Pasaport Deport Sorgulama Nasıl Yapılır

0
155

Pasaport Deport Sorgulama Nasıl Yapılır

Pasaport deport sorgulama; 6458 YUKK ve 4817 sayılı kanun maddelerine aykırı davranarak Türkiye’den sınır dışı edilmiş yabancı hangi nedenle veya pasaport bilgi ekranındaki hakkındaki tahdit kodunu öğrenmek için sorgulama yapılmasına denir.

Ülkemizdeki pasaport bilgi sistemine deport durumu V, Ç, N gibi harf ve 1-199 a kadar rakamlardan oluşan tahdit kodu eklenmektedir.
Tahdit kodları yabancının ülkeye giriş yasağı şekli ve süresini belirlemektedir.

Giriş Yasağı Nedir?

Yabancının ülkemize giriş yapmasının engellenmesi, girişine izin verilmemesi demektir. Giriş yasağı olan bir yabancının ülkemize normal koşullarda giriş yapması, ancak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, yabancının giriş yasağının kaldırılması, giriş yasağı gizli kalmak kaydıyla da yabancının belirli bir müddet için Türkiye’ye girişine müsaade edilmesi olasıdır.

Ülkemiz dışında olup da kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’ye girmesinde mahzur görülen yabancıların ülkeye girişleri yasaklanabilir.
Ülkemizden sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişleri yasaklanır.

Türkiye’yi Terke Çağrı Nedir?

Deport nedir sorusuyla birlikte en merak edilen konulardan biri de budur. Haklarında deport etme kararı alınan yabancılara, sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için 15 günden az olmamak üzere 30 güne kadar süre tanıyan (çıkış izin belgesi ile) ve bu süre içinde kolluk personeli refakat etmeksizin ülkemizi ayrılmalarını isteyen uygulamayı dile getirmektedir. Türkiye’yi terke çağrı edilen yabancıların, bu süre içinde oturum izni veya çalışma iznine başvuru yapmaları mümkün olmamaktadır.

Türkiye’ye Giriş Yapılmasına İzin Verilmeyecek Olan Yabancılar

Pasaportu, pasaport yerine geçen evrakı, vizesi veya oturum ya da çalışma izni olmayanlar ile bu evrakları veya izinleri hileli yollarla edindiği veya düzmece olduğu anlaşılanlar.

Vize, vize muafiyeti veya oturma izni müddetinin bitiminden itibaren en az altmış gün müddetli pasaport veya pasaport yerine geçen evrakı olmayanlar. Türkiye’ye girişleri yasaklı olanlar, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından mahzurlu görülenler.
Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşıyanlar.

Sınır Dışı Etme Kararı Alınmayacak Yabancılar Kimlerdir?

Hudut dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, eziyete, insanlık dışı veyahut onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı ile ilgili ciddi emare bulunan yabancılar ile ilgili,

Ciddi sağlık meseleleri, yaş ve gebelik vaziyeti sebebiyle seyahat etmesi riski görülen yabancılar hakkında,

Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi olanağı bulunmayan yabancılar hakkında,

Mağdur destek sürecinden faydalanmakta olan insan ticareti mağdurları yabancılar hakkında,

Tedavileri bitinceye kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları yabancılar hakkında, sınır dışı kararı alınmaz.

Bu kişilerden, belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir.

Türkiye’yi Terke Çağrı Hangi Yabancılara Uygulanmaz?

Haklarında deport kararı alınan yabancılardan kaçma ve kaybolma riski bulunanlara, legal giriş veya legal çıkış kaidelerini ihlal edenlere, düzmece evrak kullananlara, asılsız evraklarla oturum izni almaya çalışanlara veya aldığı belirlenenlere, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlara, terör örgütü yöneticisi, azası, destekleyicisi veya çıkar emelli suç örgütü yöneticisi, azası veya destekleyicisi olanlara bu usul uygulanmaz.

Deport kaldırmak için ne gerek?

Deport kararına itiraz, dava yolu ile gerçekleştirilebilir. Deport kararı idarenin aldığı bir karar olması dolayısıyla idari işlem niteliğindedir. İdari işlemlerin iptali için idare mahkemesinde iptal davası açılmalıdır.

Deport süresi ne kadar?

Sınır dışı (deport) edilirken sınır dışı edilme sebeplerine bağlı olarak sicillerine bir tahdit kodu işlenebilmekte ve bu kod sebebi ile 5 aydan başlayarak 5 yıla kadar olabilecek süreler içerisinde, bazı durumlarda ise süresiz bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti‘ne tekrar girişleri engellenmektedir.

Pasaport Deport Sorgulama Nasıl Yapılır

Türkiye’ye Giriş Yasağı Olan Yabancılar Nasıl Dolandırılıyor?,
Vize İhlali Olanlar Çıkışta 5 Yıl Giriş Yasağı Alıyor mu? Ç 116,
Özbekistan deport sorgulama,
Türkiye’ye giriş yasağı süresi,
Türkiye’ye girişte istenen belgeler,
Türkiye’ye giriş yasağı nasıl kaldırılır,
Türkiye deport sorgulama,
Pasaport deport sorgulama,
Deport olan yabancılara af 2021,
Türkiye’ye giriş çıkış belgesi,