Sınırdışı Kararının Alınması 2023

0
43

Sınırdışı Kararının Alınması 2023

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Türkiye’de ikamet eden yabancıların sınırdışı edilme süreçlerini detaylı bir şekilde ele almaktadır. Kanun yabancı bireylerin ana vatanlarına, transit geçtikleri ülkelere ya da belirli şartlar altında üçüncü bir ülkeye gönderilme yöntemlerini tanımlar.

Sınırdışı Kararının Alınması

Sınırdışı kararı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün direktifleri doğrultusunda veya valilikler tarafından doğrudan verilen bir idari işlemdir. Bu karar, kişinin Türkiye’de kalmasının ulusal güvenlik, kamu düzeni ya da kamu sağlığı için bir tehdit oluşturduğu değerlendirildiğinde alınabilir.

İdari Gözetim Altında Tutulma

Yukarıda belirtilen kanunda, sınırdışı kararı verilen bazı yabancıların, bu karar hayata geçirilene kadar idari gözetim altında tutulabileceği ifade edilmiştir. Bu süreçte bireyler, geri gönderme merkezlerinde alıkonulabilir.

İdari gözetime alınacak bireylerin genel kriterleri şunlardır:

Kaçma riski taşıyanlar,
Giriş ve çıkış kurallarını ihlal edenler,
Sahte belge ya da evrak kullananlar,
Verilen süre zarfında makul bir gerekçe olmaksızın Türkiye’yi terk etmeyenler,
Kamu düzeni, güvenliği veya sağlığını tehdit edici davranışlar sergileyenler.

İdari gözetimin maksimum süresi altı ay olarak belirlenmiştir; ancak, özel şartlarda bu süre bir kez daha altı ay uzatılabilir. Eğer bir birey, idari gözetim kararını haksız buluyorsa, bu karara itiraz ederek sulh ceza hakimliğine başvurabilir. Hakimlik, itirazı beş gün içerisinde değerlendirir ve nihai bir karara varır. Ancak, durumda bir değişiklik yaşanırsa ya da idari gözetimin nedeni ortadan kalkarsa, sulh ceza hakimliğine tekrar başvurma hakkı bulunmaktadır.

Eğer siz de sınırdışı veya idari gözetim kararına itiraz etmeyi düşünüyorsanız, profesyonel hukuki destek alarak süreci yönetebilirsiniz. Detaylı bilgi ve yardım için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sınırdışı Kararının Alınması 2023