Sınır Dışı Etme Süreci

0
71

Sınır Dışı Etme Süreci

Sınır dışı etme, yabancı uyruklu bir kişinin başka bir ülkeden resmi olarak çıkarılmasıdır . Sınır dışı etme yabancı uyruklu kişinin ülkeye uygun izin olmadan girmesi, vize şartlarını ihlal etmesi veya ülkede kalmasına izin verilen sürenin ötesinde ülkede kalması gibi bir göçmenlik yasasını ihlal ettiği için gerçekleşir. Bir ülkenin ayrıca suç oluşturan veya kamu güvenliğini tehdit eden yabancı uyrukluları sınır dışı etme politikaları ve yasaları olabilir.

Sınır Dışı Edilme Emri Geri Alınabilir mi?

Sınır Dışı kararınız varsa idare mahkemesine dava açılarak durdurulabilmektedir. Yasal yollarla gelmeyen yabancılara yönelik yaptırımlardan biri sınır dışı kararıdır. Sınır dışı kararı alınabilecekler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun(YUKK) 54. maddesinde sayılmıştır. İdari gözetim kararı ise sınır dışı kararı ile sınır dışı edilmek üzere olan yabancılar hakkında verilen karara denilmektedir. Sınırdışı kararına itiraz davası süreye tabidir. Size tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliğine yapılmaktadır. 

İdari gözetim kararı

İdari Karara Karşı Alternatif Yollar

Yabancılar hakkında idari gözetim kararı verildiği zaman deport kaldırma avukatı idari karara alternatif yükümlülüklerin uygulanmasını talep edebilir. Yabancı ülke vatandaşı için bu durum idari gözetim merkezinde kalmaktan çok daha avantajlıdır.

İdari gözetim merkezinde tutulmak yerine yabancı

Elektronik izleme
Belirli adreste ikamet etme zorunluluğu
Teminat gösterme
Kamu yararına gönüllülük hizmeti ile görev alma seçeneklerinden birini tercih edebilir.

Deport Nasıl Kaldırılır? Cezası Nasıl Ödenir?

Deport işlemi uygulanarak ülkemize girişi yasaklanan yabancılar yasaklı oldukları süre içinde tekrar ülkemize gelmek istediklerinde meşruhatlı vize yada idare mahkemesine dava açılarak deport süresinden önce giriş yapılabilir.

Turistik vizeler dışındaki haklı talepler (Eğitim , aile birleşimi, mahkemesinin görülmesi, gayrimenkulün olması vb. gibi) doğrultusunda gerekli araştırmalar yapılmakta ve sonuçlandırılmaktadır.

Bu işlemler hakkında detaylı bilgi için ofisimizi arayarak Avukatlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Türkiye’yi Terke Çağrı Nedir?

Deport nedir sorusuyla birlikte en merak edilen konulardan biri de budur. Haklarında deport etme kararı alınan yabancılara, sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için 15 günden az olmamak üzere 30 güne kadar süre tanıyan (çıkış izin belgesi ile) ve bu süre içinde kolluk personeli refakat etmeksizin ülkemizi ayrılmalarını isteyen uygulamayı dile getirmektedir. Türkiye’yi terke çağrı edilen yabancıların, bu süre içinde oturum izni veya çalışma iznine başvuru yapmaları mümkün olmamaktadır.

Meşruhatlı Vize Yoluyla Deport( Sınır Dışı Edilme) Kararının Kaldırılması

Haklarında deport kararı verilen ve ülkeye girişleri belirli veya belirsiz bir süre yasaklanmış olan yabancı kişiler, özel bir sebep nedeniyle alacağı meşruhatlı vize davetiyesi sayesinde ülkeye tekrar giriş yapabilmektedir. Bu sebepler evlilik, eğitim , çalışma, tedavi gibi sebepler olabilir. Bu şekilde alınacak vize doğrultusunda deport edilen kişi, yasaklanma süresi dolmadan evvel Türkiye’ye giriş yapabilir. Terör örgütü üyeliği ve devlet aleyhine faaliyet gösterme gibi genel güvenliği ileri derecede etkileyen ve önemli risk arzeden nedenlerle sınır dışı edilen kişiler hakkında meşruhatlı vize davetiyesi çıkartılması mümkün olmamaktadır. Bu durumda idari dava yolu ile ilgili deport kararının kaldırılması yolunun tercih edilmesi daha makul olacaktır.

DEPORT KARARI NE KADAR SÜREYLE VERİLİR?

Hakkında deport kararı verilen kimse nedenine göre 5 yıl ve 5 ay arasında değişen bir süre için Türkiye’ye giriş yasağı konabilir. Ancak yabancının deport edilme sebebi bir suç fiiline veya toplumun sağlığını tehlikeye düşürecek bir sebebe dayanıyorsa deport cezasının kaldırılması hukuken mümkün olmayacaktır. Vize süresini ihlal sebebiyle deport edilmiş yabancılar hakkında verilecek ceza daha kısadır. Ancak suç veya genel sağlığa ilişkin bir hükmün ihlali söz konusu ise sınırsız süreyle deport kararı verilebilir.

Sınır Dışı Etme Süreci

Tahdit Kodları Nelerdir?

V-68 İkamet izni bakanlık iznine tabi

V-69 İkamet izni iptal edilenler

V-70 Sahte evlilik

V-71 Adres değişikliğini bildirmeyen, gerçeğe aykırı beyan eden yabancılar

V-74 Çıkışı bakanlık/valiliklere bildirilecek yabancılar

V-77 Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar

V-84 10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar

V-87 Gönüllü geri dönüş yapan geçici koruma sahibi

V-88 Çalışma izni geçersiz kılınan yabancılar

V-89 Geri kabulü sağlanan yabancılar

V-91 Ülkeden çıkışı izne tabi geçici koruma kapsamındaki yabancılar

V-92 Mükerrer kaydı olan geçici koruma kapsamındaki yabancılar

V-137 Türkiye’yi terke davet edilenler

V-144 57-A kapsamında serbest bırakılanlar

V-145 Gönüllü geri dönüş

V-146 Türk pasaportu şerhli

V-147 Pasaportu şerhli Türk vatandaşı eşi

V-148 (Geçici barınma merkezinde barınan kişi

V-153 AYM 3. ülkeye ilişkin tedbir kararı

V-154 Sınır dışı etme kararına karşı idare mahkemesine başvuru

V-155 Avrupa insan hakları mahkemesi tedbir kararı

V-156 Avukatlık vekalet ücreti

V-157 İkamet izni talepleri red edilenler

V-158 Yabancı temsilcilik personel/aile üyesi kimlik kartı iptal

V-159 Üçüncü ülkeye geçiş için ülkemize gelenler

G-26 Yasadışı örgüt faaliyetleri

G-34 Sahtecilik)

G-42 Uyuşturucu madde suçu)

G-43 Kaçakçılık suçları)

G-48 Fuhşa aracılık etme ve yer temini)

G-58 Öldürme suçları)

G-64 Tehdit)

G-65 Hırsızlık)

G-66 Gasp yağma)

G-67 Dolandırıcılık)

G-78 Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar)

G-82 Milli güvenlik aleyhine faaliyet)

G-87 Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler

Ç-101 Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 3 ay süreyle giriş yasağı)

Ç-102 Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 6 ay süreyle giriş yasağı)

Ç-103Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 1 yıl süreyle giriş yasağı)

Ç-104 Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 2 yıl süreyle giriş yasağı)

Ç-105 Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 5 yıl süreyle giriş yasağı)

Ç-113Yasadışı giriş-çıkış yapanlar)

Ç-114 Haklarında adli işlem yapılan yabancılar),

Ç-115 Ceza evinden tahliye olan yabancılar),

Ç-116 Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar

Ç-117 Kaçak çalışanlar

Ç-118 İkamet izni iptal edilenler

Ç-119 Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi

Ç-120 Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi

Ç-135 Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davrananlar

Ç-136 Seyahat masraflarını ödemeyenler

Ç-137 Terke davet edilen yabancılar,

Ç-138 İnat yolcu

Ç-141 Uluslararası güvenlik açısından sakıncalı görülen

Ç-149 (Kamu güvenliği açısından sakıncalı görülen

Ç-150 (Sahte belge ile giriş yapmaya çalışanlar

Ç-151 (Göçmen kaçakçısı/insan taciri

Ç-152 (Ülkeye girişi ihtiyaten engellenen yabancılar

Ç-166 (Girişini haklı nedene dayandırmayan/maddi imkanı bulunmayan

Ç-167 3 ila 6 ay arasında vize, ikamet, çalışma izni ihlalinde bulunanlara 1 ay süreyle ülkeye girişini engelleyen

K (Kaçakçılıktan arananlar

N-82 İstihzan kodu

N-95 (Giriş yasağının ihlalinin para cezası

N-96 (Tanınan sürede ülkemizden çıkış yapmamanın idari para cezası

N-97 (Adres beyanına ilişkin idari para cezası

N-99 (İnterpol kodu

N-119 (İzinsiz çalışmanın idari para cezası

N-120 (Vize, ikamet, çalışma izni ihlali idari para cezası

N-135 (Yasadışı giriş yapmanın veya teşebbüs etmenin idari para cezası

N-136 (Sınır dışı seyahat masrafı

N-168 (102. maddenin ç bendine muhalefetten idari para cezası

N-169 (Bakanlıkça belirlenen idari yükümlülüklere uymama idari para cezası

N-170 (Kabahatler kanunu veya diğer ilgili kanunlardan kaynaklanan idari para cezası

N-171 (Belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemeden kaynaklanan idari para cezası

N-172 (Gönüllü geri dönüşe ilişkin seyahat masrafı

O-100 (Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı

O-176 (Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 3 yıl

O-177 (Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 5 yıl

Sınır Dışı Etme Süreci

Deport Kararı Hangi Yabancılara Doğrulanır?

5237 sayılı yasanın 59 uncu maddesi kapsamında  Sınır dışı  bırakılması gerekli olarak değerlendirilen yabancı vergiye
Terör örgütü yöneticisi, yardımcıları, işlemleri ya da çıkarma amaçlı suç örgütü yöneticisi, yardımcısı ya da göçmeni olan yabancı işletmeye
Türkiye’ye giriş,  vize ve giriş izinleri için yapılan başvurularda doğru olmayan bilgi ve sahte evrak alıcı olarak alıcı olarak

Türkiye’de bulunduğu süre boyunca devleti yasal olmayan yollardan sağlayan yabancılara
Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da  kamu sağlığına  ilişkin düşmanlıkların yol açtığı yabancılara
Vize veya vize muafiyeti prosedürleri üzerinde yürütülen fazla aşanlar ya da vizesi iptal edilen yabancılara

Oturumları iptal edilmiş yabancılara
Oturum izinli olup, oturum izninin sona ermesinden sonra kabul edilmekte olup, gözetimsiz olarak kayıt izni süresi üzerinde gün ve daha fazlasını aşan yabancılara
Çalışma izni  olmaksızın, tespit edilmiş yabancılara

Türkiye’den yasal olmayan giriş ya da Türkiye’den yasallardan olmayan çıkış kararlarını sınırlayan yabancılara Türkiye’de giriş yasağı olmasına rağmen Türkiye’ye geldiğimizde kayıtlı yabancılara ( İnat Yolcular ) Oturma izni uzatma başvuruları engellediği halde
on  gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayan yabancılara  sınır dışı kararlar  alınır.

N-82 İstihzan Kodu

Geri Gönderme Merkezi’nden Nasıl Çıkılabilir?

Geri gönderme ziyaretçilere  yönelik koruyucu gözetimden çıkılması mümkündür. İdari gözetim kararına karşı  Sulh Ceza Hakimliği’ne  başvurulabilir. Bu başvuru idareye verilecek olan çağrı ile gerçekleştirilmektedir. Sulh Ceza Hakimliği kararı  üzerine 5 gün içinde karar verir. İdari gözetim kararına karşı yapılan başvuru oldukça önemli ve hukuki bilgi tanımı bir işlemdir. Bu nedenle yabancılar eğitimlerinde bir avukatla tavsiye edilir.

Deport  Edilen Yabancıların Biletini Kim Alır?

Yabancıların pasaportları  veya diğer belgeler, sınır dışı edilinceye kadar tutulabilir ve sınır dışı muhafaza kullanılarak barındırılmak üzere paraya çevrilebilir. Sınır dışı yapılacak masraflar karşılanır. Bunun mümkün olan tüm harcamalar hâlinde, giderlerin eksik kalan kısmı veya tamamı  Genel Müdürlük bütçesinden  ödenir. Masraflar geri ödenmediği sürece, yabancının Türkiye’ye girişine izin verilmez.

Türkiye’ye ne kadar süre ile giriş yasağınız var?, Türkiye’ye giriş yasağınız ne zaman bitiyor?,  Niçin Türkiye’ye giriş yasağı aldınız?,  Türkiye’ye giriş yasağınız nasıl kaldırıldı?,

Bu açıklamanın cevabı ve Türkiye’deki sınır dışı etme cezanızın kaldırılabilmesi için yabancılar hukuku avukatlarımızı arayabilirsiniz.

Sınır Dışı Etme Süreci

Bir Cevap Yazın