Tahkim Avukatı

Tahkim Avukatı

Tahkim anlaşması; doğmuş veya doğabilecek anlaşmazlıklar için tabi olunan yargı sistemlerinin yerine, tayin edilen hakemler aracılığıyla çözüme ulaşmayı hedefleyen sözleşmedir.

Alternatif uyuşmazlık yolu olarak nitelendirilen tahkimin taraflar arasında uygulanabilmesi için aralarında mutlaka bir tahkim anlaşması veya tahkim şartı barındıran bir sözleşme bulunması gerekmektedir.

Tahkim “Zorunlu Tahkim” ve “İhtiyari Tahkim” olarak ikiye ayrılmaktadır.

Taraflar arasında uyuşmazlığı tahkim ile çözüme kavuşturmaya yönelik bir anlaşma mevcut olmasa da, yasaların açıkça düzenlediği konularda, taraflar aralarındaki uyuşmazlığı devlet mahkemeleri dışında zorunlu tahkime götürmeleri gerekmektedir fakat bu hal istisnai olup hangi hallerde zorunlu tahkime gidileceği yasa ile düzenlenmektedir.

Tahkim, esas itibariyle tarafların seçimine bağlı olarak kullanılmaktadır ve zorunlu tahkim dışında kalan diğer tüm hallerde taraflar aralarında anlaşarak, yani bir tahkim sözleşmesi yaparak, aralarındaki uyuşmazlığı tahkim yolu ile çözüme kavuşturabilirler.

Tahkim avukatı nedir?

Tahkim avukatıtahkim alanında hukuki danışmanlık ve temsil faaliyetlerini yürütür. … Tahkim; uyuşmazlıkların mahkemeler yerine tarafsız ve objektif bir hakem veya hakem heyeti tarafından çözümlenmesi şeklinde bir hukuki düzenlemedir.

Ticari Tahkim nedir?

Uluslararası ticari işlemlerde, en yaygın uyuşmazlıkların çözüm yolu tahkimdir. Tahkim, uyuşmazlığın bir hakem veya hakem kurulunca, ulusal mahkemeler dışında çözümü olarak tanımlanır.

Tahkim davası ne demek?

Tahkim, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Kimi görüşlere göre bir alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemi olan tahkim, kimilerine göre doğrudan yargısal bir faaliyettir.

Tahkim süreci nasıl işler?

Hakem veya hakem kurulu belirlendikten sonra ilgili hakem veya hakem kuruluna tahkim talebinde bulunulur.

Bu talep karşı tarafa ulaştırılır. Tahkim talebinin karşı tarafa ulaşmasıyla beraber de dava açılmış sayılır.

Tahkim ve hakem sözleşmesi nedir?

“Bilindiği üzere gerçek veya tüzel kişilerin kamu düzenine ilişkin olmayan ve fakat doğmuş veya doğacak olan hukuki uyuşmazlıkların çözümünü, hakem veya ha- kemlere bıraktıkları sözleşmeye hakem veya tahkim sözleşmesi adı verilir” şeklinde belirtilmiştir.

Tahkim duruşması nasıl yapılır?

Tahkime müracaat etmek isteyen taraf, Ofis Yazı İşlerine yazılı olarak talepte bulunur. Bunun üzerine Yazı İşleri, talebin alındığını ve tarihini gösteren bir belgeyi düzenleyip talepte bulunan tarafa verir. Talep üzerine taraflar ilk önce “arabulucu” ya yönlendirilir.

Tahkim kararları kesin mi?

Sigorta Tahkim Komisyonu kararını, davacı vekili temyiz etmiştir. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 6456 Sayılı Kanun ile Değişik 30/12. maddesinde “Beş bin Türk Lirası’nın altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesindir. … İtiraz üzerine hakem kararının icrası durur.

Sigorta tahkime başvuru zorunlu mu?

Sigortacılıkta tahkim, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 30.maddesinde düzenlenmiş olup, zorunlu olmayan, “isteğe bağlı” bir tahkim yoludur.

Sigortacılık yapan kuruluşun, başvuru tarihinden itibaren onbeş iş günü içinde yazılı olarak cevap vermemesi de Komisyona başvuru için yeterlidir.

Sigorta Tahkim Komisyonu ne iş yapar?

KomisyonTahkim sistemi ile sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünü amaçlamaktadır.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: