Ana SayfaEN SON EKLENENLERSözleşmeli Hukuki Danışmanlık Ücreti

Sözleşmeli Hukuki Danışmanlık Ücreti

Sözleşmeli Hukuki Danışmanlık Ücreti

Ticari şirketler normal bir şahsa göre daha çok hukuki ilişkiye girer ve bir çok sözleşmenin tarafı olurlar, hukuki ilişki ve sözleşmelerin fazla olması, davaların ve icra takiplerinin artmasını sağlar, şirketlerin kurulmasından işleyişine ve hatta tasfiyesine kadar bütün işlemler kanunlarca belirlenmiş olduğundan şirketlerin hem işleyiş açısından hem de dava ve icra takipleri açısından alanında uzman bir hukukçudan danışmanlık alması gerekmektedir.

Kanunumuz bütün ticari şirketlerin hukuki danışmanlık almasını zorunlu kılmamış ancak Avukatlık Kanununa 2008 Yılında getirilen düzenleme ile ”Türk Ticaret Kanununun 272′ nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.” hükmü getirilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu 2011 Yılında değiştiğinden Avukatlık Kanununda belirtilen 272.Madde yeni düzenlemeye göre 332.Maddeye karşılık gelmektedir.

Ticaret Kanunun 332.Maddesi Anonim Şirketlerin kurulabilmeleri için en az sermaye miktarını düzenlediğinden sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu da bu sermaye miktarları gözetilerek düzenlenmiştir.

Kanuna göre Anonim şirketler en az 50.000,00 TL sermaye ile kurulabileceğinden bu tutarın beş katı(250.000,00 TL) ve daha fazla sermayeye sahip Anonim şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurması zorunludur.

Esas sermaye miktarı 250 bin TL’nin altında kalan Anonim Şirketler, Limited, Adi veya Hisseli komandit, Kolektif gibi Sermaye ve Şahıs şirketleri ile 100 üyeden az Yapı Kooperatifi ile diğer Kooperatifler için ise Sözleşmeli Avukat bulundurma zorunluluğu yoktur.

Yukarıda belirtilen hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet Savcısı tarafından Sözleşmeli Avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir.

Bu cezai yaptırım gerçeği ışığında; Asal Hukuk Danışmanlık olarak Esas Sermaye miktarı 250 bin TL ve üzerinde olan Anonim Şirketler ve üye sayısı 100 veya daha fazla olan YAPI KOOPERATİFLERİNİN kurumlarına hizmet verecek Avukat bulundurma yükümlülüklerini yerine getirmelerini tavsiye etmekteyiz.

Avukatlık sözleşmesinde ücret bulunmayabileceği gibi yazılı bir avukatlık sözleşmesinin de bulunması şart değildir.

Avukatlık ücreti neye göre belirlenir?

Taraflar arasında (avukat ve müvekkil arasında) serbest bir şekilde düzenlenen avukatlık ücret sözleşmesine göre ödenmesi gereken ücrettir. Serbest şekilde düzenlenen ücret sözleşmesiyle belirlenecek ücret, Asgari Ücret Tarifesinden az, dava değerinin %25 ni aşamaz.

Limited Şirkette Avukat Bulundurmak Zorunlu Mu?

Avukatlık Kanunu’nun 35.maddesine göre limited veya adi şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Zorunlu olmaması avukat bulundurulmasına engel değildir. Hak kaybına uğramamak, hem maddi hem de manevi yönden kayıp yaşamamak için bir avukattan hukuki destek alınması her zaman şirketin lehine olacaktır.

Sözleşmeli Avukat Bulundurmamanın Cezası

Yukarıdaki belirtilen anonim şirket ve yapı kooperatiflerine sözleşmeli olarak avukat bulundurmaması halinde cezai yaptırım uygulanacaktır.

Sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, Cumhuriyet savcısı tarafından, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir.

2021 yılı için avukat bulundurması zorunlu olan şirketlerin bu kuralara uymaması halinde;

2021 yılı brüt asgari ücret 3 bin 577 lira 50 kuruş x 2 = 7 bin 115 TL ( Sözleşmeli avukat bulunmayan her ay için kesilecek ceza miktarı)

Anonim Şirket ve Yapı Kooperatiflerinde Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukat Ücreti

Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkarılan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde 2021 yılı için;
Anonim Şirketlerde sözleşmeli avukatlara ; 3405,00 TL
Yapı Kooperatiflerindeki sözleşmeli avukatlara; 2270,00 TL ‘den az olmamak kaydıyla artış göstermektedir.

Sözleşmeli Hukuki Danışmanlık Ücreti

 

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »