Ana SayfaAİLE VE BOŞANMA HUKUKUSosyal Medyada Soy İsim Kullanılmaması Kusur Mu?

Sosyal Medyada Soy İsim Kullanılmaması Kusur Mu?

Sosyal Medyada Soy İsim Kullanılmaması Kusur Mu

Sosyal Medyada Eşin Soyadını Kullanmamak Boşanma Nedeni Midir?

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesine göre evlenen kadının kocasının soyadını kullanması zorunludur.

Düzenleme, kadının soyadını ancak eşinin soyadının önüne gelmek suretiyle kullanmasına izin vermiş ve bunun için de evlendirme memuruna veya evlilik sonrasında nüfus idaresine başvuruda bulunmasını gerekli kılmıştır.

Görüldüğü üzere Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesi, evlenen kadının yalnızca kendi soyadını kullanması imkanını tamamen ortadan kaldırmaktadır.

Kadının evlenme ile salt kendi soyadını kullanma imkanının bulunmaması gerek hukuktaki eşitlik ilkesi, gerekse ayrımcılık yasağı kapsamında tartışılmaktadır.

Zira evlilik ile diğer eşin soyadını kullanma zorunluluğu sadece kadın için söz konusu olup, erkek eş için bu şekilde bir zorunluluk Kanun’da yer almamaktadır.

Eşitlik ilkesi ile ayrımcılık yasağının yanı sıra konu özel yaşama saygı hakkı kapsamında da defalarca yargı mercilerinin önüne gelmiştir. Kişinin hayatını sürdürürken kullandığı isim, özel yaşamının en önemli unsurlarından biri olarak görüldüğünden hakkın kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve evlilik ile değişmesi zaruretinin hakkın ihlali olduğu gerekçeleriyle pek çok başvuru yapılmıştır.

Çift soyadını kullanmak için ne yapmak gerekir?

Evlendikten sonra, evlenmeden önceki soyadını da eşinin soyadıyla birlikte Görüldüğü istersen, bu durumda yapman gereken, isteğini yeni kimlik başvurusu sırasında dilekçe doldurarak beyan etmektir.

Boşandıktan sonra soyadı ne kadar sürede değişir?

Bu tebliğ yaklaşık 1 ay sürer ancak daha kısa zamanda bu işlemi gerçekleştirmek mümkündür. Karar tebliğinden sonra 2 haftalık temyiz süresi vardır. Bu süre de kısaltılabilir. Bu süre geçtikten sonra ( karar temyiz edilmemişse ) karar kesinleşir ve 3-5 gün içinde boşanma kararı nüfusa geçer.

Boşanma kararı çıktıktan sonra nüfusa ne zaman geçer?

Boşanma kararı verildikten ve temyiz edilmeyip kesinleştikten sonra ya da temyiz neticesinde kesinleştikten sonra, yazı işleri müdürü, boşanma ilamını, nüfus müdürlüğüne gönderir. Nüfus müdürlükleri online çalıştıklarından, ilamın kesinleşmesinden kısa bir süre sonra boşanma ilamınız nüfus kaydınıza işlenmiş olacaktır.

Boşandıktan sonra kimlik değişimi ne zaman değişir?

Boşanma kararının duruşmada verilmiş olmasından yaklaşık 15 – 30 gün sonra gerekçeli karar yazılır. Bu kararın taraflardan birinin talebi ile tebliğ ettirilmesi gerekir.

Kızlık soyadını kullanma hakkı ne zaman verildi?

22.11.2001 günlü, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 187. maddesi şöyledir: “Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir

Sosyal Medyada Soy İsim Kullanılmaması Kusur Mu ?

Sosyal medyada kadının evlilik öncesi soyadını kullanması boşanma davasında kusur kabul edilebilir mi? Yargıtay kadının eski soyadını kullanmasını kusur olarak görmemiş.

Sosyal Medyada Sürekli Online Olmak Boşanma Sebebimi ?

Eşlerden birinin sürekli sosyal medyada gezinmesi boşanma sebebi olarak kabul edilebiliyor. Yargıtay bir davada, “Davalı hem mobil telefonu hem de bilgisayarı aracılığıyla sürekli sosyal medyada vakit geçirmiş, bu şekilde kuşku çeken tutum ve davranışlarda bulunmuştur” diyerek çiftin boşanmasına karar vermiş.

Sosyal Medyada Eşlerin Birbirine Hakaret İçeren Paylaşımları ?

Yine Yargıtay bir davada, çiftin karşılıklı olarak sosyal medyada birbirlerine ağır hakaretler içeren paylaşımlarını boşanma sebebi saymış. Eski sevgililer meselesi de var. Sosyal medyada eski sevgilinize özlem içeren mesajlar da boşanma sebebi.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »