Ana SayfaMuvafakatname Nedir Nerelerde Kullanılır?

Muvafakatname Nedir Nerelerde Kullanılır?

Muvafakatname Nedir Nerelerde Kullanılır?

Muvafakatname, Arapça dilinden Türkçe’mize geçmiştir.

Muvafakatname, herhangi bir konuda hakkında resmi bir izin alınması gerektiğinde bu izinin ilgili, sorumlu kişiden alındığını gösterir belge olarak yer almaktadır. Daha çok gayrimenkul sektörü içerisinde kullanılan belgeler arasında yer almaktadır

Bir emlak ve gayrimenkul terimi olarak muvafakatname, Türk Medeni Kanunu kapsamında, bir kişinin yaşadığı evi satmak istediği zaman eşinden kesinlikle alınması gereken, iznin alınmaması durumunda taşınmaz satışını geçersiz kılan önemli bir belge olarak karşımıza çıkıyor.

Muvafakatname belgesi nedir?

Muvafakat Belgesi; bireyin, şahsı dışında başka bir özel veya tüzel kişiyi, üzerindeki haklar ve izinler kapsamında yetkilendirmesini sağlayan ve söz konusu şahsın özel bir kabul ve yetkisine deniliyor. Özetle; herhangi bir konuda izin alınması gereken kişiden, izin alındığını belgelenmesidir.

Muvafakat Belgesi Nerede Kullanılır ?

  • Tapu işlemlerinde.
  • Kamuda tayin işlemlerinde.
  • Noter işlemlerinde.
  • Veraset ve intikal işlemlerinde.
  • Velayet işlemlerinde.

Noterlerden temin edinilen muvafakatname genellikle aşağıdaki durumlarda ilgili kurumlarca talep edilir :

– Evli olan birey, yaşadığı evi satmak istediğinde mutlaka eşinden muvafakatname alması gerekir.

– 18 yaşın altında olanlar herhangi bir spor kulübünde, ilgili spor faaliyetlerini icra edebilmesi için ailesinin iznini içeren muvafakatname istenir.

– Meskun mahallerde aynı parsel içerisinde ya da apartman altında ki gayri sıhhi müessese açılışlarında ya da müzikli, içkili mekan açılışlarında da ilgili belediyelerce istenilen bir belgedir.

Miras yoluyla bir taşınmazın ya da taşıtın devir teslim işleminde devralan 18 yaşın altında ise muvafakatname istenir.

Boşanmış ebeveynler, çocukları için pasaport almak istediğinde çocuğun velayetinin kimde olduğuna bakılmaksınızın muvafakatname şart koşulur.

– Konut kredi kullanımlarında bazı bankalar tarafından kredi kullanan müşterilerinin eşlerinden kredi muvafakatnamesi talep edilmektedir. Bankalar Kredi Muvafakatnamesini almadan kredi ödemesini yapmamaktadırlar.

Muvafakatname belgesi nereden alınır?

MUVAFAKATNAME  Noter’ de 100 liraya alınan bu belgeyi, bulunduğunuz bölgenin emniyet müdürlüklerinden de almanız mümkündür. Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesinden alınan muvafakatname ücretsizdir. Birçok vatandaş bu belgenin Emniyet Müdürlüğün’ den alınabildiğini bilmemektedir.

Muvafakatname kimlere verilir?

Muvafakatname, resmi kurumda yapılacak işlemlerde bir başkasına yetki veya izin verilmesidir.

Resmi kurumlarda gerekli görülen durumlarda istenebilen muvafakatnameler reşit olmayan kişilerin işlem yapması noktasında zorunludur.

Reşit olmayan kişiler muvafakatlaneme ile işlemlerini yapmak zorundadır

Avukat muvafakatname nedir?

Avukatlık Yasası’nın 4667 sayılı yasanın 15. maddesi ile değişik 26. maddesinde sözü edilen “Avukatın Yazılı Muvafakati”, kısaca MUVAFAKATNAME‘dir.

Bu yetki, stajyer avukata staj bitim belgesinin verilmesi veya staj listesinden silinme ile sona erer.

Mukavemetin anlamı nedir?

  1. İzin verildiğine ilişkin üzerinde bilgi bulunan yazılı belge.
  2. Bir kişinin kendi dışında bir başka özel ya da tüzel kişiliğe, üzerindeki çıkar ve haklarını kullanabilmesini sağlamak üzere verdiği özel bir izin, kabul veya yetki belgesini.

Muvafakatname yurt içi uçuşlarında gerekli midir?

Evet gereklidir. 6 yaşından gün almış (doğum tarihinden itibaren tam 5 yılını bitirmiş) ve 13 yaşından gün almamış (doğum tarihinden itibaren tam 12 yılını bitirmiş) çocuklar için muvafakatname istenmektedir.

Muvafakatname nasıl yazılır?

Birden çok resmi işlem için istenen muvafakatname örneklerini tek başlık altında inceleyelim.

Arazisini bir başkasının kullanımına izin veren mülk sahibinin düzenleyeceği muvafakatnameye, muvafakatname 1 belgesi denilir.

Muvafakatname Örneği

Belge Tipi (Tapu/Keşif) : …………..
Arazinin Bulunduğu Yer (İl-İlçe-Bucak-Köy) : …………..
Mevkisi : …………..
Ada No : …………..
Parsel No : …………..
Toplam Alan (m2) : …………..
Hissedarı olduğum yukarıda özellikleri yazılı arazimi …./…./…. tarihinden …./…./…. tarihine kadar tarımsal amaçlı olarak kullanmak üzere aşağıda bilgileri bulunan hissedarımıza/müştereğimize muvafakat veriyorum. …. /…./….
Muvafakat Veren Hissedarların
Adı Soyadı: …………..
TC Kimlik No : …………..
Baba Adı : ………….
Doğum Tarihi : ………….
Hisse Oranı : ………….
Hisse Miktarı (m2) : ………….
İmza:
Muvafakat Alan Hissedarın
Adı Soyadı :
TC Kimlik No:
Kendi Hisse Oranı :
Kendi Hisse Miktarı (m2) :
Parselde Kullanacağı Toplam Hisse Miktarı (m2) :
İmza:
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. ……/……/……
…………… …………… Köy/Mahalle Muhtarı
Adı Soyadı
İmza/Mühür
…………… …………… Aza
Adı Soyadı
İmza/Mühür

 

Hukuki Destek Ve Danışmanlık İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: