Ana SayfaEN SON EKLENENLERÖn İnceleme Duruşması Nedir ?

Ön İnceleme Duruşması Nedir ?

Ön İnceleme Duruşması Nedir ?

Duruşmada ön inceleme ne demek?

Ön İnceleme Duruşması

Mahkeme yapmakta olduğu ön incelemede, dava şartları ve ilk itirazlar yönünden dosya üzerinden bir red kararı vermediği takdirde, bir duruşma günü tespit ederek tarafları duruşmaya davet eder. Bu duruşma mutlaka dilekçeler teatisi aşamasının ardından yapılacaktır.

Ön inceleme ne kadar sürer?

Ön inceleme duruşmasında taraflara, dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri sunmaları veya başka yerden getirtilebilmesi için gerekli açıklamayı yapmaları için iki haftalık kesin süre verilir.

Ön inceleme duruşmasında karar verilebilir mi?

Yasa’nın 138.maddesine göre, mahkeme, öncelikle dava şartları ve ilk itirazlar hakkında, koşullar elverişliyse, dosya üzerinden karar verecektir. Ancak, yargıç, kararını vermek için tarafların dinlenmesini gerekli görüyorsa, ön inceleme duruşmasında onları dinledikten sonra karar verecektir.

Ön İnceleme Duruşması Nedir

Ön incelemeden sonra ne olur?

İkinci aşama, ön inceleme aşamasıdır. Üçüncü aşama, tahkikat aşamasıdır. Dördüncü aşama, tahkikatın sona ermesi ve sözlü yargılama aşamasıdır. Beşinci aşama ise hüküm aşamasıdır.

Ön inceleme süresi ne zaman başlar?

Yetkili merci Kanuna göre suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil (30) gün içerisinde kararını verir. Zorunlu hallerde bir defaya mahsus en fazla (15) gün süre uzatımı yapılabilir.

Ön inceleme aşamasından sonra gelen aşama nedir?

Tahkikat: Ön incelemeden sonra tahkikat aşamasına geçilir. Tahkikat ön inceleme tutanağı ile yürür. İddia ve savunmalar ile bunlara ilişkin delillerin değerlendirildiği ve genelde yargılamanın en uzun sürdüğü aşamadır. Tahkikat, bunun için belirli olan oturum (celse)da yapılır.

Ön inceleme duruşması kaç kez ertelenebilir?

Ön inceleme duruşmasına taraflardan birinin mazeret sunması, mahkemenin de bu mazereti geçerli bulması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, yeni bir gün tayin edilebilir.

Ön inceleme aşamasında neler yapılır?

Mahkeme ön inceleme aşamasında şu işlemleri yapar:

Dava şartlarını inceler.
Varsa ilk itirazları inceler.
Taraflar arasındaki uyuşmazlık konusunu tam olarak belirler.
Hazırlık işlemleri yapar.
Tarafların delillerini sunmalarını ister.
Taraf delillerinin toplanması için gereken işlemleri yapar.

Ön inceleme duruşmasına davalı gelmezse ne olur?

Mahkemece ön inceleme duruşmasında dava nihai olarak karara bağlanmayıp tahkikat aşamasına geçildiğine göre, davalının tahkikat duruşmasına davet edilmesi zorunludur. Bu yasal zorunluluğun gereği yapılmadan davalının yokluğunda hüküm kurulması, davalının hukuki dinlenilme hakkının ihlali niteliğindedir.

Tensip Zaptı (Tutanağı) Nedir?

Tensip zaptı, davanın açıldığı mahkemenin ilk duruşmadan önce, duruşmaya kadar yapılacak iş ve işlemleri belirlemek için tuttuğu bir tutanaktır. Tensip zaptı, davanın açıldığı mahkemenin hakimi tarafından hazırlanır.

Ön inceleme ve tahkikat birlikte yapılabilir mi?

Basit yargılama usulünde ön inceleme ile tahkikat duruşması birlikte yapılabilir. Yazılı yargılama usulünde de, hâkim ön incelemeyi tamamlayıp gerekli kararları verdikten sonra, aynı duruşmada tahkikata geçerek gerekli kararları verebilir.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »