Ana SayfaEN SON EKLENENLERReddi Hakim - Hakimin Reddi

Reddi Hakim – Hakimin Reddi

Reddi Hakim – Hakimin Reddi

Reddi Hakim – Hakimin Reddi, bir davada hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durumun vuku bulması halinde taraflardan birinin hakimin reddini talep etmesi veya hakimin kendiliğinden çekinmesini ifade etmektedir.

Yasaklılık hallerinin varlığı durumunda hakim kendiliğinden çekinebileceği gibi hakimin reddi de istenebilecektir.

Reddi Hakim – Hakimin Reddi; hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek nedenlerin veya davaya bakamayacağı ve yargılamaya katılamayacağı hallerin varlığı halinde taraflarca reddedilmesidir (CMK m.24).

Hakimin reddi talebi mutlaka dilekçeyle yapılır. Hakimin reddi dilekçesi ret talebinin dayandığı sebepleri ve bu husustaki delilleri içermelidir.

Kanun’a göre hakimin tarafsızlığından şüpheyi gerektiren önemli bir sebebin varlığı hakimin reddi sebeplerinden en önemlisi ve ilkidir.

Hakimin reddi usulü Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 36. Maddesinde düzenlenmiştir.

Bu madde uyarınca özellikle şu hallerde hakimin reddi için geçerli sebebin varlığı kabul edilmektedir;

Davada, iki taraftan birine öğüt vermiş ya da yol göstermiş olması.
Davada, iki taraftan birine veya üçüncü kişiye kanunen gerekmediği hâlde görüşünü
açıklamış olması.
Davada, tanık veya bilirkişi olarak dinlenmiş veya hâkim ya da hakem sıfatıyla
hareket etmiş olması.
Davanın, dördüncü derece de dâhil yansoy hısımlarına ait olması.
Dava esnasında, iki taraftan birisi ile davası veya aralarında bir düşmanlık
bulunması.
Bu ret sebeplerinden birinin varlığı halinde yasaklılıktan farklı olarak hakimin davadan
kendiliğinden çekilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Hakimin Reddi Talebini Hangi Merci İnceler?

Hakim, şayet taraflardan birinin ret talebi üzerine veya kendiliğinden çekilme yönünde görüş bildirirse, ret talebini incelemeye yetkili merci, bu çekilmenin kanuna uygun olup olmadığına karar verir.

Hâkimin reddi talebi, reddi istenen hâkim katılmaksızın mensup olduğu mahkemece incelenir.

Fakat reddedilen hâkimin katılmamasından dolayı mahkeme toplanamıyor ya da mahkeme tek hâkimden oluşuyor ise ret talebi, o yerde asliye hukuk hâkimliği görevini yapan diğer mahkeme veya hâkim tarafından incelenir.

Şayet o yerde, asliye hukuk hâkimliği görevi tek hâkim tarafından yerine getiriliyorsa, o hâkim hakkındaki ret talebi, asliye ceza hâkimi varsa onun tarafından, yoksa en yakın asliye hukuk mahkemesi tarafından incelenir.

Sulh hukuk hâkimi reddedildiği takdirde, ret talebi, o yerdeki diğer sulh hukuk hâkimi tarafından incelenir.

Şayet o yerde, sulh hukuk hâkimliği görevi tek hâkim tarafından yerine getiriliyorsa, o hâkim hakkındaki ret talebi, bulunma sıralarına göre; o yerdeki sulh ceza hâkimi, asliye hukuk hâkimi, asliye ceza hâkimi, bunların da bulunmaması hâlinde, en yakın yerdeki sulh hukuk hâkimi tarafından incelenir.

Hakimin Reddi Hangi Süre İçerisinde Yapılabilir?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’n 38. Maddesi uyarınca hakimin reddini isteyen taraf, red sebebini öğrendikten sonra en geç bir sonraki celsede talebini bildirir.

Buradan red sebebinin celse arasında bildirilebileceği; ancak en geç sebebin öğrenilmesinden sonra görülen ilk celsede bildirilmesi gerektiği anlaşılır.

Hakimin reddi süreci hakkında daha detaylı bilgi almak için ofisimizle irtibata geçebilirsiniz.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »