Ana SayfaAİLE VE BOŞANMA HUKUKUSosyal Medya Kayıtları Boşanmada Delil Olur Mu ?

Sosyal Medya Kayıtları Boşanmada Delil Olur Mu ?

Sosyal Medya Kayıtları Boşanmada Delil Olur Mu?

Hesaplarınız her ne kadar gizli olsa bile uygulama her veriyi kayıt etmektedir. Boşanma davalarında da bu gibi deliller önemli gözükmektedir.

Sosyal medyada bu kadar delil kayıt edilirken boşanma davarında bu bilgilerin kullanıp kullanılamaması herkesin aklına takılan bir sorudur. Bu gibi sorularınız için İstanbul Boşanma avukatlık büromuza gelerek danışabilirsiniz. Boşanma davalarında delil niteliği bulunduran etmenleri öğrenebilirsiniz.

Hukuka aykırı elde edilen kayıtların boşanma davasında delil olarak kullanılması mümkün değildir. 

Facebook hesap şifrelerinin ele geçirilmesi ya da telefona yüklenen yazılımlar aracılığıyla elde edilen delillerin kullanılması durumunda da ceza davası ile karşılaşılabilecektir

Yasadışı Elde Edilen Deliller

Boşanma davasının oluşabilmesi için sadakate aykırı bir durum olması gereklidir. Eğer bir boşanma davasında sosyal medyadan bir görüntü veya bir sohbet delil gösterecekseniz, bu delilin nasıl elde edildiği önem taşımaktadır.

Bu delillerin hukuka uygun şekillerde elde edilmiş olması gerekmektedir. Eğer bu deliller hukuka aykırı bir şekilde elde edilmiş ise boşanma davası için delil niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir davada da bu böyledir.

Eğer yasadışı elde edilen bir delil varsa bu mahkeme tarafından kabul edilmemektedir. Taraflar hesap şifrelerini ele geçirme veya yazılımlar ile elde edilen bu delilleri mahkemeye sundukları takdirde hukuka aykırı deliller kullandıkları için ceza davası ile karşılaşabilirler.

Boşanma davası açılacak kişi delil olarak kullanılacak mesajları veya görüntüleri kendi isteği ile kişiye yollamış ise bu kayıtlar delil olarak kullanılabilir.

Ya da profili herkese açık ise paylaştığı gönderiler, videolar veya yorumlar mahkemeye delil olarak sunulabilmektedir.

Önemle belirtmek gerekir ki; hukuka uygun olarak elde edilseler dahi, facebook, instagram veya diğer yollardan ulaşılan bilgilerin, belgelerin, fotoğrafların veya yazışmaların tek başına ispat gücü yoktur. Bunların delil olarak değerlendirilebilmesi, hüküm tesisinde etkili olabilmesi için olayın kesinlikle başka delillerle de desteklenerek kanıtlanması gereklidir.

Sosyal Medya Kayıtları Boşanmada Delil Olur Mu?

İLGİLİ DAYANAK MEVZUAT:

ANAYASA, 1982:
Suç ve cezalara ilişkin esaslar

MADDE 38.– Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.

Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU :

İspat hakkı

MADDE 189– (2) Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınamaz.

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU: Delillerin Ortaya Konulması Ve Reddi
Madde 206 – (2) Ortaya konulması istenilen bir delil aşağıda yazılı hâllerde reddolunur:

Delil, kanuna aykırı olarak elde edilmişse.

Mahkeme Instagram kayıtlarını isteyebilir mi?

Mahkeme de uygun görürse, ilgili GSM operatöründen bu kayıtları isteyebilir. Uygulamada boşanma davasına bakan mahkemeler, aranan numara, aranan tarih ve saat yahut mesaj gönderilen numara ve gönderim tarih ve saati gibi bilgileri ilgili GSM operatöründen istemektedir.

Aile mahkeme Whatsapp kayıtlarını isteyebilir mi?

Whatsapp’ın ülkemizde herhangi bir ofisi bulunmaması sebebiyle Mahkeme Whatsapp Kayıtlarını İsteyebilir mi sorusunun cevabı özetle “hayır”dır.

Whatsapp ülkemizden giden içerikle ilgili talepleri karşılamamaktadır.

Whatsapp ekran görüntüsü delil sayılır mi?

Konuşma ve yazışmalar silinmediği, ibrazı da mümkünse delil olarak sayılabilmektedir. … Whatsapp yazışmalarının ekran görüntüsü savcılık tarafından oynama yapılmadığına dair raporun doğru kabul edilmesiyle delil olarak sayılabilmektedir…

Mahkemede WhatsApp mesajları delil olur mu?

WhatsApp Yazışmasının Mahkemece Delil Olarak Kabul Edilmesi

Başka bir deyişle WhatsApp üzerinden yapılan bir yazışmada hesabın sahibi, o yazışmadaki ifadeleri delil olarak kullanabilir. Grup halinde yapılan konuşmalarda ise o grupta bulunan tüm kişiler yazışmadaki ifadeleri delil olarak kullanılabilir.

Sosyal medya paylaşımları delil olur mu?

Kişinin sosyal medya şifrelerinin kırılarak elde edildiği deliller geçersiz sayılır..

Sosyal medya kayıtlarının ya da mahkemeye sunulan herhangi bir verinin delil olarak sayılıp sayılamayacağı ayrımındaki temel kural, bu verinin hukuka aykırı yollardan elde edilip edilmediğidir.

Mahkemeye delil olarak neler verilebilir?

Gizli bir şekilde alınan ses, fotoğraf veya video kayıtları, hukuka uygun elde edildikleri takdirde özel hukuk davalarında ve ceza yargılamalarında delil değerine sahiptir.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »