Ana SayfaEN SON EKLENENLERÖz Sermaye Nedir ?

Öz Sermaye Nedir ?

Öz Sermaye Nedir ?

Öz sermaye, işletmenin belirli bir tarihte varlıklarından bütün borçlarını ödedikten sonra geriye kalan varlıklar işletmenin öz sermayesini yani sermayesinin özünü verir. Sermaye ise işletmeye ortaklar tarafından tahsis edilen miktardır.

Öz kaynaklar toplam borçlar eksi şirketin toplam aktiflerine eşittir.

Dolayısıyla, toplam borç tutarı  bir şirketin başkalarına borçları  azalır ve diğerleri aynı kalırsa öz kaynak artar.

Aktif Sermaye

Tarımsal işletmeye yatırılmış bütün servet unsurları aktif sermaye adı altında toplanmaktadır. Aktif sermayeye kiracılık ve ortakçılık suretiyle işlenen arazinin değeri de dâhildir.

Çalışma sermayesi

Bir işletmenin faaliyetini sürdürebilmesi için sağlanan varlıklar ile bunların finansmanında kullanılan kısa vadeli kaynakları kapsar. Çalışma Sermayesine “işletme sermayesi” de denir. Dönen varlıklar, brüt çalışma sermayesidir.

Net işletme sermayesi

Net işletme sermayesi bir şirketin likidite, etkililik ve genel sağlık ölçüsüdür. Net işletme sermayesi “dönen varlıklardan kısa vadeli yabancı kaynaklardan çıkarılmasıdır” (NİS = Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) şeklinde öğretilir

Öz sermaye ne demek?

Öz sermaye(=Öz Kaynak= Özvarlık) ; bir işletme sahibinin ya da sahiplerinin kendi kullanımına ayırdıkları sermayedir.

İşletmenin kredi almadığı, piyasa borcunun olmadığı varsayımında, öz sermaye toplam varlıklara eşit olur.

Ticari kazancın bu şekilde tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile Gelir Vergisi Kanununun ticari kazancın tespitinde indirilecek giderlere ilişkin hükümlerine uyulması gerekmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanununda da safi kazancın belirlenmesinde temel ölçü, dönem sonu ve dönem başı öz sermaye kıyaslamasıdır.

Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır.

Bununla birlikte “Gayrinakdi teminatlar karşılığında üçüncü kişilerden yapılan borçlanmalar”, “Banka ve finans kurumlarından temin edilerek kullandırılan borçlar”,

“Bankalar tarafından yapılan borçlanmalar” ve “Finansal kiralama şirketleri, finansman ve faktoring şirketleri ile ipotek finansman kuruluşlarının bankalardan yaptıkları borçlanmalar” örtülü sermaye sayılmayacak borçlanmadır.

İlgili düzenlemeler ışığında tüzel kişiler dönem başında öz sermayelerini gerekli şekilde oluşturarak dönem içinde örtülü sermaye durumunun oluşmaması için önceden tedbir almak olanağına sahiptirler.

Tüzel kişiler (kurumlar) ilişkili kişilerden alınan borçlar dolayısıyla yüklendikleri maliyetleri ne tutara kadar gider yazabileceklerini önceden belirlemek ve mevzuat yükümlülüklerini de gözeterek hareket etmek durumundadır.

Net İşletme Sermayesi nasıl artırılabilir?

Stok maliyetlerinin azaltılması,
Varlıkların kısa vadeli satışı,
Uzun vadeli borçlanmalar,
İşletme ortakları tarafından yapılan yatırımlar,

Özsermaye ve özkaynak aynı şey mi?

Öz kaynak olarak da isimlendirilen öz sermaye; işletme sahip veya sahiplerinin işletmedeki payına verilen isimdir. Öz kaynak, işletmeye ait tüm yükümlülüklerin işletme varlıklarından indirilmesi durumunda geriye kalan varlıklar üzerindeki haklardır.

Öz sermaye devir hızı nedir?

Öz sermaye Devir Hızı

İşletmelerin öz sermayesini etkin kullanıp kullanmadığını belirlemeye yardımcı olan bir orandır.

Aktif Devir Hızı

Bu oran işletmenin toplam aktifleri içindeki duran varlıkların önemini gösteren bir orandır.

Net işletme sermayesi ne demek?

Net işletme sermayesi, bir şirketin dönen varlıkları ile kısa vadeli borçlar arasındaki farktır. Net işletme sermayesi değeri hem finansal planlamanız için hem de banka veya finans kurumlarına kredi başvurularında büyük önem taşır.

Net sermaye çıkışı nedir?

Net sermaye çıkışı, yurtdışındaki nakit çekme hacmi ile yurt dışından devlete fon akışı arasındaki farktır.  Minimizasyonu her devletin problemidir.

Önceki İçerikTakas Müessesi
Sonraki İçerikAlacak Davası
İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »