Tahdit Kodu 1-3 ay Arası Vize İkamet İhlali

0
64

Tahdit Kodu 1-3 ay Arası Vize İkamet İhlali

Ç101 Tahdit kodu: 1-3 ay arası vize/ikamet ihlali nedeni ile Türkiye’ye üç (3) ay giriş yasağı tahdit kodu kodudur.
Ç102 Tahdit kodu: 3-6 ay arası vize/ikamet ihlali nedeni ile Türkiye’ye altı (6) ay giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç103 Tahdit kodu: 6ay-1yıl arası vize/ikamet ihlali nedeni ile Türkiye’ye bir (1) yıl giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç104 Tahdit kodu: 1 ila 2 yıl arası vize/ikamet ihlali nedeni ile Türkiye’ye iki (2) yıl giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç105 Tahdit kodu: 2 ila 5 yıl arası vize/ikamet ihlali nedeni ile Türkiye’ye beş (5) yıl giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç106 Tahdit kodu: 5 yıl üzeri vize / ikamet ihlali nedeni ile Türkiye’ye yedi (7) yıl giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç107 Tahdit kodu: İkamet iz yenileme/uzatma başvurusu yapmayan 1-3 ay arası ikamet izni ihlali nedeni ile Türkiye’ye bir (1) ay giriş yasağı tahdit kodudur.

Ç108 Tahdit kodu: İkamet izinli olup yenileme/uzatma başvurusu yapmayan 3 – 6 ay arası ikamet izni ihlali nedeni ile Türkiye’ye üç (3) ay giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç109 Tahdit kodu: İkamet izinli olup yenileme/uzatma başvurusu yapmayan 6 ay – 1 yıl arası ikamet izni ihlali nedeni ile Türkiye’ye altı (6) ay giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç110 Tahdit kodu : İkamet izinli olup yenileme/uzatma başvurusu yapmayan 1 yıl – 2 yıl arası ikamet izni ihlali nedeni ile Türkiye’ye yedi (1) yıl giriş yasağı tahdit kodudur.

Ç111 Tahdit kodu: İkamet izinli olup yenileme/uzatma başvurusu yapmayan 2 yıl – 5 yıl arası ikamet izni ihlali nedeni ile Türkiye’ye iki (2) yıl giriş yasağı tahdit kodudur.

Tahdit Kodu 1-3 ay Arası Vize İkamet İhlali

Ç112 Tahdit kodu: İkamet izinli olup yenileme/uzatma başvurusu yapmayan 5 yıl ve üzeri ikamet izni ihlali nedeni ile Türkiye’ye beş (5) yıl giriş yasağı tahdit kodudur.

Ç113 Tahdit kodu: Yasa dışı giriş – çıkış yapan, yaptıran yabancılar iki (2) yıl süreli konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç114 Tahdit kodu: Haklarında adli işlem yapılan yabancılara konulan bir (1) yıl süreli konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç115 Tahdit İşlediği suç nedeniyle cezaevinde kalıp, tahliye olan yabancılara bir (1) yıl süreli konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
kodu:
Ç116 Tahdit kodu: Genel ahlak ve kamu sağlığını tehdit eden olan yabancılara bir (1) yıl süreli konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç117 Tahdit kodu: Parasız, kaçak çalışan yabancılara Türkiye’ye bir (1) yıl süreli konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç118 Tahdit kodu: İkamet izni tezkeresi geçersiz kılınan veya iptal edilen yabancılara beş (5) yıl süreli konulan giriş yasağı tahdit kodudur.

Tahdit Kodu 1-3 ay Arası Vize İkamet İhlali

Ç119 Tahdit kodu:6735 sayılı kanun, kaçak çalışan veya çalıştığı tespit edilerek idari para cezası kesilen yabancılara beş (5) yıl süreli konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç120 Tahdit kodu : Vize ve İkamet izni ihlali nedeniyle, cezalı ikamet harcını ödemeyen yabancılara beş (5) yıl süreli konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç121 Tahdit kodu: NATO Zirvesi ön tedbir giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç122 Tahdit kodu: Bankalar kanunu kapsamında fon borçluları giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç123 Tahdit kodu: 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç124 Tahdit kodu: Pasaportta sahtecilik yapmış yabancılara konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç125 Tahdit kodu: Vizede sahtecilik yapmış yabancılara konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç126 Tahdit kodu: Bilişim suçları olan iş ve işleme konu olan yabancılara konulan giriş yasağı tahdit kodudur.

Ç127 Tahdit kodu: Mahkeme kararı ile ülkeden bir (1) ay çıkış yasağı, yabancılara uygulanan çıkış yasağı tahdit kodudur.
Ç128 Tahdit kodu: Mahkeme kararı ile ülkeden iki (2) ay çıkış yasağı, yabancılara uygulanan çıkış yasağı tahdit kodudur.

Ç129 Tahdit kodu: Mahkeme kararı ile ülkeden iki (2) ay çıkış yasağı, yabancılara uygulanan çıkış yasağı tahdit kodudur.
Ç130 Tahdit kodu: Mahkeme kararı ile ülkeden üç (3) ay çıkış yasağı, yabancılara uygulanan çıkış yasağı tahdit kodudur.
Ç131 Tahdit kodu: Mahkeme kararı ile ülkeden altı (6) ay çıkış yasağı, yabancılara uygulanan çıkış yasağı tahdit kodudur.
Ç132 Tahdit kodu: Mahkeme kararı ile ülkeden bir (1) yıl çıkış yasağı, yabancılara uygulanan çıkış yasağı tahdit kodudur.

Tahdit Kodu 1-3 ay Arası Vize İkamet İhlali

Ç133 Tahdit kodu: Mahkeme kararı ile ülkeden iki (2) yıl çıkış yasağı, yabancılara uygulanan çıkış yasağı tahdit kodudur.
Ç134 Tahdit kodu: Mahkeme kararı ile ülkeden üç (3) yıl çıkış yasağı, yabancılara uygulanan çıkış yasağı tahdit kodudur.
Ç135 Tahdit kodu: 6458 sayılı kanunun 102. maddesine muhalefeten yabancıya uygulanan idari para cezası tahdit kodudur.
Ç136 Tahdit kodu: Hakkında sınır dışı etme kararı alınmış olup, sınır dışı masraflarını ödemeyen yabancılara konulan giriş yasağı tahdit kodudur.
Ç137 Tahdit kodu: Terke davet edilen yabancılara konulan giriş yasağı tahdit kodudur. Ülkeden kendi rızası ile çıkması istenen fakat çıkmayan kişiye konulan giriş yasağı kodudur.
Ç138 Tahdit kodu: İNAD Yolcu giriş yasağı tahdit kodudur. Ülkeye giriş yasağı olduğu halde girmek için çeşitli yolları deneyen fakat kapıdan çevrilen yabancılara konulan giriş yasağı kodudur.

DEPORT ( SINIR DIŞI KARARI ) NEDİR

Türkiye’ yaşayan yabancıların kanunda belirlenen yasaklara uymaması yada yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle yetkili makamlar tarafından SINIR DIŞI kararı verilmesine ‘’ deport ‘’ denmektedir. Sınır dışı ( deport ) kararını, Göç İdaresi Müdürlüğü yada yabancının yaşadığı ilin valilik makamı vermektedir.
Aşağıda belirtildiği üzere bu karara itiraz etmek mümkündür. Türkiye’ de bulunan yabancıların 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince, aşağıda belirtilen eylemlerde bulunduğu tespit edilirse, bu kanun uyarınca haklarında ‘’ deport’’ kararı verilir. Deport edilen yabancılara, bazı durumlarda‘’ kod ‘’ konmaktadır.
SINIRDIŞI KARARI ile ilgili detaylı bilgiler verilmiş olup, yabancılar hukuku uzmanı tecrübeli bir avukatla gerekli itirazların yapılması halinde deport kararının kaldırılması mümkün olabilmektedir.

HANGİ HALLERDE ‘ DEPORT’ KARARI VERİLİR

6458 Sayılı Kanu’nun 54. Maddesine göre; Deport kararı (sınır dışı) şu eylemlerden bir yada bir kaçına karıştığı tespit edilen yabancı kişiler hakkında alınabilir;
a) 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler,
b) Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar,
c) Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar,
ç) Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar,
d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar,
e) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler,
f) İkamet izinleri iptal edilenler,
g) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler,
ğ) Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler,
h) Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler,
ı) Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler,
i) Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar
j) İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar,
Deport Avukatı İstanbul

HANGİ HALLERDE DEPORT KARARI VERİLEMEZ

Yukarıda bahsedilen eylemleri yerine getirseler bile, aşağıdaki yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınmaz:
a) Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar
b) Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler,
c) Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar,
ç) Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları
d) Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları hakkında deport kararı verilemez.

DEPORT KARARININ SONUÇLARI

6458 Sayılı Kanunun 52 . maddesine göre; Yabancı hakkında ‘’ deport ‘’ kararı verilmesi halinde’’ Yabancılar, sınır dışı etme kararıyla, menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir.
Yabacılar hakkında idari gözetim süresi 48 saattir. Yani yabancının yukarıda belirtilen eylemlere karıştığı tespit edilip yakalanması halinde, yakalanmalarından itibaren en geç 48 saat içinde deport kararı verilecektir.

Deport işleminden sonra yabancının çıkış işlemleri yapılacaktır. Yabancıların kendiliğinden ülkeden çıkmak istemesi halinde, ‘bazı yabancılar hakkında ’ terke davet prosedürü ‘’ işletilmektedir. Bu durumda, ilgili yabancıya ‘’ deport ‘’ kararında belirtilmek şartı ile 15 ila 30 gün aralığında bir süre verilerek yabancıdan ülkeyi terke etmesi istenir.

Bu yabancılara, çıkış izin belgesi verilir. Ancak kaçma ve kaybolma riski bulunanlara, yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal edenlere, sahte belge kullananlara, asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlara veya aldığı tespit edilenlere, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlara bu süre tanınmaz.

İstanbul Deport Avukatı Deport Kaldırma Ücreti 2022

Kolluk kuvvetlerince yakalanan yabancı şahıslar, öncelikle İl Göç İdaresi Şubesi ‘ ne götürülür. Burada yabancının evrak işleri tamamlandıktan sonra yabancı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilir. Geri gönderme merkezlerine transfer edilen yabancılar işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşı olduğu ülkeye, transit gideceği ülkeye yahut üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir.

Kendiliğinden teslim olan yabancılar hakkında, zorla gönderme kararı alınmayacağı gibi, geri gönderme merkezlerine de gönderilmeyecektir. Terke davet prosedürü, işletilen yabancılar, idarenin takdir yetkisi gereğince belirlenir. Yabancının suça karışıp karışmadığı, geçmişi ve illegal faaliyetleri gibi etkenler bu konuda belirleyici olmaktadır.

Sınır dışı etme kararının en öneli sonucu ise, yabancı hakkında 5 ay ile 5 yıl aralığında ülkeye giriş yasağı konmasıdır. Hangi sürede ceza verileceği, yabancının deport edilmesi sebebine göre, idarenin takdir yetkisi kapsamında karar verilmektedir.

DEPORT ( SINIR DIŞI ) KARARI NASIL KALDIRILIR.

1.DAVA YOLU İLE Florya Avukatlar

Belirli şartlara uyulması halinde deport kararının kaldırılması mümkün olabilmektedir. Hakkında, sınır dışı etme kararı verilen yabancıya bu karar gerekçesi ile birlikte tebliğ edilecektir.
Bu karara, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde idare mahkemesinde dava açmak suretiyle itiraz edilebilir. 15 günlük süre hak düşürücü süre olup sürenin geçmesi halinde ise, dava açılamayacaktır. İdare mahkemesinde dava açılması halinde, davanın sonucu beklenmeden kişi ülkeden çıkarılamaz. Mahkeme, idare tarafından verilen deport kararını iptal eder ise, kişi ülkeden sınır dışı edilemeyecektir.

Tahdit Kodu 1-3 ay Arası Vize İkamet İhlali

Ancak bu durumun da istisnası olup, dava açılması halinde bile davanın sonucu beklenmeksizin sınır dışı işlemleri yapılabilecek yabancılar vardır.

Bu kişiler ise; Terör örgütleriyle ilişkili olanlar, Kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı bakımından tehdit oluşturanlar, Uluslararası kurum ve kuruluşlarca terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen bu şahıslar mahkeme sonucu beklenmeden sınır dışı edilebilir.

2.MEŞRUHATLI VİZE YOLU İLE

Deport kararı ile birlikte haklarında belirli bir süre ülkeye giriş yasağı verilen yabancılar meşruhatlı vize almak suretiyle bu süreyi beklemeden ülkeye giriş yapabilirler. Yabancı, evlilik sebebiyle vize, çalışma vizesi, tedavi amaçlı vize ve eğitim vizesi alması ve bu amaçlardan biri ile ülkeye geldiğini destekleyici belgelere sahip olması halinde yasak süresi dolmadan ülkeye girebileceklerdir.
Bununla birlikte, uygulamada sık karşılaşılan iki deport sebebi olan oturma ( ikamet ) izni süresinin uzatılmaması sebebiyle deport ve sahte evlilik sebebiyle deport işlemleri halinde yabancının neler yapabileceğinden kısaca bahsetmekte yarar vardır.

İkamet süresini uzatmayan ve bu sebeple sınır dışı edilen yabancı, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğuna çalışma izni almak maksadıyla başvurabilir. Yabancı eğer bir suç işlemediyse ve çok uzun bir süre ülkede kaçak kalmadıysa izinsiz ülkede kaldığı günlerin cezasını ödemek suretiyle, çalışma izni alarak Türkiye’ ye giriş yapabilecektir.

Bir diğer sebep ise sahte evlilik yapıldığı sebebiyle deport işlemidir. Evlilik gerçek bir evlilik olmasına rağmen, yetkili merciler tarafından sahte evlilik olduğu değerlendirilerek yabancı şahsın oturma izni iptal edilmiş ve şahıs deport edilmiş olabilir. AVUKAT

Bu durumda evliliğin gerçek olduğunu ispat etmek maksadıyla mahkemede dava açılarak deport kararı iptal edilebilir. Böylece, yabancı şahıs ülkeye giriş yapabilecektir.

İstanbul Deport Avukatı

Bir Cevap Yazın