Sınır Dışı Edilme Süreci 2023

0
54

Sınır Dışı Edilme Süreci 2023

Sınır dışı etme kararının yürürlüğe girdiği ve kişinin henüz Türkiye’den sınır dışı edilmediği durumlarda, insan hakları veya koruma gerekçeleri temelinde yapılan ilave beyanlar, sınır dışı etme kararının iptali talebi olarak değerlendirilmelidir. Bu beyanları dikkate almalı ve sınır dışı etme kararını iptal edip etmemeye karar vermelisiniz.

Yargı Süreci ve Adil Duruşmalar : Herhangi bir sınır dışı sürecindeki temel haklardan biri, yasal süreç ve adil duruşma hakkıdır. Sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan kişilerin, sınır dışı edilme nedenleri hakkında bilgi alma, davalarını sunma ve kendilerine karşı yöneltilen iddialara itiraz etme hakları vardır. Türkiye’deki sınır dışı işlemlerinin bu ilkelere bağlı kalmasının sağlanması ve kişilere seslerini duyurma fırsatı verilmesi büyük önem taşıyor.

Göçmenlik Durumu ve Belgeler : Sınır dışı etme genellikle vize ihlalleri veya yasa dışı giriş gibi göçle ilgili sorunlardan kaynaklanır. Ancak bazı durumlarda bireyler, göçmenlik statüsünün veya sınır dışı edilme gerekçesi olarak kullanılan belgelerin geçerliliğine itiraz edebilir. Yasal zorluklar geçerli belgelerin varlığını kanıtlamaya, idari hataları düzeltmeye veya ülkede kalmanın meşru bir temelini göstermeye odaklanabilir.

İnsan Haklarıyla İlgili Hususlar : Sınır dışı etme, bireyleri aşırı zarar veya zulümden korumak için uluslararası insan hakları standartlarına ve anlaşmalara uygun olmalıdır. İşkence riski, insanlık dışı muamele veya geri göndermeme ilkesinin ihlali gibi insan hakları ihlalleriyle ilgili endişeler varsa hukuki zorluklar ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda bireyler, sınır dışı edilmenin kendilerini temel insan haklarına aykırı bir duruma sokacağını iddia edebilir.

Aile ve Kişisel Durumlar : Sınır dışı edilme davalarında aile ve kişisel koşullar önemli bir rol oynayabilir. Bir kişinin sınır dışı edilmesi aile üyelerinin ayrılmasıyla sonuçlanacaksa veya aşırı zorluğa neden olacaksa, yasal zorluklar sınır dışı edilmeyi önleyecek zorlayıcı insani gerekçelerin gösterilmesine odaklanabilir. Ayrıca bireyler, Türk toplumuna entegrasyonlarının veya topluma katkılarının sınır dışı edilmeye karşı hafifletici sebep olarak görülmesi gerektiğini savunabilirler.

Usul Hataları veya Tutarsızlıklar : Yasal zorluklar aynı zamanda sınır dışı etme sürecindeki usul hatalarından veya tutarsızlıklardan da kaynaklanabilir. Bu, öngörülen prosedürlerin takip edilmemesini, yetersiz bildirimi veya kanıtların toplanması veya sunulmasındaki hataları içerebilir. Bu tür hatalara veya tutarsızlıklara meydan okumak, sınır dışı etme kararını bozmak için mevcut Seçeneklere ve yasal yollara itiraz etmek için bir temel oluşturabilir.

Olası Yasal Zorluklar

İdari İtirazlar : Sınır dışı etme kararına itiraz etmenin ilk adımı, idari itiraz süreçlerini araştırmaktır. Bu genellikle belirli bir zaman dilimi içinde ilgili makamlara resmi bir itirazda bulunulmasını içerir. İtiraz, sınır dışı etme kararının yanlışlıkla verildiğini veya mevcut koşullar altında haklı olmadığını gösteren güçlü gerekçeler ve ikna edici deliller sunmalıdır. Gerekli tüm belgelerin ve yasal argümanların uygun şekilde hazırlandığından emin olmak için deneyimli bir göçmenlik avukatına danışmak çok önemlidir.

Adli İnceleme : İdari itiraz başarısız olursa veya mevcut değilse, kişiler sınır dışı etme kararının adli incelemeye tabi tutulmasını isteyebilir. Bu idari mahkemeler önünde yasal işlemlerin başlatılmasını ve sınır dışı etme kararının yasallığı ve geçerliliğinin sorgulanmasını içermektedir. Mahkeme sınır dışı etme kararının yürürlükteki kanunlara, düzenlemelere ve usul gerekliliklerine uygun olarak verilip verilmediğini değerlendirecektir. Sağlam bir dava sunmak ve Türk göç hukukunun karmaşıklıklarını aşmak için adli inceleme sürecinde nitelikli hukuki temsil şarttır.

İnsan Haklarıyla İlgili Hususlar : İnsan haklarıyla ilgili hususlar sınır dışı etme kararına itiraz etmede çok önemli bir rol oynayabilir. Sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kişiler, sınır dışı edilmelerinin işkence riski, insanlık dışı muamele veya geri göndermeme ilkesinin ihlali gibi temel insan haklarını ihlal edeceğini iddia edebilir. Bu gibi durumlarda, olası insan hakları ihlallerini kanıtlayacak sağlam delillerin ve uzman görüşlerinin toplanması ve ilgili makamlar veya mahkemeler önünde zorlayıcı bir dava sunulması büyük önem taşımaktadır.

Koşullardaki Değişiklikler : Sınır dışı etme kararının verilmesinden sonra koşullardaki değişiklik, kararın iptali için gerekçe oluşturabilir. Örneğin, sınır dışı etme kararına yol açan koşullar artık mevcut değilse veya kişisel veya ailevi durumlarda önemli değişiklikler olmuşsa, bu yeni gelişmelere dayanarak kararın gözden geçirilmesini ve iptalini talep etmek mümkün olabilecektir. Bir göçmenlik avukatına danışmak, bu tür iddiaların uygulanabilirliğini değerlendirmeye yardımcı olabilir ve bireylere gerekli yasal prosedürler konusunda rehberlik edebilir.

Sınırdışı Kararı ve İdari Gözetim: Temel Bilgiler ve İtiraz Süreçleri

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Türkiye’de ikamet eden yabancıların sınırdışı edilme süreçlerini detaylı bir şekilde ele almaktadır. Kanun yabancı bireylerin ana vatanlarına, transit geçtikleri ülkelere ya da belirli şartlar altında üçüncü bir ülkeye gönderilme yöntemlerini tanımlar.

Sınırdışı Kararının Alınması

Sınırdışı kararı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün direktifleri doğrultusunda veya valilikler tarafından doğrudan verilen bir idari işlemdir. Bu karar, kişinin Türkiye’de kalmasının ulusal güvenlik, kamu düzeni ya da kamu sağlığı için bir tehdit oluşturduğu değerlendirildiğinde alınabilir.

İdari Gözetim Altında Tutulma

Yukarıda belirtilen kanunda, sınırdışı kararı verilen bazı yabancıların, bu karar hayata geçirilene kadar idari gözetim altında tutulabileceği ifade edilmiştir. Bu süreçte bireyler, geri gönderme merkezlerinde alıkonulabilir.

İdari gözetime alınacak bireylerin genel kriterleri şunlardır:

Kaçma riski taşıyanlar,
Giriş ve çıkış kurallarını ihlal edenler,
Sahte belge ya da evrak kullananlar,
Verilen süre zarfında makul bir gerekçe olmaksızın Türkiye’yi terk etmeyenler,
Kamu düzeni, güvenliği veya sağlığını tehdit edici davranışlar sergileyenler.

İdari gözetimin maksimum süresi altı ay olarak belirlenmiştir; ancak, özel şartlarda bu süre bir kez daha altı ay uzatılabilir. Eğer bir birey, idari gözetim kararını haksız buluyorsa, bu karara itiraz ederek sulh ceza hakimliğine başvurabilir. Hakimlik, itirazı beş gün içerisinde değerlendirir ve nihai bir karara varır. Ancak, durumda bir değişiklik yaşanırsa ya da idari gözetimin nedeni ortadan kalkarsa, sulh ceza hakimliğine tekrar başvurma hakkı bulunmaktadır.

Eğer siz de sınırdışı veya idari gözetim kararına itiraz etmeyi düşünüyorsanız, profesyonel hukuki destek alarak süreci yönetebilirsiniz. Detaylı bilgi ve yardım için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sınır Dışı Edilme Süreci 2023