Tek Celsede Boşanma

Tek Celsede Boşanma

Tek celsede boşanma, boşanma davasının açıldıktan sonra bir duruşmada sona ermesidir. Genellikle anlaşmalı boşanma davası tel celsede tamamlanır, ancak daha önce çekişmeli bir boşanma davasını da tek celsede bitirmişliğim vardır.

Bu tamamen davanın gidiş hattına ve tarafların isteklerinin ortak noktada buluşturulmasıyla da alakalıdır.

Boşanma davası, medeni hukuka bağlı aile hukuku sebebiyle doğan uyuşmazlıkların boşanma, nafaka, velayet, tazminat, ziynet, mal paylaşımı vb. hukuki sonuçlar doğuran bir davadır.

Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, boşanma protokolü, tanıma ve tenfiz, evliliğin iptali, velayet, nafaka, iddet (bekleme süresi) müddetinin kaldırılması gibi konulara yoğunluk gösteren ve bu tür davalara bakan avukatlara halk arasında genellikle “boşanma avukatı” denmektedir.

Bu davalara bakan avukatlar daha çok boşanma davalarına baktıkları için bir nevi uzmanlık alanları bu olmuştur.

Asal Hukuk Danışmanlık olarak boşanma hukukunda tecrübeli, boşanma davalarında uzman boşanma avukatlarımız boşanma davalarınızda en hızlı sonuç için müvekkillerimiz hizmet vermekteyiz.

Hangi durumlarda tek celsede boşanabilirim?

Boşanma iki türdür; birinci tür çekişmeli, ikinci tür ise anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanma davası, bir celsede boşanma davası olarak da bilinmektedir. Anlaşmalı boşanma davası dışında bir oturum süren boşanma davası türü yoktur.

Tek Celsede Boşanma Nedir?

Tek celsede boşanmaya değinecek olursak; davacının boşanma davası açmasının ardından duruşma günü verilerek boşanmanın bu ilk duruşmada gerçekleştirilmesidir.

Bu durumun gerçekleştirilebilmesi için öncelikle anlaşmalı boşanma davası açılmalıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar duruşma anında da dahil olmak üzere boşanmadan veya anlaştıkları şartlardan vazgeçmedikleri takdirde tek celsede boşanacaklardır.

Tek Celsede Boşanma Ne Kadar Sürer?

Tek celsede boşanma durumunda boşanma davası anlaşmalı olarak açılmış olsa dahi davanın açılması ve kesinleşmesi aşamaları ile boşanma, 1-2 aylık bir süreci bulacaktır.

Çekişmeli boşanma davasının tek celsede bitirilmek istenmesi durumunda ise bu süre biraz daha uzayabilmektedir. Çünkü mahkemeler bu durumda duruşma gününü çok geç tarihlere verebilmektedirler.

Bu sebeplerle her iki taraf da boşanmaya kesin olarak karar vermişse ve nafaka, velayet, tazminat vb. konularda anlaşmışlarsa bu yol iki taraf için de en doğru yol olacaktır.

Zira çekişmeli boşanma oldukça uzun sürebilmekte ve tarafları hem maddi hem manevi olarak yıpratabilmektedir. Bu sebeple taraflar bir boşanma avukatına giderek kendileri için en uygun yolun ne olduğunu bulabileceklerdir.

Tek celsede boşanmak için ne yapmalı; tek celsede boşanmak isteyen kişilerin kendi özgür iradeleri ile boşanma kararı vermeleri ve boşanmaya konu olan tüm hususlarda aralarında anlaşmaya varmaları gerekmektedir.

Anlaşmaya varılması gereken hususlar nafaka, çocukların velayeti, kişisel ilişkiler, ziynet eşyaları ve mal rejiminden kaynaklı alacaklar olabilir. Bu hususları Bir boşanma avukatı ile birlikte protokol olarak düzenlenmesi doğru olacaktır.

Bu protokolün avukatsız bir şekilde düzenlenmesi tarafların ilerleyen zamanlarda hak kaybına uğramalarına nasıl sebep olabilir.

Boşanma avukatı tarafından düzenlenmesi hak kaybı oluşmaması için daha doğru olacaktır.

Protokol düzenlendikten sonra eşlerin son 6 ay içerisinde oturdukları yerin aile mahkemesine boşanma başvurusu yapılmalıdır.

Başvurunun ardından hâkim tensip zaptı düzenleyecek ve eksiklerin tamamlanmasını isteyecektir.

Tüm eksikleri tamamlanarak duruşma gününde ve saatinde tarafların protokolün tüm hükümlerini kabul etmelerini beyan etmeleri sonucunda boşanma gerçekleşir.

Tebliğ tarihinden sonraki 2 hafta içerisinde taraflardan herhangi bir tanesi kararı itiraz etmez ise tek celsede boşanma gerçekleşmiş olur.

Tek Celsede Boşanma Ne Kadar Sürer?

Tek celsede boşanmak için ne yapmalı; tek celsede boşanma davasının sonuca varması için boşanma ile ilgili hususların belirtildiği bir protokol ile hazırlanması ve tarafların bunu imzalaması gerekmektedir.

Duruşma gününde iki tarafından protokol şartlarını kabul ettiğini beyan etmesi durumunda boşanma gerçekleşir.

Fakat duruşmadan sonraki 2 hafta içerisinde taraflardan birinin itiraz etme hakkı bulunmaktadır. İtiraz edilmez ise tek duruşmada boşanma gerçekleşmiş olur.

Tek Celsede Çekişmeli Boşanma Davası Olur mu?

Tek celsede boşanmak için ne yapmalı; teorik olarak çekişmeli davalarının tek celsede tamamlanabilmesi gerçekleşebilecek bir durumdur.

Hadi at bunun için ben inceleme ve tahkikat aşamalarının aynı gelsene gerçekleşmesi ve delillerin incelenerek tek celsede karara verilmesi gerekmektedir.

Çekişmeli  davalarında tekrar celsede sonuçlanma oldukça nadir ve zor bir durumdur. Bu sebeple tarafların için anlaşmaya varmaları tek celsede tamamlanması için daha doğru olacaktır.

Boşanmak için ne kadar para lazım 2021?

Çekişmesiz davalar yani her iki tarafın ortak kararı ile açılan anlaşmalı boşanma davalarında 2021 yılı itibariyle 45 TL başvuru harcı ödenmesi gerekiyor.

Diğer masraflar da dahil olduğunda ödenmesi gereken rakam, avukatsız 500-600 TL civarında oluyor. Çekişmeli davalarda ise bu rakam, 1000 TL’ye kadar yükselebiliyor.

Tek çelse ile boşanma , anlaşmalı boşanma  yada çekişmeli boşanma tüm boşanma davalarının süreçlerini hak kaybı yaşamamak için uzman boşanma avukatlarımızla yürütünüz..

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »