Ana SayfaEN SON EKLENENLERMesafeli Satış sözleşmesi Nedir ?

Mesafeli Satış sözleşmesi Nedir ?

Mesafeli Satış sözleşmesi Nedir ?

Mesafeli satış sözleşmesi, e-ticaret sitesi sahiplerinin alıcılara karşı hazırladığı sözleşmelerdir.

Satıcı, sattığı ürünü teslim edemediği ya da alıcının ödeme durumunda aksilik olduğu durumlarda sözleşmenin işleyişinde değişiklikler gerçekleşir.

Her iki taraf da mülkiyeti satın alan kişiye devretmeyi kabul edebilir.

Mesafeli Sözleşme Türleri,

Yazılı İletişim Araçlarıyla Yapılan Sözleşmeler,
Telefon Aracılığıyla Yapılan Sözleşmeler,
Tele-Shopping Aracılığıyla Yapılan Sözleşmeler,
İnternet Yoluyla Kurulan Mesafeli Sözleşmeler,
Diğer İletişim Araçları Aracılığı ile Yapılan Ticaret,

29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği‘nin “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinde mesafeli sözleşmenin tanımı yapılmıştır.

Maddeye göre satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeler mesafeli sözleşmedir.

Mesafeli Satış sözleşmesi Nedir

Dolayısıyla mesafeli sözleşmeler (mesafeli satış sözleşmesi) sadece e-ticarette değil, tüketici ve alıcının karşı karşıya gelmediği her durumda kurulabilir.

Mesafeli satış sözleşmesi alıcısı her zaman tüketicidir.

Ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişinin yaptığı işlemler için mesafeli sözleşmeler yönetmeliği uygulanmaz.

Mesafeli sözleşmeler ile ilgili olarak iki temel mevzuat düzenlememiz mevcuttur.

Bunlardan birincisi ve en temel olanı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dur.

İkincisi ise, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’dir.

Mesafeli satış sözleşmesinde neler olur?

Sözleşmenin ve satışın konusu,
Ödeme ve teslimat bilgileri,
Sözleşmenin hükümlerini doğurduğu tarih,
Tarafların ifa süreleri,
Mücbir nedenler varsa nasıl sonuçlar doğacağı,
Satıcının hak ve yükümlülükleri,
Tüketicinin hak ve yükümlülükleri,
Sipariş ve ödeme prosedürüne ilişkin bilgiler,
İade ve cayma hakkının kullanılması,
Garanti kapsamına ilişkin bilgiler,
Gizlilik hükümleri,
Uyuşmazlık çıkması durumunda hangi mahkemelerin yetkili olacağı,
Mesafeli Sözleşmede Cayma Hakkı,
Mesafeli satış sözleşmesinden cayma uygulamada çok önemli konular arasındadır.

Mesafeli satış sözleşmesinden cayma hakkı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun madde 48/4 düzenlemesinde yer alıyor.

Mesafeli sözleşmelerde tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkı süresi, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar.

Ayrıca tüketicinin, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilmesi mümkündür.

Tüketici satıcıya cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı geri göndermek zorundadır.

Cayma hakkının kullanılamayacağı haller 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği‘nin 15. maddesinde sayma yoluyla düzenlenmiştir.

Maddede sayılan sözleşme tiplerinde taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça cayma hakkı kullanılamaz.

Mesafeli Satış Sözleşmesinin İfası ve Malın Teslimi

Mesafeli satış sözleşmesi tüketici tarafından onaylandığı andan itibaren satıcı sözleşmede taahhüt ettiği süre içerisinde satış konusu edimi yerine getirmek zorundadır. Mal satışlarında sözleşmenin ifa süresi otuz günü geçemez.

Sözleşmenin süresi içinde ifa edilmemesi örneğin taahhüt edilen süre içinde malın gönderilmemesi halinde, tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

Fesih halinde tüketiciden tahsil edilen tüm ödemeler, on dört gün içinde tüketiciye kanuni faiziyle birlikte geri ödenmek zorundadır.

Önceki İçerikE-İmza Nedir?
Sonraki İçerikHukuk Büroları İstanbul
İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »