Ana SayfaEN SON EKLENENLERŞufa Ön Alım Hakkı

Şufa Ön Alım Hakkı

Şufa Ön Alım Hakkı

Şufa hakkı, diğer bir deyişle önalım hakkı paylı mülkiyette herhangi bir paydaşın payını üçüncü kişilere satması halinde diğer paydaşlara söz konusu payı öncelikle satın alma hakkı veren bir haktır.

Ön alım sözleşmesi noterde yapılabilir mi?

Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı Taşınmaz sahibi tarafından bir sözleşme ile herhangi bir kişi ile yapılmış sözleşme sonucunda doğan önalım hakkıdır. Sözleşme noterde yapılmalıdır. Önalım hakkı tanınan sözleşme tapuda şerh edilmesi gerekmektedir.

Ön alım hakkı ne tür bir haktır?

Genel Olarak, Önalım hakkı, paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda bir paydaşın taşınmazdaki payını kısmen veya tamamen üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşlara, satılan bu payı öncelikle satın alma yetkisi veren bir haktır.

Ön alım hakkı nasıl verilir?

Tapu kütüğüne şerh verilen bir sözleşmeyle de herhangi bir kişiye önalım hakkı tanınabilir. Bu durumda taşınmazın satımı halinde şufa hakkı sahibi, sözleşmede belirtilen sürede ve koşullarla önalım hakkını kullanabilir.

Ön alım sözleşmesi nedir?

Önalım sözleşmesi, hak sahibi ile taşınmazın maliki arasında akdedilen ve önalım hakkı sahibine o taşınmazın satımı halinde taşınmazı öncelikle satın alma yetkisi veren bir sözleşmedir. Önalım sözleşmesi, taşınmazın maliki ile önalım hakkı tanınacak kişi arasında akdedilecektir.

Şufa hakkı nasıl ortadan kalkar?

Ön alım sözleşmesi ile tapu kütüğüne şerh düşüldüğü takdirde sözleşmede ismi belirtilen kişi şufa hakkına sahip olur. Sözleşmeden doğan şufa hakkının kullanılma şartları, hissedarların ki ile aynıdır. Ancak şerhin düşüldüğü tarihten 10 yıl sonra bu hak ortadan kalkar.

Şufa Ön Alım Hakkı

Şufa hakkı hangi hallerde kullanılır?

Şufa hakkı kural olarak, payı satın alan üçüncü kişiye karşı kullanılabilir. Bu anlamda ön alım hakkına sahip paydaş, önalım hakkından doğan talebine istinaden açacağı davayı, paydaşın payını sattığı üçüncü kişiye karşı açmalıdır.

Elbirliğiyle mülkiyette şufa hakkı olur mu?

Müşterek mülkiyette, hissedarlardan her birinin kanundan doğan Önalım Hakkı vardır. Hissedarlardan birinin ölmesi durumunda, mirasçılar intikal eden Önalım Hakkını “elbirliği mülkiyeti” nedeniyle ancak birlikte kullanabilirler.

Sözleşmeden doğan ön alım hakkı nedir?

Sözleşmeden doğan şufa (ÖNALIM) hakkı, tapu sahibine mülkiyet hakkını sınırlama yetkisi verir. Tapu sahibi bir sözleşme ile başka bir kişiye şufa (ÖNALIM) hakkı verir. Hak tapuya şerh edilmiş ise tapu malikine, şerh edilmemiş ise satıcıya karşı dava açılarak hak kullanılır.

Ön alım hakkı mirasçılara geçer mi?

Bu hak kural olarak devredilemez ve miras yoluyla geçmez. Fakat hakkın kuruluşu sırasında aksi kararlaştırılarak devredilebilmesi ve mirasçılara geçmesi sağlanabilir. Bu nedenle paya bağlı bir hak olan önalım hakkının paydan ayrı ve bağımsız olarak başkasına devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi mümkün değildir.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »