Ana SayfaTahkim Hukuku Ne Demek ?

Tahkim Hukuku Ne Demek ?

Tahkim Hukuku Ne Demek ?

Tahkim (hakeme başvurma), isteğe bağlı ve zorunlu olmak üzere iki türlüdür.

Zorunlu tahkime bağlı iş ve anlaşmazlıklarda, taraflar, mahkemelerde dava açamazlar; özel yasada belirtilen hakemlere başvurmak zorundadırlar.

Tahkim Hukuku ne demek?

Tahkim, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Kimi görüşlere göre bir alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemi olan tahkim, kimilerine göre doğrudan yargısal bir faaliyettir.

Hakem Kararlarına Karşı İtiraz Yolu

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30 uncu maddesinde yapılan ve 18 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe giren yasal değişiklikle birlikte, yasanın yürürlüğe girdiği söz konusu tarihten

itibaren sigorta hakemlerince 5.000 Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlara karşı kararın Komisyonca ilgiliye bildiriminden itibaren on gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere Komisyon nezdinde itiraz hakkı tanınmıştır.

Hakem kararına karşı itirazda bulunulabilmesi için kararın 18 Ekim 2013 veya daha sonraki

bir tarihte verilmiş olması ve karara konu uyuşmazlığın 5.000 TL veya daha yüksek bir miktarda olması gerekmektedir.

5.000TL ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları yasayla belirlenen süre içinde itiraz başvurusunda bulunulmaması hâlinde kesinleşir.

40.000 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar için taraflar temyize gidebilirler.

İtiraz Süresi

İtirazın hakem kararının ilgiliye bildiriminden itibaren en geç 10 gün içinde Komisyona yapılması gerekmektedir.

Süresinde yapılmayan itirazlar hiçbir surette değerlendirmeye alınmayacaktır.


İtiraz Hakem Heyeti Kararının Hukuki Etkisi

40.000 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar için tarafların temyize gitme hakları vardır.

Bunun dışındaki uyuşmazlıklar bakımından itiraz üzerine verilen karar kesindir.

Tahkim karari iptali davasi nerede acilir?

Sonuç olarak, 7101 Sayılı Kanun ile MTK ve HMK’da yapılan değişiklikler çerçevesinde,

hakem kararına karşı açılacak iptal davalarına bakmakla görevli mahkemeler

asliye hukuk mahkemesi yerine kesin şekilde bölge adliye mahkemeleri olarak belirlenmiştir.

Tahkim Komisyonuna Nasıl Başvurulur?

Komisyona başvurunuzu postayla ya da şahsen yapabilirsiniz.

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16 ıncı maddesi uyarınca Komisyona başvuruların başvuru formu doldurularak yapılması zorunludur.

Sigorta Tahkim Komisyonu hakeme havale ne demek?

Bu çerçevede Sigorta Tahkim Komisyonu da sigorta şirketleri ile sigortalılar arasında

çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkların, sigortacılık alanında ehil sigorta hakemleri aracılığıyla çözülmesi anlamına geliyor.

Sigorta Tahkim Komisyonu hangi davalara bakar?

Sigorta Tahkim Komisyonu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30 uncu maddesiyle, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen

taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü   amacıyla Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde kurulmuştur.

Hakeme havale ne demek?

Tahkimin hukuk sözlüğündeki anlamı, bir anlaşmazlığın ve uyuşmazlığın çözümü için, mahkeme yerine, hakeme başvurulmasıdır.

Hakem kararı ne demek?

Taraflarca seçilmiş veya Mahkemeler tarafından belirlenen yeminli hakemlerin verdiğikarar.

Tahkim süreci nasıl işler?

Hakem ve hakem kurulu belirlendikten sonra ilgili hakem veya hakem kuruluna tahkim talebinde bulunulur.

Aynı Zamanda talep karşı tarafa ulaştırılır Çünkü Tahkim talebinin karşı tarafa ulaşmasıyla beraber de dava açılmış sayılır.

Sigorta Tahkim Kuruluna Nasıl Başvuru?

Komisyona başvurunuzu postayla ya da şahsen yapabilirsiniz.

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16 ıncı maddesi uyarınca Komisyona başvuruların başvuru formu doldurularak yapılması zorunludur.

Sigorta Tahkim Komisyonu nerede?

Sigorta Tahkim Komisyonu’nun merkezi İstanbul’dadır.

Uluslararası Tahkim ne demek?

Uluslararası ticari işlemlerde, en yaygın uyuşmazlıkların çözüm yolu tahkimdir.

Sigorta Tahkim Komisyonu ne iş yapar?

KomisyonTahkim sistemi ile sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünü amaçlamaktadır.

Sigorta hakemi kimdir?

Sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki uyuşmazlıkları çözen sigorta hakemliği son yılların gözde mesleği.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru İçin Lütfen Bizimle İletişime Geçiniz.
İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: