâllerde ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mercie verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır.

Sokağa çıkma yasağı itiraz dilekçesi nereye verilir?

Mevzuat gereği sokağa çıkma yasağı kapsamında tarafına idari para cezası kesilen vatandaşlarımız ceza tutanağının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ikamet ettikleri yerdeki Sulh Ceza Mahkemesine itiraz edebilirler.

İdari Para Cezasına Nereye İtiraz Edilir?

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesine göre idari para cezalarına karşı Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz edilebilir.
Sokağa çıkma yasağı ihlali ne kadar?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR, KAÇ PARA?
Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden ise 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

Maske cezaları iptal mi?

COVID-19 tedbirleri kapsamında maske takmayan bir kişi, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle idari para cezasına çarptırıldı. İtiraz üzerine ceza sulh ceza mahkemesince karar iptal edildi
Sosyal Mesafe cezası itiraz nereye yapılır?
İdari para cezalarının iptali, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu‘nun 27. Maddesi gereğince genel itiraz yolu ile olur.
İdari para cezalarına itiraz, ilgili özel kanunda aksine hüküm bulunmaması halinde, Sulh Ceza Mahkemelerine yapılır.

İdari para cezaları silinir mi?

Kapsama giren idari para cezalarının ödenmemiş kısmının tamamı ödenecek, bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakların tamamı ise silinecek.
KORONAVİRÜS (COVID-19) KAPSAMINDA GETİRİLEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ YAPTIRIMI NEDİR?
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesinde; “Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 250,00 TL’den 1.000,00 TL’ye kadar idarî para cezası verilir.” hükmü düzenlenmiştir.
Bu sebepten ötürü genelge kapsamında sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara idari para cezası yaptırımı uygulanmaktadır.
Son olarak 2008 yılında değişikliğe uğrayan kanun maddesinde her ne kadar 250,00 TL ile 1.000,00 TL idari para cezası verileceği belirtilmiş olsa da; 2019 yılı itibariyle Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. Maddesinin B fıkrasına göre uygulanacak %22.58 Yeniden Değerleme Oranına göre bu miktarın alt haddi 789,00 TL, üst haddi ise 3.180,00 TL olarak güncellenmiştir.
Sokağa çıkma yasağı kapsamında tavan rakamdan idari para cezası uygulanmakta olup sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara 3.180,00 TL idari para cezası yaptırımı uygulanmaktadır.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İHLALİ HALİNDE KESİLEN İDARİ PARA CEZASINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Anayasa’nın 15. maddesi’nde Temel Hak ve Hürriyetlerin hangi hallerde kısıtlanabileceğine ilişkin düzenleme mevcuttur.
Bu düzenleme uyarınca, kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin sınırlandırılması “savaş, seferberlik veya olağanüstü hal” durumunda öngörülmüştür.
Dolayısıyla günümüzde ilan edilen bir “savaş, seferberlik veya olağanüstü hal” olmadığı gözetildiğinde Genelge ile verilen sokağa çıkma yasağı kararı Anayasa’nın 13. maddesine aykırı olduğu kanaatindeyiz.
Tüm anlatılanlar doğrultusunda Anayasa’nın 13. maddesi kapsamında temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanması, Anayasanın 15. Maddesi ile 119. Maddesi birlikte değerlendirildiğinde hakkın özüne dokunulmadan yalnızca kanunla sınırlandırılabileceği sabittir.
Bu doğrultuda İl İdare Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na dayanılarak “Genelge” ile sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi Anayasaya aykırılık teşkil etmektedir.
Vatandaşlar; idarî para cezası kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç 15 Gün içerisinde, Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuru yapabilir. Bu süre içinde itiraz başvurusu yapılmaz ise idarî yaptırım kararı kesinleşecektir.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »