Ana SayfaTurizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliği

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliği

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliği

Uygulanmasına Dair Tebliğ

(Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

20 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31401

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MADDE 1 – 27/11/2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’in 26 ncı maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Tahsisli kamu arazilerinde yer alanlar hariç olmak üzere, konaklama tesislerinin konaklama birimleri dışındaki diğer üniteleri üzerinde kat mülkiyeti/kat irtifakı tesis edilmiş

olması Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) numaralı alt bendine aykırılık olarak değerlendirilmez, ancak, belge sahibinin veya başvuru sahibinin kat

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliği
Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliği

mülkiyeti/kat irtifakı tesis edilmiş olan üniteler üzerindeki tasarruf yetkisini kanıtlayan tapu, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin Bakanlığa ibrazı zorunludur.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İlanı

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: