Taksirle Ölüme Neden Olma Suçu

0
75

Taksirle Ölüme Neden Olma Suçu

Taksirle yaralama suçu TCK 89. maddede düzenlenmiştir. Taksirle yaralama suçu, iş kazası, trafik kazası, doktor hatası vb. gibi sayısız nedenlerle bir kimsenin vücuduna taksirle zarar verilmesi halinde meydana gelir.

Yaralanma, trafik kazasından kaynaklanmışsa, trafik kazasından kaynaklanan tazminat davası açılabilir.

TCK 89 2 maddesi nedir?

Madde 89 – (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun; neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır.

Bilinçli taksir cezası nedir?

Bilinçli taksirle adam öldürme suçunun cezası ise yukarıdaki maddeye göre belirlenen cezanın 1/3’ten 1/2 oranına kadar arttırılmasıyla tespit edilir. Örneğin; taksirle adam öldürme neticesinde 3 yıl ceza alacak bir fail, bilinçli taksir halinde 4 yıl ile 4,5 yıl arası ceza alabilir.

Ölüme sebebiyet vermek kaç yıl?

Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme Suçunda Zamanaşımı

Taksirle ölüme sebebiyet verme suçu bakımından Türk Ceza Kanunu uyarınca öngörülen zamanaşımı süresi on beş yıldır. Dolayısı ile suçun işlendiği tarihten itibaren on beş yıl geçmek suretiyle zamanaşımına uğrayacaktır.

Trafik kazasında adam öldürmenin cezası kaç yıl?

Trafik kazasında taksirle adam öldürmenin suçu, 2 yıldan başlayarak 6 yıla kadar çıkabilir. Eğer meydana gelen kazada birden fazla ölüm söz konusuysa bu durumda süre 15 yıla kadar çıkabilir. Eğer bilinçli taksir meydana gelmiş ise bu durumda ceza 1/3’ten ½ oranına kadar artacaktır.

Taksirli suçun unsurları nelerdir?

Taksirli suçun oluşabilmesi için unsurlarının oluşması gereklidir. Taksir, Kast, Özen, Hareket, Netice.

Taksirde kusur var mıdır?

İstisnai kusurluluk şekli olan taksirde, failin cezalandırılabilmesi için mutlaka yasada açık bir düzenleme bulunması gerekir. Taksir ile bilinçli taksir arasındaki ayırıcı ölçüt, failin öngörülebilir nitelikteki neticeyi öngörememesi, bilinçli taksirde ise neticeyi öngörmüş olmasıdır.

Taksirle ölüme neden olma manevi tazminat?

Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme Tazminat Davası

Taksirle adam öldüren kişi, vefat eden kişinin yakınlarına maddi ve manevi tazminat öder. Bu noktada ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu ailesine destekten yoksun kalma tazminatı ve ailenin yaşadığı üzüntü nedeniyle manevi tazminat da ödeyebilir.

Taksirle veya Bilinçli Taksirle Öldürme Cezası Ne Kadardır?

Taksirle ölüme neden olma suçlarında ceza verilirken, asli kusur ve tali kusur ayırımı yapılmaktadır. Eğer suçu işleyen kişi asli kusurlu ise, suçun cezasının alt sınırından yüksek bir ceza verilmesine hükmedilir. Suçu işleyen kişi tali kusurlu ise TCK’da belirlenen cezanın alt sınırından ceza verilir.

Genel taksirle öldürme suçunun cezası 2 – 6 yıl arasında hapis olmaktadır. Eğer taksirle ölüme neden olma olayında birden fazla ölüm veya ölümle birlikte yaralı da varsa suçun cezası 2 yıldan 15 yıla kadar hapis olmaktadır.

Bilinçli taksirle öldürmede ise yukarıda yer alan cezalar 1/3’ten ½ oranına kadar arttırılmaktadır. Yani suçun cezası 32 ay ile 9 yıl arasında arasında hapis cezası olmaktadır. Yine suç neticesinde birden fazla ölüm veya ölüm ile birlikte yaralama da var ise ceza 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası olmaktadır.

Taksirle Ölüme Neden Olma

Türk Ceza Kanununda hayata karşı işlenen suçlar başlığı altında yer alan taksirle ölüme neden olması suçu kanunun 85. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu suç genel taksir ve bilinçli taksir ile gerçekleşebilir.

Neticeleri itibariyle bilinçli taksir sonucu adam öldürme, genel taksirden daha ağır cezaların alınmasına sebep olur. İster genel isterse de bilinçli taksirle ölüme neden olunması şikayete bağlı bir suç değildir.

Suçun işlendiği öğrenilmesinden sonra savcılık soruşturmayı yapar ve sonucunda ceza davası açılır.

Taksirle ölüme sebebiyet verme suçlarında alınacak olan cezalar göz önüne alındığında dava sürecinin doğru yürütülmesi adil bir yargılama için önemlidir.

Bu süreçte mutlaka uzman bir ceza avukatı ile gerek soruşturma gerekse de dava sürecinin yürütülmesi gerekir.

Dava sonucunda ciddi cezaların alınması söz konusudur o yüzden bu süreçte profesyonel hukuk desteği alınması olası hak kayıplarının önüne geçecektir.

Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme Tazminat Davası

Taksirle ölüme neden olma suçlarında davası süreci kesinleştikten sonra tazminat davası açılması söz konusu olabilmektedir. Taksirle adam öldüren kişi, vefat eden kişinin yakınlarına maddi ve manevi tazminat öder. Bu noktada ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu ailesine destekten yoksun kalma tazminatı ve ailenin yaşadığı üzüntü nedeniyle manevi tazminat da ödeyebilir.

Taksirle Ölüme Neden Olma Suçu

Taksirle Ölüme Neden Olma Suçunda Sıkça Sorular Sorular

Taksirle Öldürmede Şikayet Süresi Ne Kadardır?

Taksirle ölüme sebep olunması şikayete bağlı bir suç değildir. Savcılık olayı öğrenmesiyle birlikte soruşturmayı yürütür.

Taksirle Öldürmede Zamanaşımı Süresi Ne Kadar?

Taksirle öldürme suçlarında olayın üzerinde 15 yıl geçmiş olması durumunda savcılık soruşturma açamaz.

Trafik Kazasında Taksirle Ölüme Neden Olma Cezası Ne Kadar?

Kaza sonucunda ölü ve yaralı sayısı, kazada tali kusur ve asli kusur durumları, bilinçli taksir mi yoksa genel taksir mi olduğuna bağlı olarak cezalar 2 ile 22,5 yıl arsında olmaktadır.

Taksirle Öldürme Suçunun Cezası Paraya Çevrilir Mi?

Taksirle ölüme neden olunması suçlarında alınacak hapis cezasının para cezasına çevrilmesi koşullara bağlı olarak söz konusu olabilmektedir. Bu bağlamda dava sürecinin uzman bir ceza avukatı ile yürütülmesinde fayda vardır.

İş Kazası Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme Cezası Kaç Yıl?

İş kazaların taksirle ölüme neden olma durumunda alınacak olan cezalar, suçun niteliğine göre değişkenlik göstermektedir. Taksirle öldürmelerde 2 ile 22,5 yıl arasında bir hapis cezası verilir.

Taksirle Ölüme Neden Olma Tazminat Davası Açılabilir Mi?

Taksirle öldürme suçlarında tazminat davası açılabilmektedir. Ölen kişinin yakınları maddi ve manevi tazminat talep edebilirler.

Taksirle Adam Öldürmenin Cezası Ne Kadar?

Taksirle adam öldürmenin cezası suçun işleniş şekline, suçun sonuçlarına ve kusura bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Yazımızda suçun cezası hakkında bilgiler mevcuttur.

Taksirle Öldürme Para Cezası Mümkün Mü?

Taksirle ölüme neden olunması neticesinde uygun şartların varlığı söz konusu ise alınacak olan hapis cezası para cezasına çevrilebilmektedir.

Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme Savunma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Taksirle ölüme neden olma suçlarında soruşturma ve dava aşaması oldukça karmaşık olabilmektedir. Bu sürecin hukuki anlamda doğru yürütülmesi adına uzman bir ceza avukatından destek almanı önerilir.

Taksirle Ölüme Neden Olma Suçu