Ana SayfaEN SON EKLENENLERRuhsatsız Silah Bulundurma Cezası

Ruhsatsız Silah Bulundurma Cezası

Ruhsatsız Silah Bulundurma Cezası

Ruhsatsız silah bulundurma cezası ne kadar?

Ateşli silahın, 6136 sayılı ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN’un 12. Maddesinin 4. fıkrasında sayılanlardan olması ya da silâh veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 500 gündem 5000 güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Bir Adet Ruhsatsız Silah Bulundurma Suçunun Cezası: Bir adet ruhsatsız silahı ev veya işyerinde bulundurma suçunun cezası 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve 25 günden 100 güne kadar adli para cezasıdır (6136 sayılı Kanun m.13/3).

Ruhsatsız silah nereye şikayet edilir?

Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikayet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilir (5271 S. K. m. 158)

Ruhsatsız tüfek bulundurmanın cezası nedir?

Mülkiyeti kendisine ait olup olmadığına bakılmaksızın; yivsiz tüfek ruhsatnamesi olmadan yivsiz tüfek bulunduran veya taşıyan gerçek veya tüzel kişilere her tüfek için beş yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Kaçak silahın cezası nedir?

6136 sayılı Kanun Madde Madde 13/1
Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Ölen birinin ruhsatlı silahı ne olur?

“Vefat eden kişilere ait ruhsatlı silahın, tebligat tarihinden itibaren mirasçılarının tamamının muvafakati ile altı ay içinde başvurulması halinde talepte bulunan mirasçısına veya üçüncü bir kişiye devri sağlanır.

Silah bulundurma harcı kaç yılda bir ödenir?

Taşıma ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerli olup, yenileme harcı alınmak şartıyla, her beş yılda bir yenilenir.

Silah Ruhsatı Nasıl Alınır?

Bu sebeple belirli bir sebebe dayalı olarak silah ruhsatı alan kişi ; bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren , ruhsatı aldığı makama 6 ay içerisinde bildirmekle yükümlüdür.

Aksi yönde hareket edenler veya süresi dolmasına rağmen altı ay içerisinde ruhsatını yeniletmeyenlerin ruhsatları iptal edilir. Fakat gerekli şartları taşıyan kişiler 3.000 TL idari para cezası ödemeleri durumunda tekrardan ruhsat alabilirler. Bu idari para cezalarını mülki amir keser.

Silah bulundurma ruhsatını kimler alabilir 2021?,

Bulundurma Ruhsatını Kimler Alabilir?

Yönetmeliğin 16’ncı maddesinde sayılan hallerden birine girmeyen ve yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. Bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler dilekçe ile ikamet ettikleri İl Valiliğine müracaat ederler.

Silah Ruhsat harci nereye yatar?

Silah taşıma veya bulundurma harcını yatırdığına dair dekont. Harçlar ilgili vergi daireleri ile yetkili bankalara yatırılabilir.

Silah Ruhsat fiyatları ne kadar?

Silah Ruhsat-2021 Harç Ücretleri
Silah Bulundurma Ruhsatı 5 Yıl. 2.434,00 ₺
Silah Taşıma Ruhsatı 5 Yıl. 7.606.00 ₺
Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsatı 5 Yıl. 2.434.00 ₺
Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı 5 Yıl. 7.606.00 ₺
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi. 5 Yıl. 58.90 TL.

Ruhsatsız Silah Bulundurma Cezası

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »