Sınır Dışı Edilme Süreci

0
17

Sınır Dışı Edilme Süreci

Bir yabancının ülkeden çıkarılmasına karar verildiğinde, bu durum idari olarak belirlenir. Böyle bir kararla karşılaşan kişiye, bu durumu öğrendiği andan itibaren 7 gün içerisinde yasal olarak itiraz etme hakkı tanınır. İtirazlarını dile getirebileceği yer ise İdare Mahkemesidir.

7 günlük itiraz süresi, yabancının hakkında alınan sınır dışı edilme kararını öğrenmesinden itibaren başlar. Eğer kişi, İdare Mahkemesi’ne başvurarak kararın iptalini ve yürütmenin durdurulmasını talep ederse, mahkeme kararını verene kadar bu kişinin ülkeden çıkarılma işlemi durdurulur. Bu süre zarfında kişi Türkiye sınırları içerisinde bulunabilir.

Ülke Dışına Gönderilme İşlemi

6458 s. Kanun m. 57/2 uyarınca sınır dışı edilme kararı alınan bazı yabancılar, özel olarak idari gözetim altına alınır. Bu kişiler, bu karardan itibaren 48 saat içinde ilgili güvenlik güçleri tarafından belirlenen merkezlere taşınır. Bu merkezlerde bulunan kişiler, daha sonra sınır kapılarına yönlendirilir.

Deport edilme süreci sırasında, kişinin genel sağlık durumunun kontrolü için öncelikle hastaneye sevk edilmesi esastır. Sağlık kontrollerinin ardından, İl Göç İdaresi sınır dışı işlemlerini başlatır. Yabancı bireyler, belirlenen merkezlere alındıktan sonra kendi ülkelerine ya da talep ettikleri başka bir ülkeye gönderilir. Kadın yabancılar için Silivri Geri Gönderme Merkezi, erkekler için ise Çatalca Geri Gönderme Merkezi tercih edilir.

Deport Ne Demek ve Nasıl İptal Edilir?

Deport, belli sebeplerle Türkiye’den sınır dışı edilme kararı alınan yabancıların karşılaştığı bir ceza türüdür. Türkiye’den sınır dışı edilen kişilerin bu kararı nasıl kaldırabileceği konusunda bilgi almak, genellikle yabancılar hukuku avukatlarına başvurularak elde edilir.

Kanunlarda deport ile ilgili hükümler açıkça tanımlanmış olsa da, bu prosedürler yabancılar için karmaşık olabilir. Deport kararına itiraz ederken sadece yasal metinler değil, aynı zamanda uygulamalar da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu süreçte bir avukattan yardım almadan hareket eden yabancılar için, yapılan hataların telafisi mümkün olmayabilir.

Türkiye’de bulunan yabancılar için 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 9. maddesi altında “Türkiye’ye giriş yasağı” hükümleri uygulanabilir. Buna göre, belirli yabancılar sınır dışı edilerek havalimanları ya da sınır kapılarından çıkarılabilir. Bu konuda uzmanlaşmış hukuk departmanımız, konuyla ilgili danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İdare Mahkemesi İtiraz Süreci

Deport kararı alan ya da onun yasal temsilcisi olan bir avukat, bu karara karşı yedi gün içerisinde İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulunabilir. Bu başvuruyu yapan kişi, aynı zamanda kararı veren ilgili makama da başvurduğunu bildirir. İdare Mahkemesi’ne yapılan başvurular 15 gün içerisinde sonuçlandırılır ve mahkemenin kararı nihai olarak kabul edilir.

Yabancının kendi isteği dışında, dava süreci boyunca veya dava hakkının kullanılabilmesi için tanınan süre zarfında sınır dışı edilmesi mümkün değildir.

Deport kararını ve kaldırma işlemlerini daha iyi anlamak için öncelikle “deport” teriminin ne anlama geldiğini tam olarak bilmek gerekmektedir.

Sınır Dışı Etmek (Deport) Nedir ve Kimler Bu Cezayla Karşılaşır?

Deport, sınır dışı etme anlamına gelmekte olup, Türkiye’de belirli sebeplere dayanarak yabancıların sınırdışı edilmesi cezasıdır.

Birçok yabancı, oturma iznini yenilemediği veya vize süresini aştığı için sınırdışı kararı ile karşılaşabilmektedir. Deport kararı, kişinin Türkiye’ye belirsiz bir süreliğine ya da belirli bir süre boyunca girişini yasaklayabilir. Kurallara uyanmayan yabancılar, Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edilir ve burada sınırdışı işlemleri başlatılır.

Türkiye’de oturma iznine sahip olan yabancılar, çalışma izinleri olmadan çalışamazlar. Ancak izinsiz çalıştıklarının tespit edilmesi durumunda, bu yabancılar sınırdışı edilmekle karşı karşıya kalabilirler, çünkü kaçak çalışma Türkiye’de yasal değildir.

Bazı durumlar, 5 aydan 5 yıla kadar Türkiye’ye giriş yasağı ile sonuçlanabilir. Ancak suçlu bir eylem veya bulaşıcı bir hastalık söz konusu olduğunda, sınırdışı kararının kaldırılması hukuken mümkün olmamaktadır. Süre aşımına dayalı sınırdışı kararları genellikle daha kısa sürelidir, ancak diğer sebeplere dayalı olarak verilen kararlar daha uzun süreli olabilir.

Geri Gönderme Merkezine Hangi Durumlarda Sevk Edilir?

Valilikler tarafından belirlenen durumlarda, bazı kişiler idari gözetim amacıyla geri gönderme merkezine gönderilir:

Sınır dışı riski taşıyanlar,
Türkiye’nin giriş-çıkış kurallarını ihlal edenler,
Gerçek olmayan ya da yanıltıcı belge kullananlar ya da Türkiye’den ayrılma süresi içerisinde ayrılmayanlar,
Toplumun düzeni, güvenliği veya sağlığı için potansiyel tehdit teşkil edenler.

Bu durumlar, valilik tarafından alınan idari gözetim kararı ya da bu gözetime alternatif yükümlülüklerle belirlenir.

Sınır Dışı Edilme Süreci

İdari Gözetim Süreleri ve Alternatif Tedbirler

Geri Gönderme Merkezlerinde gerçekleştirilen idari gözetim süresi maksimum altı ay sürebilir. Fakat yabancının iş birliği yapmamakta ısrar etmesi veya gerçek bilgi ve belgeleri sağlamaması durumunda, bu süre bir seferde altı ay daha uzatılabilir.

Her ay düzenli olarak, valilik idari gözetimin devamının gerekip gerekmediğini kontrol eder. Eğer acil bir durum söz konusu ise, otuz günlük süre bekleme zorunluluğu yoktur. İdari gözetiminin sonlandırılmasına karar verilen yabancılar hakkında Bakanlık bilgilendirilir. Bakanlık tarafından onay alındığında, bu yabancının idari gözetimi sonlandırılır ve onlara alternatif yükümlülükler belirlenir.

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 57. maddesi doğrultusunda belirlenen ya da idari gözetimleri sonlandırılan yabancılara şu alternatif yükümlülükler getirilebilir:

A) Belirlediğimiz bir adreste kalma zorunluluğu
B) Düzenli olarak yetkililere bildirimde bulunma
C) Aileye yönelik geri dönüş programı
Ç) Geri dönüşle alakalı danışmanlık hizmetleri
D) Kamuya faydalı çalışmalarda gönüllü olarak katılma
E) Belli bir teminat bedeli ödeme
F) Elektronik takip sistemiyle izlenme

Bu alternatif yükümlülüklerin uygulanma süresi 24 ayı aşmamalıdır. Belirlenen bu tedbirlere riayet etmeyen yabancılar yeniden idari gözetim altına alınabilirler. Elektronik izleme sistemine dahil edilen yabancılar, bu karara itiraz etmek istediklerinde Sulh Ceza Hakimliğine müracaat edebilirler.

İdari Gözetim İtirazı ve Deport İle İlgili Bilgilendirme

İtiraz Süreci Nasıl İşler?

İdari gözetim kararlarına itiraz etme hakkı bulunmaktadır. İtirazlar, sulh ceza hakimliğine yapılır. İtiraz, hakimlik tarafından 5 gün içerisinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Ancak, itiraz edilmesi idari gözetimin askıya alınmasına yol açmaz. Eğer ilk başvuru reddedilirse, ilgili kişi, yasal temsilci ya da avukat, idari gözetim koşullarının değiştiği ya da sona erdiği iddiasıyla hakimliğe yeniden başvurabilir.

Deport’un Anlamı Nedir?

Deport terimi, İngilizcede “sınır dışı etmek” anlamına gelmektedir. Bu kelime, Fransızca’da eğlenmek, vakit geçirmek ya da sürgün etmek anlamına gelen “déporter” kelimesinden türemiştir.

Deport Kodu Hakkında Bilgi

Müvekkiller sıklıkla “Deport kodumu nasıl sorgularım?”, “Deport sorgulama nasıl yapılır?” veya “Deport kaldırma davası nasıl açılır?” şeklinde sorularla başvururlar. Deport, bir bireyin sınır dışı edilmesi ya da ülkeye girişinin yasaklanması anlamına gelir.

Tahdit Terimi Hakkında

Tahdit kelimesi, Arapça kökenli olup “sınırlama” ya da “sınır koyma” anlamlarına gelir.

Tahdit Kodunun Anlamı ve Önemi

Tahdit kodu, yabancılar hakkında alınan kararları veya sınır dışı edilme sebeplerini yansıtan bilgilendirici bir koddur. “Tahdit kodu nedir?”, “Tahdit kodu nasıl kaldırılır?” ya da “Tahdit neden uygulanır?” gibi sorular sıkça karşımıza çıkar. Tahdit kodu, bir yabancının hangi sebeple ülkeye girişi yasaklandığını veya sınır dışı edildiğini belirten bir bilgidir.