Ana SayfaEN SON EKLENENLERÖzel Esaslar Kod Listesine Alınma Hukuki Midir ?

Özel Esaslar Kod Listesine Alınma Hukuki Midir ?

Özel Esaslar Kod Listesine Alınma Hukuki Midir ?

ÖZEL ESASLAR NEDİR?

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, vergiden indirim düzenlemesine yer vermiştir. Buna göre, mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden Kanunda belirtilen vergileri düşebilmektedirler.

Katma değer vergisinin bu yapısı, işini layıkıyla yapan ticaret şirketleri için ciddi bir mali külfeti ortadan kaldırmakta, işini layıkıyla yapmayıp haksız gelir elde etmek isteyen şirketler için ise adeta bir cazibe merkezi oluşturmaktadır.

Hal böyle iken, Maliye Bakanlığı, iadesi gereken KDV tutarlarının gerçek olup olmadığının tespit edilmesi bakımından çalışmalar yapmakta ve birtakım uygulamalar geliştirmektedir. Hiç şüphe yok ki mükelleflerin en çok korktuğu ve caydırıcı etkisi olan uygulama “ÖZEL ESASLAR” uygulamasıdır

KOD LİSTESİNE ALINMA TEHDİDİ İLE YAPILAN TARHİYATLAR

Bir şirketin özel esaslara tabi tutulmasını takiben, bu şirketin ticaret yaptığı şirketlere de yazı gönderilmekte ve yapılan ticareti ispat etmeleri istenmektedir.

Vergi idareleri tarafından mükelleflere, “Bilgi Verme” veya “Özel Esaslar hk.” konu başlığı ile gönderilen yazılarda, mal veya hizmet alım- satımı yapmış olduğu firmalardan biri hakkında “olumsuz rapor/olumsuz tespit” bulunduğu iddia edilerek söz konusu firmadan yapmış olduğu mal veya hizmet alımlarına ilişkin olarak,

İşlemin gerçekleştiğini ilgili mevzuat kapsamında ispat etmesi ya da
İlgili dönem beyanlarını KDV Uygulama Genel Tebliği’nde belirtildiği şekilde düzeltmesi, halinde hakkında “ÖZEL ESASLAR”ın uygulanmayacağı;

Özel Esaslar (Kod) Listesine Alınma Hukuki Midir ?

On beş gün içerisinde bilgi verilmez, işlemlerin gerçekliği ispat edilmez veya düzeltme yapılmaz ise sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma tespiti dolayısıyla “ÖZEL ESASLARA” ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmektedir.

Özel Esaslara Alınmaya Karşı Dava Açılabilir mi?

Vergi hukuku avukatından destek alınmalı mı?

Kod listesine girme korkusu ile verilen düzeltme beyannamelerinden sonra bu beyana karşı dava açma imkanı olup olmadığı sorusu sıkça sorulmaktadır.

Düzeltme beyannamesi vermeyerek kod listesine alınan mükelleflerin de, düzeltme beyannamesi vererek ilgili faturaları kdv indiriminden çıkaran mükelleflerin de dava hakkı bulunmakta.

İlgili faturaların gerçeğe uygun olduğuna ilişkin belgelerini ibraz etmesine ve
gerçek bir alışveriş gerçekleştirdiğini ispat etmesine rağmen; düzeltme beyannamesi vermediği için vergi idaresi tarafından kod listesine alınma mükellef bu işleme karşı 30 gün içinde dava açarak iptalini talep edebilir

İhtirazi kayıtla verilen düzeltme beyannamesi

Kod listesine girmemek için baskı altında kalarak düzeltme beyannamesi veren mükellefler de bu beyannameye karşı dava açabilirler. Burada önemli olan husus düzeltme beyannamesinin ihtirazi kayıtla verilmiş olmasıdır.

Zira; VUK 378. maddesi uyarınca mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava yoluna başvuramazlar. Ancak ihtirazi kayıtla yapılan düzeltme beyannamesi bu kuralın istisnasıdır.

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus ise, düzeltme beyannamesinin vergi dairesinin ihtar yazısının tebliğinde sonra olması. Mal aldığı firmanın kod listesinde olduğunu öğrenmesi üzerine kendiliğinden düzeltme beyannamesi veren mükellefler açacakları davada aleyhe karar ile karşılaşabilirler. Bu konuda vergi avukatı desteği önemlidir.

Özel Esaslar Kod Listesine Alınma Hukuki Midir ?

Değildir. Koda alma işleminin ne yasal ne de Anayasal bir dayanağı yoktur. Bu nedenle, hukuka aykırı bir biçimde vergi idaresinin kendi içinde oluşturduğu sınıflandırmayla mükellefler hakkında tesis ettiği özel esaslar listesine alma işlemi hukuka açıkça aykırıdır.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »