Sınır dışı | Hukuk Bürosu

Sınır dışı | Hukuk Bürosu

Göç hukuku alanında hukuki hizmetler vererek, yabancıların davalarında destek olmakta ve göçmenlik hukuku alanında çalışmalar yapmaktayız. Sınır dışı etme aslında bir tür sınır dışı etme anlamına gelir.

Deport göçmenlik alanında kullanılan bir terimdir. Yabancı uyruklular, sınır dışı etme kararı ile kendi menşe veya transit ülkelerine veya üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilirler.

Türkiye jeopolitik önemi nedeniyle her zaman göç yolları üzerinde olmuştur. 6458 sayılı Kanun, yabancıların Türkiye’ye giriş ve çıkışları, vatansız kişiler, yabancıların Türkiye’den sınır dışı edilmesi, mülteciler ve uluslararası koruma sistemini detaylandırmaktadır. Bu bağlamda kanun, göç hukukunun birçok konusunu bir araya getirmiş ve yasal düzenleme haline getirmiştir.

Deport  nedir?

Kendi ülkesinde, transit ülkesinde veya üçüncü bir ülkede sınır dışı edilen yabancıların gidişi.
Kim sınır dışı edilecek? Türkiye’ye giriş ve çıkış kurallarını ihlal edenler – Sahte veya asılsız belge kullananlar – Haklı bir sebep olmaksızın süresi içinde Türkiye’den ayrılmayanlar – Kamu güvenliğini veya tıbbi bakımını temsilen kamu düzenini tehdit edenler

Türkiye’ye giriş yasağı var mı?

(2) Türkiye’den sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişleri Genel Müdürlük veya Genel Valilik tarafından yasaklanır. (3) Türkiye’ye giriş yasağının süresi 5 yıla kadardır. Ancak, kamu düzeni veya güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit olması halinde, Genel Müdürlük bu süreyi on yıla kadar uzatabilir. Türkiye’den sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişleri Genel Müdürlük veya Vali tarafından yasaklanır. Türkiye’ye giriş yasağının azami süresi 5 yıldır. Ancak, kamu düzeni veya güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit olması halinde, Genel Müdürlük bu süreyi on yıla kadar uzatabilir.

2021 yılı sonunda Türkiye’de 1 milyon 792 36 yabancının yaşayacağı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre Irak 322 bin ile ilk sırada yer alıyor. Afganistan 183.000 ile ikinci, İran 128.000 ile üçüncü.

Türkmenistan, Suriye, Almanya, Özbekistan, Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan ilk 10’daki diğer ülkelerdir.

Göç Kontrol Genel Müdürlüğü

6458 Sayılı Kanun kapsamında göçmenlik politika ve stratejilerinin uygulanması, bu hususlar, yabancıların Türkiye’ye giriş ve kalışları, Türkiye’den ayrılma ve sınır dışı edilme, uluslararası koruma, geçici koruma, insan kaçakçılığıyla ilgili kurumlar ve Kurumlar Arasında Koordinasyonu Sağlayan Geçiş Dönemi Yönetimi, ekli mağdurların korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur. Göçmenlik Genel Müdürlüğü’nün merkez, eyalet ve dış temsilciliklerinin olması, yabancılara uygulanan uygulamaların tutarlı ve standart olmasını sağlamaktadır.

Sınır dışı | Hukuk Bürosu

Sınır dışı etme, sorumlu güvenlik güçleri tarafından ülkeden sınır dışı edilme anlamına gelir. Vizenizin süresi dolduysa veya yurtdışı varış noktanızda kanunları çiğnerseniz, sınır dışı edilebilirsiniz. Türkiye’ye giriş yasağı

Giriş yasağına, Türkiye Konsolosluğu’na veya İçişleri Bakanlığı’na yasağın kaldırılması talebiyle birlikte başvuruda bulunularak itiraz edilebilir. Ayrıca, Türkiye’den sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişleri Genel Müdürlük veya Vali tarafından yasaklanır. Bu yasak en fazla 5 yıl süreyle geçerlidir.

Göç yasağı nedir?

Sınır dışı etmeyle ilgili bir diğer önemli konu da giriş yasaklarıdır. Yabancıların ülkeye girişini yasaklamak, onların girişine izin vermemek demektir. Giriş yasağına tabi olan yabancılar normal şartlarda Türkiye’ye giriş yapabilir ancak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yabancılar üzerindeki giriş yasağını kaldırmıştır ve giriş yasağı devam ettiği sürece yabancılar belirli bir süre Türkiye’ye giriş yapabilirler.

Yurt dışında bulunan ve Türkiye’ye girişleri ahlak, kamu güvenliği veya genel sağlık açılarından sakıncalı bulunan yabancı uyrukluların girişine yasak konulabilir. Ülkemizden sınır dışı edilen yabancılar Türkiye’ye giremezler.

Sınır dışı | Hukuk Bürosu

Sınır Dışı Etme

Sınır dışı etme süreci, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun(YUKK) Yabancılar başlıklı İkinci Kısmının Sınır Dışı Etme başlıklı Dördüncü Bölümünde, 52 ila 60 ıncı maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Deport Edilen Kişi Ülkeye Geri Girebilir mi?

Deport edilen kişinin ülkeye geri girebilmesi için deport nedeninin ortadan kalması lazımdır.
Deport edilen kişi deport kararına itiraz edebilir. Bu durum idari işlem niteliğindedir ve idari bir süreç gerektirmektedir. Bu idari işlemlerin iptaliyle ilgilenen mahkeme çeşidi de idare mahkemeleridir. İdare mahkemelerinde deport edilen kişi iptal davası açabilmektedir.

Deport kaldırma işlemleri iki türlü olabilir. İlk olarak yabancı meşruhatlı vize almış olabilir. Bu vize ile hakkında verilen sınır dışı süresi dolmadan ülkeye giriş yapabilir. İkinci olarak da yabancı, hakkında verilen deport kararının iptalini idare mahkemesinden dava yolu ile talep edebilir.

Sınır dışı | Hukuk Bürosu
Sınır dışı | Hukuk Bürosu

Türkiye’ye giriş yasağı nasıl kaldırılır?

Türkiye’den çeşitli sebeplerle deport olmuş bir yabancı Türkiye’ye hangi şartlarda giriş yapabilir. Deport olmuş Türkmen vatandaşı hangi şekilde Türkiye’ye gelebilir? Türkiye’ye giriş yasağı olan Özbekistanlıların deportu nasıl kalkmaktadır.

Deport Kararı Kaldırma İşlemleri Nelerdir?

Sınırdışı edilme kararı iki farklı şekilde kaldırılabilmektedir. Deport kararını kaldırmanın yollarından birisi dava açmaktadır. Deport kararıı idari işlem niteliğinde olduğu için işlemin iptali amacıyla dava açılması mümkündür. Diğer bir yol ise meşruhatlı vize alınmasıdır. Bu vize ile deport kararı kaldırılmadan ülkeye giriş yapmak mümkündür.

Deport Kararı Dava Yolu İle Nasıl Kaldırılır?

Deport kararı yani diğer ismiyle sınırdışı edilme kararı bir idari işlemdir. Bilindiği üzere idari işlemlere karşı iptal davası açılması mümkündür. İdari işlemin iptali davası, deport kararını kaldırma davası İdare Mahkemeleri’nde açılabilir.

Deport edilen kişi, deport kararının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 7 günlük süre içerisinde deport kararına karşı davayı açmalıdır. Aksi takdirde zamanaşımı süresi dolacağından deport kararı kaldırma davasının açılması mümkün değildir. Tarafına sınırdışı edilme kararı tebliğ edilen kişinin bir avukata danışması önerilir. Tebliğden sonra dava için belirlenmiş süre oldukça kısa olduğundan ve dava süreci avukat desteği olmadığından yürütülmesi zor bir süreç olduğundan avukat desteği davanın olumlu sonuçlanması açısından önemlidir.

Genel olarak, kısıtlama kodlarının nedenleri şunlardır:

V-69 (ikametgahı iptal edilenler),
V-71 (adres bilinmiyor),
V-70 (sahte evlilik),

V-77 (Başvuran Ahıska Türkü değil),
V-84 (10 gün içinde ikamet tezkeresi almak şartıyla yurda giriş yapanlar),
G-78 (Bulaşıcı Uzaylı),

G-87 (Genel Güvenlik Açığı),
Ç-113 (kaçak giriş çıkış),
Ç-114 (yabancı hakkında kanuni işlem yapılacak),
Ç-115 (cezaevinden çıkan yabancı),

Ç-116 (Kamu düzenini ve genel sağlığını tehlikeye atan yabancılar),
Ç-117 (Kaçak Çalışan),
Ç-118 (ikametgahı iptal edilenler),

Ç-119 (Kaçak İşçilere Verilen Cezaların Ödenmemesi),
Ç-120 (vize veya ikamet cezalarının ödenmemesi),
Ç-135 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Yasalarını İhlal Edenler),
Ç-136 (Ödenmemiş yol masrafları),

Ç-137 (Yabancıların gitmesi istendi),
Ç-138 (koltuk yolcu),
K (kaçakçılık suçundan aranıyor),

Sınır dışı | Hukuk Bürosu

Geri Gönderme Merkezi’nden Nasıl Çıkılabilir?

Geri gönderme merkezinde uygulanan idari gözetimden çıkılması mümkündür. İdari gözetim kararına karşı Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurulabilir. Bu başvuru idareye verilecek olan dilekçe ile gerçekleştirilmektedir. Sulh Ceza Hakimliği başvuru üzerine 5 gün içerisinde karar verir. İdari gözetim kararına karşı yapılan başvuru oldukça önemli ve hukuki bilgi gerektiren bir işlemdir. Bu nedenle yabancılar hukukunda tecrübeli bir avukat ile yürütülmesi önerilir.

Deport Edilen Yabancıların Biletini Kim Alır?

Yabancıların pasaportları veya diğer belgeleri, sınır dışı edilinceye kadar tutulabilir ve sınır dışı işlemlerinde kullanılmak üzere biletleri paraya çevrilebilir. Sınır dışı edilecek yabancıların seyahat masrafları kendilerince karşılanır. Bunun mümkün olmaması hâlinde, masrafların eksik kalan kısmı veya tamamı Genel Müdürlük bütçesinden ödenir. Masraflar geri ödenmediği sürece, yabancının Türkiye’ye girişine izin verilmez.

Türkiye’ye ne kadar süre ile giriş yasağınız var?,Türkiye’ye giriş yasağınız ne zaman bitiyor?, Niçin Türkiye’ye giriş yasağı aldınız?, Türkiye’ye giriş yasağınız nasıl kalkar?,

Sınır dışı | Hukuk Bürosu

Bu sorularınızın cevabı ve Türkiye’deki deport cezanızın kaldırılabilmesi için yabancılar hukuku avukatlarımızı arayabilirsiniz.

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: