Site Yöneticisi

Site Yöneticisi Nedir ?

Site yöneticisi; site içerisindeki ortak alanların iyileştirilmesi için gerekli bakım, onarım ve tadilat işlemlerin yapılmasında öncülük eder. Şikayet ve önerileri dikkate alır. Genel işlerin takibini yapar. Site yönetimi, apartman yönetimleri baz alındığında bir nevi üst yönetimdir.

Site yönetimi dava edilebilir mi?

KAT MALİKLERİ ADINA DAVA AÇMA EHLİYETİ YOKTUR

Site Yöneticisi/Yönetim Kurulu , Kat Mülkiyeti Kanunu madde 35/i hükmünce “ Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapma” hakkına sahiptir.

Site yönetim kurulu kaç kişiden oluşur?

Bu sorunun cevabını site yönetim planı belirler. Ya yönetici olarak 1 kişi ya da yönetim kurulu olarak 3 kişi seçilir. İcra ya yönelik yönetim organıdır. Seçilen bu kurulda tüm bağımsız bölümlerin malikleri toplanır 3 asil ve 3 te yedek üyeden oluşur.

Site yönetimi nasıl mahkemeye verilir?

Kat maliki, kat malikleri genel kuruluna katılmışsa itiraz ettiği maddelere ilişkin kabul etmeme nedenlerini karar defterine geçirmeli. Toplantıya katılan kat malikinin 30 gün, toplantıya katılmayanın ise kararı öğrenmesinden itibaren 6 ay içinde karara karşı Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açma hakkı var.

Site yönetimi nasıl karar alır?

Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç on beş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur

Apartman Yöneticisi Maaş Alır mı?

Apartman yöneticisinin kat maliklerinin ortak kararı ile kat maliklerinin dışında seçilmesi durumunda alacağı maaş yapılan sözleşme ile belirlenmekte olup sözleşmede yer alan tutar kadar ödeme yapılmaktadır.

Site yönetimi nasıl görevden alınır?

Yönetici eğer haklı bir sebep varsa, görev süresi dolmadan bütün kat maliklerinin pay ve paydaş çoğunluğu ile alınabilecek bir kararla görevinden alınabilir. Aynı yönetici seçimi için gerekli yeter sayı saklıdır.

Site yönetimi nasıl şikayet edilir?

Özellikle son yıllarda kalabalık şehirleşmeden ve büyük sitelerden dolayı bu tür sorunlar hızlı bir şekilde çözüme kavuşuyor. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne konu ile alakalı yapacağınız suç duyurusu son ve kesin bir çözüm olarak her zaman elinizin altında bulunuyor

Site Yönetim Kurulu üyeleri kimlerden oluşur?

Genel olarak yapılan uygulamalarda bütün Bağımsız Bölümlerin malikleri toplanıp, 3 asil ve 3 de yedek üyeden oluşan Site Yönetim Kurulu‘nu seçerler. Her yıl ocak ayında toplanan genel kurulda apartman veya site sakinleri yeni bir site yönetimi oluşturabilir. Seçilen site yönetimi göreve 2 yıl devam eder.

Site yönetiminin aidatları artırma yetkisi var mıdır?

Site yönetimlerinin görev ve yetkilerinin düzenlendiği Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında düzenleniyor. Site yönetimlerinde bu bedeli gerektiğinde artırma ve gerektiğinde azaltma yetkisi bulunuyor.

Site yönetimi icraya verebilir mi?

(Değişik: 13/4/1983 – 2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.

Apartman yönetimi hangi kanuna tabi?

Apartman ve sitelerde kat maliklerinin sahip olduğu hak ve sorumluluklar ile apartman yönetiminin görev ve yetkileri 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açıklanıyor.

Site yönetimi muhasebeci tutmak zorunda mi?

 Vergi Usul Kanunu‘ndaki defter tutma zorunluluğu, apartman ve site yönetimlerini kapsamaz. Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerince, karar defteri, apartman ve site yönetimlerinin tutması zorunlu olunan tek defterdir.

Site yönetiminde denetçi kimlerden seçilir?

Denetçi seçimi için pay ve paydaş çoğunluğu gereklidir. Yani denetçi, kat maliklerince hem sayı hem de arsa payı çoğunluğu ile seçilir.

Apartman yöneticiliği nasıl yapılır?

Kat Mülkiyeti Kanununa göre, apartmanlarda sekiz ve üzeri bağımsız bölüm olması halinde apartman yönetimi oluşturmak zorunludur. Apartman yönetimi kurulabilmesi için ilk olarak apartmanda kat maliklerinin en az 3te 1inin genel kurul çağrısı üzerine toplantı yapılması gerekmektedir.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: