Türk Vatandaşlığı Başvuru Avukatı Bakırköy

Deport Kaldırma
4 Min Read

Türk Vatandaşlığı Başvuru Avukatı Bakırköy

Türk Vatandaşlığı Yatırımları Türkiye Cumhuriyeti tarafından mevzuatta öngörülmüş yatırım halleri ile kişiye Türk vatandaşlığına başvurma hakkı tanıyan hukuki yoldur.

Türk vatandaşlığı kazanmak isteyenlerin kanun ve yönetmelikte belirlenen şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar, vatandaşlığın hangi yol ile kazanıldığına göre değişiklik arz etmektedir. Türk vatandaşlığı, doğum ile kazanılabileceği gibi sonradan da kazanılabilir.

Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması

Türk vatandaşlığının sonradan kazanılmasının çeşitli şekilleri vardır. Buna göre vatandaşlığı sonradan kazanma hallerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması
Türk vatandaşlığının seçme yoluyla kazanılması
Türk vatandaşlığının genel yolla kazanılması
Türk vatandaşlığının yetkili makam kararı ile kazanılması
Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması
Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması
Türk vatandaşlığının evlat edinilme yoluyla kazanılması

Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir:

En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen.
En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen.
En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen.
En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen.
En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen.
En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.

Gayrimenkul Satın Alınarak Vatandaşlık Kazanımında Gereken Diğer Belgeler Neler?

Gayrimenkul satın alımı yoluyla vatandaşlık kazanmak isteyen bireyin izlemesi gereken üç aşama vardır: ilk olarak Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden uygunluk belgesi alınması gerekmektedir. Daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğünden Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 31-j bendine göre ikamet izni alınması gerekmektedir. Son olarak Nüfus Müdürlüğü’nden vatandaşlık başvurusunda bulunulmalıdır.

Gayrimenkul Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı İçin Gerekli Belgeler

Başvuru Formu.
2 adet biyometrik foto.
Pasaport ve noter onaylı Türkçe tercümesi.
Doğum belgesi.
Medeni durum belgesi.
Tapu veya yatırımı gösteren belgeler.
Taşınmaz değerleme raporu.
Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği.

Gayrimenkulün tapusu veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi,
Gerektiğinde tercümesi ile birlikte kimlik belgesi veya pasaport,
İlgili Belediyeden, gayrimenkulün ‘Emlak Rayiç Değeri Belgesi’nin alınması,
Konut, işyeri gibi binalar için zorunlu deprem sigortası poliçesi,
Alıcının 2, satıcının 1 adet son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafı,
Türkçe bilmeyen taraf varsa yeminli tercüman bulundurulması,
Yurt dışında düzenlenen vekaletname ile işlem yapılması durumunda, tercümesiyle beraber vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği,
Gayrimenkul satın almaları ikamet iznine tabi yabancı uyrukluların, ilgili emniyet müdürlüklerinden verilen ikamet tezkereleri.

Türk Vatandaşlığı Başvuru Avukatı İstanbul

Konusunda Tecrübeli Yabancılar Hukuku avukatlarımız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Share this Article
Leave a comment
Translate »
%d blogcu bunu beğendi: