Ana SayfaEN SON EKLENENLERTürk Vatandaşlığı Kazanılması

Türk Vatandaşlığı Kazanılması

Türk Vatandaşlığı Kazanılması

Evlilik Yolu ile Kazanılması

Yabancı kişinin bir Türk Vatandaşı ile sadece evlenmesi yabancıya Türk Vatandaşlığı kazandırmaz. Yabancı kişinin Türk Vatandaşlığını kazanabilmesi için bir Türk Vatandaşı ile en az 3 yıl boyunca evli kalması gerekmektedir.

Ancak bu şart tek başına yetmemekte, bunun yanında bazı şartların da gerçekleşmesi gerekmektedir.

Bu şartlar aşağıdaki gibidir:

Yabancı, en az 3 yıl boyunca bir Türk Vatandaşı ile resmi nikâh ile evli kalmalıdır.
Eşler arasında bu evlilik devam etmelidir.
Aile birliği içinde yaşanmalıdır.
Evlilik ve aile birliği ile uyuşmayan faaliyetlerde bulunulmamalıdır.

Yabancının Türk Vatandaşlığını kazanması Türkiye’nin milli güvenlik ve kamu düzeni açısından bir tehlike oluşturmamalıdır.

Yabancının Türk Vatandaşlığına başvurmasından sonra Türk Vatandaşı eşinin ölmesi halinde evliliğin devam etmesi şartı aranmaz.

Yukarıdaki şartların oluşması ile Türk Vatandaşlığı başvurusunda bulunduktan sonra Türk Vatandaşlığını kazanan yabancının evliliğinin butlanına karar verilirse, yabancı evlenirken iyiniyetli ise Türk Vatandaşlığını kaybetmez. Bu evlilikten doğan bir çocuğun olması halinde de çocuğun Türk Vatandaşlığı korunur.

Türk Vatandaşlığının Evlilik Yolu ile Kazanılmasında İstenilen Belgeler:

2 adet fotoğraf (beyaz fonlu ve biometrik)
Pasaport (vatansız ise buna ilişkin belge) (ve noter onaylı Türkçe tercümesi)
Başvuran kişinin kimlik bilgilerini gösteren belgenin (doğum belgesi, nüfus kayıt belgesi gibi) noter onaylı Türkçe tercümesi
Türk Vatandaşı eşinin nüfus kayıt örneği
Yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması halinde en son alınan ikamet izni belgesi
Yabancının herhangi bir suçtan dolayı kesinleşen mahkeme kararının bulunması halinde bu kararın onaylanmış bir örneği
Başvuranın sadece doğum yılı biliniyor, ay ve günü bilinmiyorsa bu tarihlerin eklenmesi için kendi ülkesinden alınmış belge ve noter onaylı Türkçe tercümesi
Hizmet bedelinin ödendiğini gösteren dekont

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanım Şartları

Resmi Gazete’de 19.09.2018 tarihinde yayımlanmış olan, Cumhurbaşkanlığı’nın 106 sayılı kararı ile 07.12.2018 tarihinde yapılan 418 sayılı değişiklik ile yabancılar, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamaları halinde Türk vatandaşlığı kazanabileceklerdir.

1-) Sabit Sermaye Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı
Minimum 500.000 USD (Amerikan Doları) veya farklı bir döviz ya da Türk Lirası karşılığı tutarında sermaye yatırımı gerçekleştirmek gereklidir. Öncesinde 2.000.000 USD (Amerikan Doları) olan bu tutar, değişiklik sonrası 500.000’e düşürülmüştür. Yapılan sermaye yatırımı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla tespit edilmelidir.

2-) Taşınmaz Satın Alımı ile Türk Vatandaşlığı
Minimum 250.000 USD (Amerikan Doları) veya farklı bir döviz ya da Türk Lirası karşılığı tutarında bir taşınmazı, minimum 3 yıl satılamaması şerhi koyulması şartıyla tapu kayıtlarına geçirmek gereklidir. Türk Lirası karşılığı tutarın peşin olarak ödemesi sonrası noterde düzenlenecek sözleşmede 3 (üç) yıl süre ile mülkün devri ve terkinin yapılamayacağı taahhüt edilmeli, tapu siciline şerhi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafınca tespit edilmelidir.

3-) İstihdam Oluşturma ile Türk Vatandaşlığı
Minimum 50 kişilik (Son yasa değişikliğiyle 100’den 50’ye indirilmiştir.) istihdam yaratmak gereklidir. İstihdamın Aile, Çalışma & Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tespit edilmesi gereklidir.

4-) Bankalara Mevduat Yatırma ile Türk Vatandaşlığı
Minimum 500.000 USD (Amerikan Doları) veya farklı bir döviz ya da Türk Lirası karşılığı tutarında mevduatı minimum üç (3) yıl tutma şartıyla Türkiye Cumhuriyeti içerisinde faaliyet göstermekte olan bankalara yatırmak gereklidir. İşlemin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından tespit edilmesi gereklidir.

5-) Devlet Borçlanma Araçları ile Türk Vatandaşlığı
Minimum 500.000 USD (Amerikan Doları) veya farklı bir döviz ya da Türk Lirası karşılığı tutarında Devlet borçlanma aracını minimum üç (3) yıl tutmak şartıyla satın almak gereklidir. İşlemin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilmesi gereklidir.

6-) Yatırım Fonu Katılma Payı ile Türk Vatandaşlığı
Minimum 500.000 USD (Amerikan Doları) veya farklı bir döviz ya da Türk Lirası karşılığı tutarında girişim sermayesi yatırım fon katılma payı veya gayrimenkul yatırım fon katılma payını minimum üç (3) yıl tutmak şartıyla satın almak gereklidir. İşlemin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilmesi gereklidir.

Yukarıda belirtilen tüm parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit gününün tarihindeki TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) satış kuru veya çapraz kuru esas alınmaktadır.
aşınmaz Satın Alımı ile Türk Vatandaşlığı

7 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılan değişiklikten önce, yabancılar sadece kat mülkiyeti verilmiş ve tamamlanmış taşınmazları satın alabiliyordu. Yapılan değişiklikler ile birlikte yabancı kişiler, aşağıdaki şartları taşıması kaydıyla devam eden projelerden de satın alım yaparak Türk vatandaşlığına başvurabilir:

Taşınmaz üzerinde kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş olmalıdır.

Minimum 250.000 Amerikan Doları (USD) veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası (TL) peşin şekilde yatırılmış olmalıdır.

Taşınmaza ilişkin noterden onaylı bir satış vaadi sözleşmesi yapılmalı ve bu sözleşmenin 3 (üç) yıl süreyle üçüncü bir kişiye tapu terkini veya deviri yapılamayacağına dair taahhüt ile tapu siciline şerh edilmesi gerekir.

Yukarıda bahsedilen değişikliğin daha iyi anlaşılması için Türk Hukuku’nda “kat mülkiyeti” ve “kat irtifakı” kavramlarının açıklanması yerinde olacaktır:

Kat mülkiyeti; inşası bitmiş ve iskân belgesi alınmış yapılar için kurulan mülkiyet hakkıdır.
Kat irtifakı; henüz inşaatı tamamlanmamış yapının mülkiyet hakkı olarak tanımlanmakta. Kat irtifakı arsa payına bağlıdır ve yapının tamamı için düzenlenecek olan yapı kullanma izin belgesine dayanarak şartlar uyarınca kat mülkiyetine çevrilir.

İskân ve Kat Mülkiyeti

Kat irtifakı bulunan yapının tamamlanmasının ardından, müteahhit kişi tarafından ilgili belediyeye proje uygunluğu denetim başvurusunda bulunulur.

Belediyedeki ilgili birimler inşaatı inceleyerek onaylı projeye uygunluğunu denetler. Denetimin tamamlanması sonucu inşaat, projeye uyumlu bir şekilde bitirilmişse belediye, binaya ‘”Yapı Kullanma İzin Belgesi” ya da bilinen ismiyle “iskân” çıkartır.

Bu kapsamda kat irtifaklı mülk almanın bazı dezavantajları bulunmaktadır. Kat irtifaklı tapuların alınması sonrası bina, müteahhit tarafından ilgili belediyeden onaylı projeye aykırı şekilde tamamlanabilir.

Böyle bir durumda onaylı projeye aykırı şekilde inşa edilmiş bina, belediye veya il idare kurulu kararıyla, belediye veya valilikçe yıktırılabilir veya farklı sebeplerle diğer hak sahiplerinin konut hakkında yıkım kararı aldırması gibi sonuçlarla karşılaşılmasına sebebiyet verebilir.

Bununla birlikte, bankalar müşterisine konut kredisi verirken kat irtifaklı dairelerin yapı izninin olma şartını aramaktadır.

Bu sebeplerle, daire projeye uygun yapılmış dahi olsa iskân alınmamış konutu satın almak her zaman bir miktar risk taşımaktadır. Tüm bu açıklamalar ışığında kat mülkiyeti tapusu yasal bir açıdan daha sağlam bir dayanaktır, bu nedenle, mülk satın almadan önce tüm potansiyel riskleri incelemek gerekmektedir.

Vatandaşlık almak için nereye başvurulur?

Türk Vatandaşlığının kazanılmasında başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe (il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü), yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır.

Türk vatandasi olmak icin kac para gerekli ?

Türkiye vatandaşlık kanununun 19.09.2018 tarihli yönetmelik değişikliğine göre Türkiye’den 250 bin dolara ev alan yabancılara ailesi ile birlikte Türkiye vatandaşlığı hakkı alabilecektir, daha önce bu tutar 1 milyon dolar olarak belirlenmişti.

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının Kazanilmasi ne kadar sürer?

Yabancı kişinin Türk Vatandaşlığını kazanabilmesi için bir Türk Vatandaşı ile en az 3 yıl boyunca evli kalması gerekmektedir.

Türk Vatandaşlığı başvurusu ne kadar sürer?

Türk vatandaşlığı için yapılan başvurularda işlemlerin hızlı bir şekilde ilerlemesi dosyanın hem tam hem de doğru bir şekilde hazırlanmasına bağlı. Vatandaşlık başvurularında verilen tüm bilgiler ve belgelerinin eksiksiz olması, ayrıca gerçeğe aykırı olmaması gerekmekte.

Bu bilgi ve belgelerdeki aksaklıkların, başvuru işleminin devamında idare tarafınca temin edilmeye çalışılmasına yol açacağından dolayı bu durum da başvuru sürecinin normalden daha yavaş bir şekilde ilerlemesine sebep olmakta..

Asal Hukuk Danışmanlık olarak evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı, uzun süreli ikamet ile Türk vatandaşlığı, 250.000 USD değerinde gayrimenkul ile Türk vatandaşlığı.

İstihdam yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığı, Türk vatandaşlığın genel olarak kazanılması, beş yıl ikamet ile vatandaşlık, 500.000 USD değerinde banka mevduatı ile Türk vatandaşlığı.

Türk vatandaşlığının evlilik yoluyla ve istisnai olarak kazanılması süreçleri, göçmenlik yoluyla Türk vatandaşlığı, doğum yeri ve soy bağı ile Türk vatandaşlığı.

Çalışma izni ile vatandaşlık ve bu gibi tüm konularda uzman danışman kadromuz ile hazırlık, başvuru ve takip hizmetleri vermekteyiz.

Önceki İçerikDeport Nedir ?
Sonraki İçerikBoşanma Avukatı Beylikdüzü
İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »