Ana SayfaAİLE VE BOŞANMA HUKUKUNafakanın Kaldırılması Davası

Nafakanın Kaldırılması Davası

Nafakanın Kaldırılması Davası

Nafaka, boşanma davası neticesinde velayet hakkı kendisinde bulunan eşe diğer eşin ödediği yahut eşlerden birinin boşanma davası süresince ve boşanma davası neticelendikten sonra boşanmadan kaynaklı olarak ekonomik anlamda kayba uğrayacak eşin diğer eşe ödemesi yönünde mahkemece karar verilen bedeldir.

Nafakanın tazminattan farkı kusura bağlı bir tespitin yapılmıyor olmasıdır. Buradaki hedef evlilik birliği içinde birbirine giderler konusunda destek olan eşlerin boşanma ile birlikte bu destekten yoksun kalacak olmalarıdır.

Nafaka şahsa bağlı bir haktır, devredilemez. Boşanma davasından bağımsız bir dava ile de talep edilmesi mümkündür.

Nafakada Artırım, İndirim ve Kalkma Mümkün Müdür?

Nafaka bir tarafın diğer tarafa ödemekle yükümlü kılındığı, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek tarafı korumak, çocukların eğitim ve bakım giderlerinin karşılanması gibi amaçlarla ödenmesine hükmolunmuş bir bedeldir.

Tarafların mali durumları göz önünde bulundurularak nafakaya hükmedildiğinden, tarafların mali durumları da sabit olmayıp zaman içerisinde değişim göstereceğinden, nafaka üzerinde artırım ve indirim yapılabileceği gibi nafakanın tamamen kaldırılması da mümkündür.

Hangi durumlarda nafakanın kendiliğinden kalkacağı hangi durumlarda ise mahkeme kararına gerek duyulacağı aşağıda bahsedeceğimiz üzere kanunda düzenlenmiş bulunmaktadır.

Nafakanın kaldırılması davası nasıl olur?

Nafakaya ilişkin davalar, kamu düzeninden ileri gelmektedir. Basit yargılama usulüne tabi olup dilekçeler aşaması yalnızca dava ve cevap dilekçesinden ibarettir.

Nafakanın kaldırılması davası, en fazla iki ya da üç celse sürmektedir.

Nafakanın kaldırılması dava dilekçesi nasıl olmalı?

Nafakanın kaldırılmasına ilişkin gerekçeler tam ve eksiksiz olarak belirtilmeli ve dava dilekçesi Hukuk Muhakemeleri Kanuna uygun olmalıdır.

Dava dilekçesinde nafakanın kaldırılmasına ilişkin sunulan gerekçeyi ispatlayacak deliller de dilekçe ekinde sunulmalıdır.

Nafakanın kaldırılması davasında yetkili mahkeme kimdir?

Nafakanın kaldırılması davasında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Aile mahkemesinin olmadığı yerde görevli mahkeme ise asliye hukuk mahkemesidir. Yer bakımından yetkili mahkeme ise davalı olan nafaka alacaklısının yerleşim yeridir.

Nafakanın kaldırılması davası hangi mahkemede açılır?

Nafakanın kaldırılması talebiyle açılacak olan davada yer yönünden yetkili mahkeme ise nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesidir. Nafaka alacaklısı nerede yaşıyorsa o yerdeki aile mahkemesinde dava açılacaktır.

Nafaka ödememek için ne yapmalıyım?

“Eski eşinizin nafaka borcunu ödememesi halinde” ilk olarak başvurulması gereken yol icra takibidir. Mahkeme hükmü ile kararın yerine getirilmesi için İcra Müdürlüğü‘ne başvurmanız ve nafaka borçlusuna icra emri tebliğ etmeniz gerekmektedir

Nafaka davası nasıl iptal edilir?

Nafakanın kaldırılması davası, nafaka ödediğiniz eski eş veya iştirak nafakası ise çocuğunuzun yerleşim yeri Aile Mahkemesi‘ne sunacağınız, nafakanın kaldırılması talepli ve nafakanın kaldırılması talebinize gerekçe olacak iddialarınız ve iddialarınıza ilişkin bilgi ve belgeler ekli bir dilekçe ile açılabilir.

Nafaka hangi şartlarda verilmez?

Kadının zorluk çekmeyecek kadar aylık geliri varsa, Kadının emekli maaşı ya da kira geliri varsa, Kadın, yeni bir evlilik yaptıysa ya da biriyle evlilik hayatı yaşıyorsa, Eski eşinin bir işi ya da düzenli geliri olmayan kadınlar, nafaka alamazlar.

Nafakanın Kaldırılması Davası Ne kadar Sürer ?

Nafakanın kaldırılması talepli dava hakkında herhangi bir süre öngörülmemiştir. Kaldırılma sebebinin doğmasından ve nafaka yükümlüsünün bu sebebi öğrenmesinden itibaren her zaman açılabilmektedir.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »