Ana SayfaEN SON EKLENENLERPolis Okulunda Geçen Sürenin Hizmetten Sayılması

Polis Okulunda Geçen Sürenin Hizmetten Sayılması

Polis Okulunda Geçen Sürenin Hizmetten Sayılması

Polis Okulu hizmetten sayılır mı?

Bahse konu okullarda geçen başarılı eğitim süreleri, istekleri halinde; Borçlanma talep tarihinde ilgisine göre en az aylık alan polis veya komiser yardımcısının emekli keseneğine esas unsurları üzerinden, bu sürelere ait sigortalı ve işveren hissesi priminin tamamı borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılır.

Memurların emeklilik yaş grupları 23/05/2002 tarihine kadar olan hizmet sürelerine göre belirlenir, bu tarihe kadar olan hizmet süreleri ne kadar fazla ise emeklilik yaşı daha erken, en az 3 yıl olmak üzere ne kadar az ise emeklilik yaşı da daha geç olabilmektedir.

23 Haziran 2002 tarihinden önce geçen askerlik sürelerini kişiler Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanma yaptıklarında, bu durumları memurların hizmet sürelerini ve yaş gruplarını belirlemede etkili olmaktadır.

Askerlik borçlanma tutarı müracaat tarihindeki derece ve kademe sistemine göre belirlendiğinden tutarın öğrenilmesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmenizi tavsiye edebiliriz. Borçlanmalarda 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 8 hükmü esas alınır.

POMEM olarak geçen süreler borçlanılamıyor. Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 2008 yılı Ekim ayından itibaren getirilen bu Kanunun geçici madde 4 hükmünde yer alan yeni uygulama ile, Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta olanların, bahse konu okullarda geçen başarılı eğitim süreleri, istekleri halinde;

borçlanma talep tarihinde ilgisine göre en az aylık alan polis veya komiser yardımcısının emekli keseneğine esas unsurları üzerinden, bu sürelere ait sigortalı ve işveren hissesi priminin tamamı borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılır.
Bundan doğacak borç tutarının tamamı borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde kendileri tarafından ödenir.

Ayrıca, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce üniversitelerin çeşitli fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına öğrenim yaptıktan sonra muvazzaf astsubay nasbedilenlerin sözü edilen okullarda geçen başarılı öğrenim süreleri de istekleri halinde; borçlanma talep tarihinde en az aylık alan astsubay çavuşun emekli keseneğine ait unsurlar üzerinden, bu fıkradaki esaslar dahilinde borçlandırılarak tahsil edilmek suretiyle hizmetten sayılır.

2008 öncesi polis ne zaman emekli olur?

Normal memurlardan bayanlar 58, erkekler 60 yaş şartına tabi olurlarken, polislerin yaş haddi 52 olarak korundu. Buna göre bayan ve erkek polis memurlarından 8 Eylül 1999 sonrasında göreve başlayanlar, 25 yılı doldurduktan sonra 52 yaşlarında emekli olacaklar

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında kamu görevlilerinin hizmetlerinin ihyası ne demek?

Emekli Sandığı hizmetinden sonra 5 yıl süreyle başka bir kuruma tabi çalışması olmadığı takdirde, ölen hizmetlerin yeniden canlandırılması, yani hizmet ihyası gerekmektedir. … Hizmet ihyasında, daha önce Emekli Sandığına tabi olarak çalıştığınız sürelere ait kesenek tutarlarını faizi ile beraber ödemeniz gerekir.

Polis Okulunda Geçen Sürenin Hizmetten Sayılması

Polis yüksek okuluna nasıl girilir?

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği’nin 5. maddesi gereği; “Yüksekokullara, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim kurumlarından (Lise ve dengi okullardan) mezun olanlar başvurabilirler.” hükmü gereğince ön lisans mezunları da lise mezunu kapsamında sınava alınmaktadır.

Polislik için kaç puan gerekir 2020?

PMYO 2020 taban puanları henüz belli olmadı. YKS’de baraj puanı bu yıl 10 puan düştü. TYT’de 150, AYT ve YDT’de ise 170. YKS Temel Yeterlilik Testi’nden 150 puan alarak barajı geçen öğrenciler PMYO tercihi yapabilecek.

Polis Akademisi kaç puanla alıyor?

Polis Meslek Yüksekokulu’na girmek için ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girmek gerekmektedir. YKS baraj puanı TYT’de 150 puan alan adaylar PMYO’ya başvuruda bulunabilmekte. PMYO taban puanları 2018 yılında 260, 2019 yılında ise 250 puan ile alındı.

Pomem eğitim süresi ne kadar?

POMEM eğitim süresinin 6 Haziran 2021’de tamamlanacağı belirtilmişti. 3 ay eğitim, 1 ay staj, yeniden 3 ay eğitim ve 1 ay staj şeklinde yapılması planlanan 26

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »