Ana SayfaNafaka Avukatı

Nafaka Avukatı

Nafaka Avukatı

Nafaka boşanma süreci ve sonrası bağlanabilmektedir.

Boşanma davalarında en çok karşılaştığımız nafaka soruları ;

Boşanma Davası sırasında nafaka alabilir miyim?,

Nafaka mı eşim ödemiyor ne yapmalıyım ?

Nafaka borcu icra ile mi alınır ?

Nafaka için icra başlatılırsa ödemezse sonra ne olur ?

Nafaka borcundan dolayı hapis cezası var mı ?

Nafaka Avukatı
Nafaka Avukatı

Bunlar gibi bir çok nafaka alacaklısının sorularınla karşılaşıyoruz. Bizde bunları soru cevap halinde hazırladık.

Önerimiz boşanmaya karar verdiğinizde hiçbir hukuki işleme başlamadan konusunda uzman boşanma avukatı ile sürecinize başlamanız.

Boşanma avukatı hem sizin boşanma sırasında nafaka almanız için gerekli işlemleri başlatacak hem de boşanma davasında doğru yolları izleyerek sizin veya çocuklarınızın tüm haklarını korumak için gerekli hukuki işlemleri başlatacaktır.

Boşanma davanız bittiyse nafaka alacağında sorun yaşıyorsanız burada da İcra Avukatı haklarınızı almanız için gerekli hukuki yollara başvurarak sizin için süreci daha az sancılı bir hala getirecektir.

Nafaka Davası ve Boşanma davasın da seçeceğiniz yolunuza devam edeceğiniz avukatın konusunda uzman tecrübeli olmasına dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

Asal Hukuk Danışmanlık olarak bünyemizde konusunda uzman Aile Hukuku avukatlarımız ve İcra İflas Hukuku avukatlarımız mevcuttur .

Nafaka Alacağı Ve Boşanma Davası profesyonel yardım için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Nafaka Avukatı

Boşanmada nafaka nedir?

Nafaka, boşanma davası sürerken ya da boşanma davasının sona ermesinden sonra maddi olarak zorluğa düşecek olan kişiye bağlanan ve her ay ödenmesi gereken para olarak ifade edilebilir.

Nafaka borcu aile hukukundan doğan kişisel bir borçtur. … Nafaka miktarı taraflarca sözleşme ile kararlaştırılabilir.

Nafaka ne gibi durumlarda verilir?

Nafaka eşlerin yoksulluğa düşmesi durumunda eski kanunumuzda sadece kadınlara bağlanan, yeni kanunumuzda ise erkeğe de bağlanabilen bir yardım parasıdır. Bunun bağlanacağına mahkeme karar verir ve “Yoksulluk nafakası” adı altında ödenmeye devam eder

Nafaka nedir kaç tip nafaka vardır?

Boşanma süreci ve süreç sonrasında alınabilecek 3 farklı nafaka türü bulunmaktadır. Tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası.

Nafaka yükümlülüğü nedir?

NAFAKA YÜKÜMLÜLERİ

Madde 364- Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.

Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır. Eş ile ana ve babanın bakım borçlarına ilişkin hükümler saklıdır.

Boşanmada nafaka kimlere verilir?

Türk Medeni Kanunu’nun 175. Maddesine göre “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

Yükümlüsünün kusuru aranmaz.” Nafaka sadece kadınlara değil ekonomik gücü daha düşük olan erkeklere de bağlanabilir.

Erkek hangi durumlarda nafaka ödemez?

Nafaka alan tarafın evlenmesi, maddi yoksunluğun sona ermesi, taraflardan birinin vefatı, nafaka alan tarafın evlilik dışı beraberlik yaşaması ve haysiyetsiz bir yaşantı sürmesi durumlarında verilmekte olan nafaka kesilir.

Nafaka kimlere verilmez?

Kadının zorluk çekmeyecek kadar aylık geliri varsa, Kadının emekli maaşı ya da kira geliri varsa, Kadın, yeni bir evlilik yaptıysa ya da biriyle evlilik hayatı yaşıyorsa, Eski eşinin bir işi ya da düzenli geliri olmayan kadınlar, nafaka alamazlar.

Nafaka Avukatı
Nafaka Avukatı

Nafaka alan erkek var mı?

Erkeğin talep edebileceği nafaka bakımından da bir kısıtlama yoktur.

Elde edilen gelirler, ihtiyaç durumları ve hakkaniyet gereği yoksullaşma oranına göre bir nafakaya hükmedilebilecektir.

Kendisine nafaka bağlanması için nafaka talep eden eşin boşanmada daha az kusurlu olan taraf olması lazım.

Süresiz nafaka ne demek?

Süresiz Nafaka boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan tarafın, geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak isteyebileceği ödemeye verilen isimdir.

Tedbir ve iştirak nafakası nedir?

Boşanma Davasında İştirak ve Yoksulluk Nafakası Boşanma davası sonucunda çocukların velayetini alan taraf lehine nafakaya hükmedilebilir.

Bu nafakanın adı iştirak nafakasıdır. …

Tedbir nafakası, kararın kesinleşmesi ile sona erer. Boşanma ile yoksul duruma düşeceğini ispatlayan tarafa yoksulluk nafakası da bağlanabilir.

Yoksulluk nafakası ne demek?

Yoksulluk nafakası, boşanma kararının kesinleşmesi sonrasında yoksulluğa düşecek olan tarafın, daha ağır kusurlu olmamak koşuluyla talep edebileceği ve MK 175’de düzenlenen nafaka türüdür.

Aldatılan erkek nafaka öder mi?

Kusurlu Olan ve Aldatan Eş Nafaka Alamaz!

Boşanma davalarında aldatan eş, aldattığı eşinden daha yüksek bir kusura sahip olması nedeni ve konunun aldatma olması nedeniyle tazminat ya da nafaka alamamaktadır. …

Fakta aldatan tarafın aldattığı kişiden bu tür bir talepte bulunma hakkı geçerli sayılmayacaktır.

Tedbir nafakası hangi durumlarda kesilir?

İştirak nafakası aşağıdaki hallerde kesilir: Nafaka borçlusunun ölmesi, Çocuğun ergin olduktan sonra eğitim hayatına devam etmemesi, Çocuğun evlenmesi.

Nafaka Avukatı İstanbul

Emekli eşe nafaka ödenir mi?

Maddi geliri olan ancak boşanma sebebiyle yoksulluğa düşmeyecek, evlilik içerisindeki yaşam standardından uzak kalmayacak olan, Nafaka ödeyecek olan eşin herhangi bir geliri, maddi gücü yoksa, … Dul aylığı, emekli maaşı, yaşlılık aylığı yeterli olan eşler yoksulluk nafakası almaya hak kazanamazlar.

Çocuğa nafaka ödenmezse ne olur?

Nafaka ödenmediği takdirde öncelikle nafaka borçlusu aleyhine icra takibi başlatılacaktır.

İcra takibi başlatılmasından sonra borçlu nafakayı halen ödemez ise hakkında hapis cezası istemiyle şikayet yoluna gidilecektir.

Nafakanın ödenmemesi halinde borçlu hakkında üç aylık tazyik hapsi kararı verilecektir.

Çalışan anne nafaka alabilir mi?

Boşanma davası neticesinde nafaka alan kadın eğer çalışmaya başlarsa, gerekli şartların varlığı durumunda nafaka alabilir.

Eğer, çalıştığı işte, hayatını rahatlıkla sürdürebilecek bir maaş alıyorsa, nafaka miktarı da düşmektedir. Yani, çalışan kadının alacağı nafaka miktarı, maddi kazancıyla doğru orantılıdır

Boşanma davalarında nafaka nasıl belirlenir?

Nafaka miktarı belirlenirken tarafların kusur durumu da dikkate alınır.

Nafaka belirlenirken tarafların sosyo-ekonomik düzeyleri dikkate alınır, tarafların ödeyemeyeceği bir nafakanın belirlenmesi medeni kanun kapsamında mümkün değildir. Bu kapsamda mahkeme nezdinde sosyo-ekonomik durum araştırması yapılır.

Nafaka kararı kesinleşmeden icraya konulabilir mi?

Şöyle ki; Tedbir nafakasında, nafaka verilmesine ilişkin bir hükmün temyiz edilmesi, ilamın icrasını durdurmaz. …

Ancak Yargıtay’a göre, yoksulluk ve iştirak nafakası için, maddi manevi tazminatta olduğu gibi, icra takibi için kesinleşme aranmaktadır.

Birikmiş nafaka alacağı nasıl tahsil edilir?

Birikmiş nafaka alacağının ödenmemesi durumunda, nafaka alacaklısı eş icra takibi başlatmalıdır.

Takip talebinin icra müdürlüğüne verilmesi ile beraber icra müdürlüğü borçlu eşe ödeme emri gönderir.

Ödeme emri kesinleşmesine rağmen nafaka borçlusu eş ödeme yapmamış ise artık haciz aşamasına geçilebilir.

Evi terk eden kadına nafaka verilir mi?

Herhangi bir geçerli neden olmadan veya keyfi olarak yapılan evi terk etme durumlarında ise kadın veya erkeklerin nafaka ya da tazminat alması mümkün değildir.

Geliri olmayan erkek nafaka öder mi?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, işsiz ve herhangi bir geliri olmayan erkeğin, boşanma davasında tam kusurlu bulunan çalışan eşine tedbir nafakası ödemesi gerektiğine hükmetti.

Tedbir nafakası ne zaman kalkar?

Geçici olarak nitelendirilmesinin sebebi boşanma ya da ayrılık davasının açılmasından itibaren başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar devam etmesidir.

Hükmün kesinleşmesi ile birlikte artık tedbir nafakası ödenmeyecektir. Hükmün kesinleşmesi ile tedbir nafakası sona erer.

Nafaka artırım davası kaç duruşma sürer?

Nafaka artırımı davası için kesin süre verilemez ancak en fazla 4-5 ay sürmektedir.

Sigortalı çalışan nafaka alabilir mi?

Sigortalı çalışan kadın nafaka alabilir veya asgari ücret alan kadına nafaka verilmesi mümkündür. Bu durumun önünde herhangi bir engel yoktur. Önemli olan, kanuni şartların sağlanmış olmasıdır.

Birikmiş nafaka alacağı haczedilebilir mi?

Yargıtay tarafından verilen kararda birikmiş nafaka alacağının alelade alacaklardan olmadığı açıklanmıştır. …

Bu durumda birikmiş nafaka alacaklarının da haczinin mümkün olmadığının kabulü gerekmektedir.

Süresiz nafaka ne zaman başladı?

YOKSULLUK NAFAKASI

Ancak Türk Medeni Kanununda yapılan değişiklikle, 12 Mayıs 1988 tarihinden bu yana eski eşe ödenen nafaka süresi, ömür boyu olarak düzenlenmiştir.

Ağır kusurlu taraf boşanma davası açabilir mi?

Kusurlu eş de boşanma davası açabilir ancak davacının kusuru ağır ise davalının açılan boşanma davasına itiraz hakkı bulunmakta olup davalı eşin az da olsa kusurunun bulunması gerekir.

Davalı tarafın tamamen kusursuz olduğu durumlarda davayı açan kusurlu eşin davasının reddi gerekmektedir.

Boşanmada nafaka nasıl verilmez?

-Evlilik birlikteliğinde kadının zinası erkek tarafından ispatlanmış ise nafaka verilmez.

-Boşanma esnasında kusurlu olan ve evlilik birlikteliğinin sona ermesine sebep olan taraf nafaka ve tazminat talep edemez.

-Nafaka talep eden eşin gelir ve malvarlığı, nafaka ödemesi istenen eşe göre fazla ise nafaka talep edemez.

Nafaka tazyik hapsi nasıl kaldırılır?

Nafakanın ödenmemesi üzerine nafaka alacaklısının İcra Ceza Mahkemesine şikayeti üzerine nafaka borçlusu hakkında 3 aya kadar tazyik hapsine karar verilir.

Hapis cezası uygulanmaya başlandıktan sonra nafaka borcunun ödenmesi halinde nafaka borçlusu tahliye edilir.

Nafaka davası basit yargılama mı?

Nafaka davaları basit yargılama usulüne tabidir (HMK m.316/1-ç). Basit yargılama usulünde yapılan ilk duruşmada dava hakkında hüküm verilmeyen durumlarda, ön inceleme duruşması için taraflar duruşmaya davet edilir, ön inceleme ve tahkikat aşamaları kanuna uygun tamamlanarak karar verilir.

Çocuğu olmayan çalışan kadın nafaka alabilir mi?

Çocuğu olmayan kadın nafaka alabilir. . Boşanma davasında nafaka, tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakası olarak alınabilir.

Tedbir nafakası, boşanma davası sürecinde hükmedilen nafakadır. İştirak nafakası, boşanma davasının sonuçlanması durumunda, çocukları için, velayet hakkına sahip olmayan tarafa ödenen nafakadır

Birikmiş nafaka emekli maaşından kesilir mi?

5510 sayılı Yasa’nın 93. maddesine göre, emekli aylıkları nafaka borçları için haczedilebilmektedir. …

Emekli aylığının tamamına birikmiş nafaka borcu nedeniyle haciz konulan kişiler, icra mahkemelerine dava açarak, emekli aylıklarının tamamı üzerine konulan haczi en fazla dörtte bir oranına indirebilirler.

Tazminat borcu ödenmezse ne olur?

Boşanmaya İlişkin Tazminat Ödenmezse Ne Olur?

Davalı taraf tazminat ödemesini süresinde yapmaması halinde davacı eş tarafından icra dairesine başvurularak icra takibi başlatabilir.

Bu durumda avukat masrafları, İcra Dairesi masrafları, haciz ve satış giderleri gibi ekstra giderlerin tamamı davalı tarafa yükletilir.

Anlaşmalı boşanmada tazminat ne zaman ödenir?

Tazminat genellikle tek seferde ödenmek üzere hüküm altına alınmakla ve ödenmekle sona ermektedir. Boşanma da tazminat ve nafaka farkı da buraya ortaya çıkmaktadır.

Nafaka sürekli ödenmesi gereken bir meblağ iken tazminat tek seferliktir. Boşanma davasının kesinleşmesi ile birlikte tazminatın ödenmesi mümkündür.

Nafaka topluca ödenebilir mi?

Hakimin takdiri nafakanın irat (gelir) şeklinde ödenmesi ise toplu ödeme mümkün değildir. Böyle bir durumda nafaka dönemsel olarak (genelde aylık) ödenir.

Ancak bazen hakimin nafakanın toplu ödenmesine karar verdiği durumlarda toplu ödeme yapılabilir.

Nafaka ilamlı takip mi?

Tedbir nafakasına ilişkin ara karar, ilam olmadığı gibi, İİK’nun 38. maddesinde yazılı ilam mahiyetini haiz belgelerden de değildir.

Dolayısıyla ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabi olmadığından ilamlı takip konusu yapılamaz.

Anlaşmalı boşanmada nafaka ödenmezse ne olur?

Nafakanın ödenmemesinin cezai yaptırımları vardır. Nafaka alacaklısı nafakanın ödenmemesi durumunda öncelikle icra takibi başlatabilir.

Nafaka icra yoluyla da alınamazsa nafaka borçlusu tazyik hapsi cezası alır. Yani nafaka ödenmemesi durumunda nafaka borçlusu şikâyet edilirse üç aylık hapis cezasına çarptırılır.

Nafakaya icra gelir mi?

Nafaka Gelirine Banka El Koyabilir Mi? … Gelire haciz konulması hususunda nafaka bunun dışında tutulmaktadır.

Nafakadan başka geliri olmayan kişilerin nafaka gelirlerine el konulması, nafakaya haciz konulması söz konusu olamaz. Nafaka, dul ve yetim aylığına icra uygulanamaz!

Önceki İçerikTaksirle Ölüme Neden Olma Suçu
Sonraki İçerikAlo 170 SGK
İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: