Ana SayfaEN SON EKLENENLERTam Kapanmada Bankacılık İşlemleri

Tam Kapanmada Bankacılık İşlemleri

Tam kapanmada bankacılık işlemleri ve özellikle çek ibrazı gibi süreli işlemlerle ilgili kamuoyu duyurusu;

Tam kapanma tedbirleri çerçevesinde
bankacılık işlemlerine ilişkin

Kamuoyu Duyurusu
28 Nisan 2021

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 26 Nisan 2021 tarihinde aldığı karar
doğrultusunda, T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 29 Nisan – 17 Mayıs 2021 tarihinde
uygulanacak “Tam Kapanma Tedbirleri” kararına istinaden, genelgede
belirlenen sürelerde geçerli olmak üzere, bankacılık hizmetleri ve uygulamaları
konusunda Türkiye Bankalar Birliği’nin aşağıdaki hususlarda aldığı kararlara
ilişkin kamuoyuna bilgi verilmesi yararlı görülmüştür.

Bankacılık hizmetleri ve şube uygulamaları:
Alınan tedbirlerin başarıya ulaşabilmesi için kurallara hassasiyetle uyulmasının
gerekli olduğu aşikârdır.

Bu bağlamda, kısıtlama süresince, banka müşterilerinin
işlemlerini şube dışı hizmet kanallarını kullanarak yerine getirmeleri, önem arz
etmektedir.

Bankalar toplum, müşteri ve çalışan sağlığının korunmasına azami ölçüde dikkat
ederek, bankacılık hizmetlerini ve ödeme sistemlerini kesintisiz olarak
sürdürecektir.

Banka şubeleri 10.00 – 16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince
belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet verecektir.

Banka müşterileri bölgelerindeki açık şubelere ilişkin bilgiye ilgili bankaların
internet sitesi ve diğer iletişim kanallarından ulaşabilirler.

Çek İşlemleri:

Çek işlemlerinde, banka şubeleri kısıtlama süresince açık olduğundan, banka
şubesine gelen müşterinin (çek hamilinin) çekini ibraz ederek, hamil sıfatı ile
işlem yapılmasını talep etmesi halinde,
– hesapta para varsa çek ödemesi gerçekleştirilebilecek,
– çekin karşılığı hesapta mevcut değilse, muhatap banka tarafından
konuya ilişkin mevzuat hükümlerine göre işlem yapılabilecektir.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hamili olduğu çeki bankaya ibraz edemeyen
çek hamilleri ise, Türk Ticaret Kanunu’nun aşağıdaki 811. madde hükmünden
yararlanabilecektir.

Mücbir sebepler:

MADDE 811- (1) Kanunen belirli olan süreler içinde çekin ibrazı veya protesto
edilmesi veya buna denk bir belirlemenin yapılması, bir devletin mevzuatı veya
Tam kapanma tedbirleri çerçevesinde bankacılık işlemlerine ilişkin Kamuoyu Duyurusu 2/2
herhangi bir mücbir sebep gibi aşılması imkânsız bir engel nedeniyle
gerçekleştirilememişse, bu işlemler için belirli olan süreler uzar.

(2) Hamil, mücbir sebebi gecikmeksizin kendi cirantasına ihbar etmeye ve bu
ihbarı çeke veya alonja kaydedip, bunun altına, yerini ve tarihini yazarak
imzalamakla zorunludur. 723. madde hükümleri burada da uygulanır.

(3) Mücbir sebebin ortadan kalkmasından sonra hamil, çeki gecikmeksizin
ödeme amacıyla ibraz etmek ve gereğinde protesto veya buna eş değerde bir
belirlemeyi yaptırmak zorundadır.

(4) Mücbir sebep, ibraz süresinin bitiminden önce olmak şartıyla, hamilin bu
sebebi kendinden önce gelen borçluya ihbar ettiği günden itibaren onbeş
günden fazla devam ederse, çekin ibrazına ve protesto çekilmesine veya buna
eş değerde bir belirlemeye gerek kalmaksızın başvurma hakkı kullanılabilir.

(5) Hamilin veya çeki ibraz etmekle, protesto çekmekle ya da aynı nitelikte bir
belirlemeyi yaptırmakla görevlendirdiği kişinin, sadece kendileriyle ilgili olgular
mücbir sebep sayılmaz.

Müşteri Edimleri:

Sokağa çıkma yasağı ve bu kapsamda işlem yapılmak istenen banka şubesinin
kapalı olması nedeniyle, 30 Nisan – 14 Mayıs 2021 tarihleri arasında bankalara
olan edimlerini vadesinde yerine getiremeyecek olan müşterilere, müşterilerin
talebi ve taraflarca uzlaşılması kaydıyla, edim sürelerinin uzatılması hususunda
üyelere tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.

Risk Merkezi Bildirimleri:

Edimlerini vadesinde yerine getiremeyebilecek olan müşterilerin; Türkiye
Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne yapılan bildirimlerinin Risk Merkezi
Genelgesi’nin Mücbir Haller Uygulamasına göre yapılmasının üyelere
hatırlatılmasına ve tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.

Bu süreci birlik ve beraberlikle aşacağımıza inanıyoruz. Zor günlerin aşılması
için çabalayan, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, finans sektörü
mensuplarına ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunarız.

İşlemlerini şube dışı kanalları kullanarak yapma konusunda hassasiyet gösteren
değerli banka müşterilerine teşekkür ederiz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Bankalar Birliği

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »