Tanıma ve Tenfiz

deportkaldirma
3 Min Read

Tanıma ve Tenfiz

Tanıma ve tenfiz farklı kavramlardır. Tanıma sonucunda kararın hukuki sonuçları tanıyan mahkemece de geçerli hale gelmektedir. İlamın kesin hüküm ve kesin delil olarak Türkiye’de kabul edilmiş olmasına tanıma denir.

Tenfiz ise icra anlamına gelmektedir. Bir hüküm icra edilebilir nitelikte bir hükümse tenfiz talep edilmesi gerekmektedir. Ancak sadece kesin hüküm ya da kesin delil gücünün Türkiye’de kabul edilmesi ihtiyaçlarımızı görecek ise o zaman talebimiz tanıma olacaktır.

Türk Mahkemeleri tarafından tanınması ve tenfizi için açılacak davada yetkili Mahkeme, davalı tarafın Türkiye’deki ikametgahı mahkemesidir. Davalı tarafın Türkiye’de ikametgahı bulunmuyor ise, sakini olduğu yerin mahkemesi yetkilidir. Bu da yok ise Boşanma tanıma tenfiz davası için, Ankara, İstanbul, İzmir mahkemeleri yetkilidir.

Tanıma tenfiz davasını kimler açabilir?

Tanıma tenfiz davasını kimler açabilir? Yabancı mahkeme tarafından verilen kararın tarafları tarafından tanıma tenfiz davası açılabilir. Örneğin; yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararının tanınma davasını hakkında boşanma kararı verilen eşlerden birisi tarafından davanın açılması gerekmektedir.

Almanyada Boşandim Türkiyede taninmasi neler gerekiyor?

Yurtdışında boşanan taraflar (boşanan eşlerin her ikisi de) konsolosluklara veya Türkiye’de yetkili Nüfus Dairelerine boşanmak için gerekli belgelerle başvuru yaparlarsa yabancı boşanma kararının Türkiye’de tanınması işlemlerini yaptırabiliyorlar. … Boşanma kararı ve kesinleşme şerhine Apostille alınması gerekmektedir.

Nüfus Hizmetlerince Tanıma ve Tenfiz Yapılabilmesi Mümkün Müdür?

Nüfus Hizmetler Kanunu Madde 27/A, yabancı ülkenin yetkili makamları tarafından verilmiş olan boşanma kararlarının nüfusa tescil edilebilmesi için farklı bir usuldür. Bu usul çerçevesinde boşanma, butlan veya evliliğin mevcut olduğuna ilişkin durumlar nüfus hizmetlerince tanınacak ve tescil edilecektir.

Bunun şartları ise şu şekildedir:

Kararı veren makam yetkili olmalıdır. Kararın mahkeme kararı olmasına gerek yoktur.
Kararın kesinleşmiş olması gerekmektedir.

Kararın kamu düzenine aykırı olmaması gerekmektedir.
Tarafların birlikte müracaat etmesi gerekmektedir. (Birlikte müracaatın anlamsız olduğu fark edilmiş ve “taraflardan diğeri 90 gün içinde müracaat ederse kabul edilecek” düzenlemesi getirilmiştir.)

Tanıma veya tenfizde yabancı ülke mahkemesinin yetkisi araştırılmazken; burada boşanma, evliliğin butlan ve iptali konusunda kararı veren makamın yetkili olup olmadığı araştırılır.

Tenfiz dava dilekçesine eklenmesi gereken belgeler nelerdir?

Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi. İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.
Yargıtay emsal kararlarında dava açılırken eksik bırakılan kesinleşme şerhi ya da örneğin dava aşamasında tamamlanabileceğine hükmetmektedir.

Kısmi tenfiz talebi mümkün müdür?

MÖHUK madde 52/1-c uyarınca yabancı mahkeme hükmünün yalnızca bir kısmı tenfiz davası konusu edilebilecektir . Bu halde davacının dava dilekçesinde açıkça bu hususu belirtmiş olması gerekir.

Uluslararası Hukuk,
Uluslararası Ticaret Hukuku,
Uluslararası Ticari Tahkim,
Tanıma / Tenfiz,
Uluslararası Deniz Ticareti Hukuku,
Uluslararası Taşıma Hukuku,
Uluslararası Bankacılık & Finans Hukuku,
Yabancı Yatırımlar Hukuku,
Yabancılar Hukuku,
E-İhracat Danışmanlığı,
Uluslararası Sözleşmeler Hukuku,.

Share this Article
Leave a comment
Translate »
%d blogcu bunu beğendi: